Nivello 10 BAUMIT

0
539

Nivello 10 BAUMIT

Nivello 10Nivello 10 BAUMIT to samopoziomująca, ulepszona żywicami masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości, klasy CT-C30-F7 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania warstw wygładzających i poziomujących na nowych i remontowanych podłożach w zakresie grubości 1-15 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych. Po związaniu, odporna na obciążenia skupione. Polecana również do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. Do układania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych oraz mokrych (np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie przemysłowe). Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszającopompujących).

Skład Nivello 10

Cement, kruszywa, dodatki uszlachetniające

Właściwości

  • Bardzo wysoka wytrzymałość
  • Doskonałe właściwości samopoziomujące
  • Jednorodna i gładka powierzchnia
  • Do stosowania w pomieszczeniach suchych oraz mokrych
  • Również na podłoża z systemem ogrzewania podłogowego
  • Do układania ręcznego i maszynowego
  • Do stosowania wewnątrz budynków

Przeznaczenie Nivello 10

Hydraulicznie wiążąca, samopoziomująca masa szpachlowa do wyrównywania i poziomowania podkładów podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej, przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych (tekstylnych, PVC, linoleum, dywanowych itp.), płytek ceramicznych, paneli, parkietu. Produkt z przeznaczeniem do stosowania również na podłożach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym. Do układania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych oraz mokrych (np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie przemysłowe). Masa po związaniu odporna na obciążenia skupione, takie jak nacisk kółek krzeseł. Klasyfikacja wg PN-EN 13813: CT-C30-F7.

Dane techniczne

Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): ≥ 7 N/mm²
Grubość warstwy: 1 – 12 mm
Czas użycia: ok. 30 min.
Zużycie materiału: ok. 1,5 kg / m2 / 1mm
Wydajność: ok. 1,7 m2 z worka 25 kg; ok. 67 m2 z 1 tony, przy 10 mm
Zapotrzebowanie wody: 5,75 l / worek 25 kg
Możliwość chodzenia: po ok. 6-8 godz.*
Układanie wykładzin: po ok. 24 godz.* (w zależności od grubości warstwy) Drewno lub okładziny paroszczelne: po osiągnięciu wymaganej wilgotności resztkowej (po badaniu CM!).

* dane dotyczą warunków: temperatura 20 °C i 60 % wilgotności względnej powietrza

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 9 miesięcy

Opakowania

Worek 25 kg; 48 worków na palecie = 1200 kg

Podłoże

Musi być mocne, spójne, suche, wytrzymałe i odpowiednio chłonne, wolne od kurzu. Plamy smaru lub oleju oraz występujące na podłożu zanieczyszczenia (np. farb, kleju itp.) muszą być dokładnie usunięte. Jastrych cementowy musi dojrzewać przez min. 28 dni. Jastrych anhydrytowy / gipsowy z kruszącą się powierzchnią lub kruszące się obrzeża przeszlifować, a następnie odkurzyć. Podłoże nie może być hydrofobowe. Nie stosować produktu na podłoża drewniane, metalowe oraz z tworzyw sztucznych. Przed układaniem masy samopoziomującej podłoże należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym (w zależności od rodzaju podłoża):
Podłoża chłonne – Baumit Grund
Podłoża o małej chłonności / niechłonne – Baumit SuperGrund

Przygotowanie podłoża

Chłonne podłoża cementowe należy przeszlifować, dokładnie odkurzyć, zagruntować środkiem Baumit Grund i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 15 min. Nanieść taką ilość środka gruntującego, by nie dopuścić do tworzenia się kałuż. Podłoża niechłonne lub o małej chłonności (np. lastriko) należy odtłuścić, przeszlifować powierzchnię, odkurzyć, zagruntować środkiem Baumit SuperGrund i pozostawić do wyschnięcia przez ok.1 godz. Jeżeli masa samopoziomująca Nivello 10 będzie wylewana w warstwie o grubości powyżej 5 mm, to wokół ścian i słupów należy ułożyć dylatację obwodową.

Nanoszenie Nivello 10

Zawartość worka powoli wsypać do 5,75 l czystej wody, mieszając mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 3 min., do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, płynnej masy. Odczekać ok. 1-2 minut i ponownie krótko zamieszać. Zawsze wykorzystywać całą zawartość worka. Wymieszaną masę układać na uprzednio zagruntowane podłoże i rozprowadzić w żądanej grubości używając np. rakli. Dodatkowo można ułatwić rozpływ masy oraz poprawić jakość powierzchni odpowietrzając ją wałkiem kolczastym. W przypadku dużych powierzchni i/lub grubości układanej masy samopoziomującej zaleca się stosować odpowiedni agregat mieszająco-pompujący. Masę układać w jednym cyklu technologicznym do wymaganej grubości warstwy. Istniejące dylatacje w podłożu należy przenieść przez wszystkie warstwy podłogi. Jeśli w podłożu są szczeliny dylatacyjne to należy je odwzorować na świeżo wykonanej, stwardniałej wylewce tak szybko jak tylko można po niej chodzić. Analogicznie naciąć ułożony wylewkę w przewężeniach pomieszczeń (np. w progach drzwi).

Dodatkowe informacje: Masę samopoziomującą należy chronić przed zbytnim nasłonecznieniem i zbyt szybkim przesychaniem podczas wiązania. Nie należy zwiększać ilości wody zarobowej, ponieważ powoduje to m.in. znaczny spadek wytrzymałości oraz może być przyczyną spękań

Wskazówki

Minimalna temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac nie może być niższa niż +10°C (optymalna temperatura stosowania: 16°C – 22°C). Świeżo wykonaną warstwę wylewki chronić przed przeciągami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem. Ogrzewanie podłogowe musi być wyłączone 24 godz. przed naniesieniem wylewki, oraz po jej wykonaniu. Wysoka wilgotność powietrza oraz niskie temperatury znacznie wydłużają czas schnięcia. W trakcie obróbki przestrzegać norm, wytycznych i ogólnych zasad wykonawstwa. Chronić otaczające powierzchnie przed zabrudzeniem. Ewentualne odpryski materiału, oraz stosowany sprzęt i narzędzia natychmiast po użyciu umyć czystą wodą. Nie wylewać resztek do kanalizacji

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ