OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

0
982

OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

OBRZUTKA RENOWACYJNA 910OBRZUTKA RENOWACYJNA 910 KREISEL przeznaczona jest do przygotowania podłoża w systemie tynków renowacyjnych, w miejscach obciążonych działaniem soli oraz wilgoci.

Parametry

Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA

Cechy produktu

 • Paroprzepuszczalna
 • Wodoodporny
 • Mrozoodporna
 • Wysoka przyczepność do zawilgoconych i zasolonych podłoży.
 • Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA

Skład

 • Wapno hydratyzowane
 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikując

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża pod OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża.
 • Podłoża powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp.
 • Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008 Kreisel.
 • Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń.
 • Wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie.
 • Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie wypełnić je TYNKIEM RENOWACYJNYM 920.
 • W przypadku prowadzenia prac na bardzo chłonnym podłoży, należy je wstępnie zwilżyć wodą

Rodzaje podłoża

 • Stare tynki: Najlepiej usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń
 • Podłoże bardzo chłonne: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub PŁYNEM IMPREGANCYJNYM 900 (rozcieńczonym 1:2) zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub PŁYNEM IMPREGANCYJNYM 900 (rozcieńczonym 1:2)

Przygotowanie produktu OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

 • Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw.
 • Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję, powinna być półpłynna.
 • W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody.
 • Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

 • Zaprawę należy nanieść równomiernie na ok. 50% powierzchni za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielni tynkarskiej, przy zachowaniu grubości warstwy do 5mm.

Uwagi wykonawcze

 • Wszystkie prace prowadzone na zewnątrz należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze.
 • W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkachniesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych.
 • Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania.
 • Produkt należy zawsze stosować w temperaturze od +5°C do +25°C.
 • W okresie twardnienia należy zachować temperaturę min +5° 

Przechowywanie

 • Maksymalnie 9 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Parametry techniczne

 • Proporcje mieszania z wodą ok. 4,8 litrów wody na 30 kg zaprawy
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 5mm
 • Średnie pokrycie muru obrzutką 50-60%
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 6 kg/m2
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po ok. 3 dniach
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj