OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

0
1257

OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

OBRZUTKA RENOWACYJNA TROOBRZUTKA RENOWACYJNA TRO do wykonywania warstwy sczepnej przed aplikacją tynków renowacyjnych Atlas ZŁOTY WIEK

Najważniejsze cechy OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

 • do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem tynków renowacyjnych
 • nadaje wysoką przyczepność na zawilgoconych i zasolonych podłożach
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • stos kruszywowy: 0 – 2 mm

Główne właściwości OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

 • charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie

Główne parametry OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

 • zużycie ok. 5 na 1 m2 (przy grubości warstwy 5 mm i zalecanym pokryciu powierzchni 50 %)

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

 • do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK
 • na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
 • opracowana zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04
 • zalecana w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
 • stanowi warstwę szczepną pomiędzy podłożem a właściwą warstwą tynku renowacyjnego lub podkładowego tynku renowacyjnego
 • do stosowania w przypadku niskiego, średniego lub wysokiego stopnia zasolenia (patrz tabela poniżej)
 • harakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna.

DOBÓR UKŁADU WARSTW

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości poszczególnych warstw – patrz tabela.

SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH ATLAS ZŁOTY WIEK
Stopień zasolenia Zalecany układ warstw Grubość warstwy [mm]
niski Obrzutka renowacyjna TRO ≤ 5
Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B ≥ 20
średni Obrzutka renowacyjna TRO ≤ 5
Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B 10 do 20
Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B 10 do 20
wysoki Obrzutka renowacyjna TRO ≤ 5
Tynk renowacyjny podkładowy TRP ≥ 10
Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B ≥ 15

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz na bieżąco usuwać z placu budowy. Podłoża o nadmiernej chłonności zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 – 4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutkę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ok. 5 mm, tworząc ażurową warstwę, pokrywającą maksymalnie 50 % powierzchni podłoża. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani zacierać. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP. W czasie wysychania obrzutki wewnątrz budynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, natomiast na zewnątrz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

ATLAS ZŁOTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

ROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,25 – 4,75 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godzin
Zużycie ok. 5 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 5 mm i powierzchni pokrycia 50%
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj