OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

0
1294

OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

OBRZUTKA CEMENTOWA ATLASOBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS tworzy warstwę sczepną w technologii tynków dwu- lub trójwarstwowych – nakładaną bezpośrednio na podłoże przed wykonaniem narzutu wierzchniego z tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Rodzaje tynkowanych podłoży – sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, bądź silikatowych; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.

Najważniejsze cechy OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

 • zwiększa przyczepność tynku do podłoża
 • zmniejsza koszty materiałowe prac
 • nakładania mechaniczne i ręczne
 • zalecana pod tynki cementowe i cementowo – wapienne

Główne właściwości OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

 • zwiększa przyczepność tynku do podłoża
 • zmniejsza koszty materiałowe prac
 • nakładania mechaniczne i ręczne
 • najwyższa kategoria normowa wytrzymałości
 • zalecana pod tynki cementowe i cementowo – wapienne

Główne parametry OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

 • zużycie: ok. 8 kg / 1 m2
 • grubość warstwy: ok. 4 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: powyżej 6,0 N/mm²

Dane techniczne OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających, nadających jej plastyczności i ułatwiających obróbkę.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,57 kg/dm³
Gęstość objętościowa mas (po wymieszaniu) ok. 2,06 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,6 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka  ok. 0,22 l/1 kg ok. 6,5 l/30 kg
Grubość obrzutki ok. 4 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy ok. 2 godziny

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś pył lub elementy luźne usunąć, np. szczotką stalową. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.

Przygotowanie zaprawy OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce) aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku tynkowania maszynowego – w agregacie tynkarskim. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po ponownym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin. Wykonanie obrzutki
Zaprawę nanosi się równomierną warstwą o grubości ok. 4 mm, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio przygotowane podłoże. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani zacierać. Pozostawić do wstępnego utwardzenia (kilkanaście godzin), po którym można przystąpić do nakładania właściwej war-stwy (narzutu) tynku.

Pielęgnacja

W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Obrzutkę wykonywaną na zewnątrz należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Zużycie OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS

Zużycie obrzutki zależy od dokładności pokrycia nią podłoża. Przy wykonaniu obrzutki na całej powierzchni zużywa się ok. 8 kg suchej mieszanki na 1 m2.

Ważne informacje dodatkowe

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 30 kg
Paleta: 1080 kg w workach 30 kg

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!