kocioł kondensacyjny do ogrzewania?

0
2339

Dlaczego opłaca się ogrzewać dom gazowym kotłem kondensacyjnym?

Gazowy kocioł kondensacyjny jest najbardziej ekonomicznym spośród wszystkich bezobsługowych urządzeń grzewczych. Bierzemy tu pod uwagę nie tylko koszty jego eksploatacji, ale także zakupu i montażu. Ogrzewa on w sposób komfortowy dom i wodę do mycia praktycznie bez udziału mieszkańców. Z dużą sprawnością może realizować ich życzenia w zakresie parametrów temperatury powietrza i wody.

Kocioł kondensacyjny jest wprawdzie zasilany gazem. Jest to paliwo nieodnawialne, ale wykorzystuje się je z najwyższą, blisko stuprocentową sprawnością. Oznacza to, że prawie w całości zamienia energię chemiczną zawartą w gazie w ciepło. Jest ono wykorzystywane do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody.

Nie potrafią tego osiągnąć inne ze stosowanych rodzajów kotłów gazowych. Kotły atmosferyczne z otwartą komorą spalania i tradycyjne, zwane turbo, z komorą zamkniętą mają znacznie niższą sprawność. Świadomość tego stała się podstawą decyzji Komisji Europejskiej, która  wydała Dyrektywę 2009/125/WE (ErP).  Zakazała nią z dniem 26 września 2015 roku produkowania tych urządzeń i wprowadzania ich do obrotu. Podyktowane było to  niespełnianiem minimalnych wymagań efektywności energetycznej, stawianych urządzeniom zużywającym energię.

Kotły kondensacyjne wygrały konkurencję z innymi rodzajami kotłów nie tylko lepszym wykorzystaniem gazu i mniejszym zanieczyszczeniem środowiska. Mają one także wiele innych zalet. Zalety te dla osób budujących dom – lub modernizujących instalację grzewczą w już istniejących – przekładają się na korzyści finansowe i większe bezpieczeństwo.

Działanie kotłów kondensacyjnych

Kotły kondensacyjneKocioł kondensacyjny jest tak zbudowany, że schładza spaliny do temperatury nawet 30-40°C. Dzięki temu lepiej wykorzystuje energię zawartą w gazie niż kocioł tradycyjny. Tradycyjne kotły – między innymi ze względu na nieodporny na kwaśne skropliny wymiennik ciepła – mogą obniżyć temperaturę spalin tylko do 110-120°C. Oznacza to, że duża część ciepła, która w kotłach konwencjonalnych uchodziła do atmosfery przez komin. Przy zastosowaniu kondensacyjnych ciepło to pozostaje w domu. Dzięki obniżeniu temperatury spalin poniżej 55°C, przy spalaniu gazu dochodzi też – w wymienniku kotła kondensacyjnego oraz w przewodzie spalinowym – do skraplania zawartej w nich pary wodnej, czyli jej kondensacji (stąd nazwa tego rodzaju kotłów).

Ponieważ jak wiadomo, choćby z obserwacji gotowania wody na herbatę, do powstania pary wodnej potrzebna jest energia, więc proces odwrotny, czyli jej skraplanie musi się wiązać z oddawaniem ciepła. Dla kotłów kondensacyjnych oznacza to pozyskanie dodatkowej porcji energii ze skroplonych spalin, która jest wykorzystywana do ogrzewania domu lub podgrzewania wody. By było to jednak możliwe, wymiennik kotła kondensacyjnego musi być nie tylko bardziej niż tradycyjnego rozbudowany, ale przede wszystkim wykonany z materiałów odpornych na kwaśny kondensat, który przepływa przez niego i jest później odprowadzany do kanalizacji. Dlatego do jego wykonania używa się stali kwasoodpornej lub stopu aluminium i krzemu, które to materiały są droższe niż nieodporne na kwasy miedź lub żeliwo, stosowane w kotłach tradycyjnych.

To właśnie z powodu braku odporności wymiennika na kwasy, temperatura spalin musi być w kotle konwencjonalnym wyższa niż w kondensacyjnym: przy niższej kwaśny kondensat mógłby go zniszczyć nawet w ciągu jednego roku.

Kocioł kondensacyjny – zalety

Kocioł kondensacyjnyChoć wysoka sprawność i mała uciążliwość dla środowiska to niewątpliwie najważniejsze cechy kotłów kondensacyjnych, mają one jeszcze wiele praktycznych zalet.

Zamknięta komora spalania. Kotły kondensacyjne mają komorę spalania całkowicie odizolowaną od pomieszczenia, w którym są zamontowane. Powietrze niezbędne do spalania gazu jest do niej dostarczane oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz, w ilościach kontrolowanych za pomocą wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej. Dzięki temu nie tylko nie jest wychładzane pomieszczenie, w którym stoi kocioł, ale też nie zakłóca on działania wentylacji w domu, szczególnie gdy jest ona naturalna.

Dostarczanie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz, wytwarzanie ciepła w kotle oraz usuwanie z niego spalin przewodem spalinowym to proces, w którym wnętrze domu nie bierze udziału. Ma to duże znaczenie nie tylko dla zdrowia, ale i bezpieczeństwa mieszkańców.

W podobny sposób działają wprawdzie konwencjonalne kotły turbo, które też mają zamkniętą komorę spalania. Tyle, że ich sprawność nie jest wiele większa niż atmosferycznych, pobierających powietrze z pomieszczenia. Wynikające z tego tytułu oszczędności na kosztach paliwa, w zasadzie nie pokrywają więc kosztów działania wentylatora, regulującego ilość powietrza dopływającego do ich komory spalania.

Brak komina

Kocioł kondensacyjny nie potrzebuje tradycyjnego komina. Wystarczy mu podwójny, koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy, którym jest zarówno dostarczane do kotła powietrze do spalania, jak i usuwane są z niego spaliny. Taki przewód może mieć tylko około metra długości, jeżeli kocioł zostanie zamontowany przy ścianie zewnętrznej. Jest więc oczywiste, że będzie on kosztował jedynie niewielki ułamek tego, ile wykonanie we wnętrzu domu komina z wkładem ceramicznym lub ze stali kwasoodpornej oraz wyprowadzenie go ponad dach. Do tego taki komin zabiera powierzchnię mieszkalną i jest źródłem strat ciepła, jeśli więc wszystko się dobrze policzy, już sama rezygnacja z budowy komina może pokryć różnicę w koszcie zakupu kotłów kondensacyjnego i tradycyjnego.

Miejsce montażu

Kocioł kondensacyjny nie potrzebuje oddzielnej kotłowni. Można go zamontować w łazience, kuchni, spiżarni, a nawet w korytarzu, gdyż jego obecność nie pogorszy standardu użytkowania tych pomieszczeń. Dotyczy to zarówno możliwości ich wychłodzenia, jak i nadmiernego hałasu, gdyż nowoczesne kotły kondensacyjne pracują bardzo cicho. Przy lokalizacji kotła ważne jest jedynie, by w miejscu jego montażu był dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Praca z małą mocą

W domu energooszczędnym kocioł kondensacyjny przez większą część sezonu grzewczego pracuje z niewielką częścią swojej nominalnej mocy. Dla kotła jest to sytuacja bardzo korzystna, gdyż podczas pracy z mniejszą mocą uzyskuje on najwyższą sprawność. Inaczej jest z kotłami atmosferycznymi, których sprawność podczas pracy z niską mocą wyraźnie spada.

To właśnie dzięki takiej charakterystyce kotły kondensacyjne bardzo dobrze współpracują z ogrzewaniem płaszczyznowym – podłogowym, ściennym lub sufitowym. Woda zasilająca taką instalację ma bowiem znacznie niższą temperaturę, od tej która musi być dostarczana do grzejników.

Eksploatacja

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych regulatorów pokojowych i pogodowych, można bardzo precyzyjnie dostosować pracę kotła kondensacyjnego do oczekiwań mieszkańców. Zaprogramować ogrzewanie w różnych porach dnia i nocy oraz zmieniających się warunków pogodowych. Pozwala to na ograniczenie kosztów ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody do racjonalnego poziomu.

Ważne jest też to, że kotły kondensacyjne pracują teraz bardzo cicho. Zamontowanie ich w kuchni lub łazience nie stanowi uciążliwości dla domowników  .

Bezpieczeństwo

Bardzo ważną cechą jest to, że kocioł kondensacyjny praktycznie w stu procentach chroni mieszkańców przed zabójczą emisją tlenku węgla, wyciekami gazu czy wydostawaniu się spalin przy spadku siły ciągu w tradycyjnym kominie. Komora spalania jest całkowicie oddzielona od otoczenia, w którym są zamocowane. Nawet spadek w pomieszczeniu  poziomu tlenu (na przykład z powodu wadliwie działającej wentylacji, do czego oczywiście ze zrozumiałych względów nie należy dopuszczać!) nie będzie miał wpływu na poprawną pracę kotła.

Trwałość

Kocioł kondensacyjny ma zdecydowanie większą żywotność niż kotły atmosferyczne. Już tylko z tego powodu ich zakup – nawet bez uwzględniania wszystkich pozostałych korzyści dla ich użytkowników – był często bardziej opłacalny niż tradycyjnych, gdy były one jeszcze produkowane i dopuszczone do sprzedaży.

Artykuł zaczerpnięty ze strony www.vaillant.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!