MPI 30 Speed BAUMIT

0
561

MPI 30 Speed BAUMIT

MPI 30 SpeedMPI 30 Speed BAUMIT to paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wiązania, a w efekcie wysokiej jakości, jednorodnie zatartą oraz drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (agregatem tynkarskim). Czas obróbki: ok. 2 h.

Skład MPI 30 Speed

Wapno, cement szybkowiążący, piasek, inne dodatki.

Przeznaczenie MPI 30 Speed

Do stosowania wewnątrz, do każdego rodzaju pomieszczeń, również do tych o podwyższonej wilgotności jak np. kuchnie i łazienki. Idealny do zastosowania w sytuacji, w której wykonawcy lub inwestorowi zależy na jak najkrótszym czasie realizacji prac tynkarskich. Daje możliwość ich rozpoczęcia i zakończenia na przestrzeni kilku godzin, znacząco ułatwiając organizację pracy.

Dane techniczne MPI 30 Speed

Wielkość ziarna: 0,8 mm
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 2,5 N/mm²
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,50 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 15
Minimalna grubość warstwy tynku: ściana: 10 mm; sufit: 8 mm
Max. grubość warstwy tynku: ściana: 25 mm w ramach jednego etapu pracy; sufit: 15 mm
Zużycie materiału: ok. 14 kg/m² przy grubości tynku 10 mm
Zużycie wody: ok. 7 – 7,5 l wody na worek 25 kg
Czas wykonania tynku: ok. 2 – 3 godziny

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 3 miesięcy.

Opakowania

Worek 25 kg
Silos min. 16,5 tony

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone, odpowiednio chłonne, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Tynk Baumit MPI 30 Speed jest przeznaczony do tynkowania wszelkiego rodzaju mineralnych podłoży ścian i sufitów (beton, cegła, pustak ceramiczny lub silikatowy itp.) Nie stosować na podłożach gipsowych i zawierających gips. Wszelkie instalacje i profile osadzać za pomocą zapraw cementowych (np. szybkowiążącej zaprawy montażowej Baumit SpeedFix).

Przygotowanie podłoża

Wskazówki dotyczą muru wykonanego zgodnie z normą, przy założeniu, że fugi pomiędzy elementami budowlanymi zostały wypełnione.

 • Cegły wypalane (cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny): Nie jest konieczne specjalne przygotowanie podłoża (opcjonalnie – obrzutka wstępna Baumit VorSpritzer.
  Przerwa technologiczna: 3 dni ).
 • Gładkie powierzchnie betonowe, beton lany, wibrowany, gładkie prefabrykowane płyty betonowe: podkład wzmacniający przyczepność tynku cementowo-wapiennego do betonu Baumit BetonPrimer (tynkowanie maszynowe).
  Przerwa technologiczna min. 12 godzin ( max. do 48 godzin ).
 • Tynkowanie ręczne: uprzednio wykonać mostek sczepny z zaprawy szpachlowej Baumit ProContact (szpachlowanie poziomo za pomocą pacy zębatej)
  Przerwa technologiczna 2-3 h.
 • Beton zwykły, konstrukcyjny, pustaki betonowe, keramzytobetonowe: obrzutka wstępna Baumit VorSpritzer
  Przerwa technologiczna: 3 dni.
 • Beton komórkowy, bloczki silikatowe (obficie zmoczyć wodą): obrzutka wstępna Baumit VorSpritzer
  Przerwa technologiczna: 3 dni.

Nanoszenie

Zawartość worka wymieszać mieszarką wolnoobrotową z ok. 7-7,5 l czystej, chłodnej wody. Czas mieszania ok. 3-5 min. do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po kilku minutach ponownie krótko przemieszać. Przy nakładaniu maszynowym za pomocą agregatu tynkarskiego, woda dozowana jest automatycznie podczas ustalania konsystencji roboczej tynku. Tynk wewnętrzny Baumit MPI 30 Speed może być nakładany wszelkimi, będącymi w użyciu agregatami tynkarskim (np. PFT G4 lub M-Tec m3).

Agregat powinien zostać starannie wyczyszczony przed rozpoczęciem pracy, szczególnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczęciem tynkowania wskazane jest – w celu ułatwienia pracy zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami ochronnymi oraz osadzenie ich za pomocą zaprawy montażowej Baumit SpeedFix.

Nie stosować żadnych dodatków (np. środków przeciwmrozowych, plastyfikatorów, przyspieszaczy wiązania, etc.). Tynk narzucać na ścianę ręcznie, przy użyciu kielni lub maszynowo, agregatem tynkarskim na żądaną grubość (średnio ok. 10-15 mm).

W miejscach narażonych na pęknięcia (np. przejścia różnych materiałów, narożniki okien i drzwi) zatopić siatkę do zbrojenia tynków maszynowych. Po nałożeniu, świeży tynk ściągać łatą typu H, wyrównując wstępnie jego powierzchnię i sprawdzając jednocześnie piony i kąty. W przypadku potrzeby dorzucać tynk w miejscach ewentualnych ubytków. Przy grubości tynku powyżej ok. 25 mm nakładać wielowarstwowo, metodą „świeże na świeże”. Tak przygotowaną powierzchnię pozostawić do wstępnego utwardzenia.

Czas wiązania tynku, umożliwiający dalszą obróbkę (w niewielkim stopniu zależny od rodzaju i chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza) wynosi ok. 90 min. od jego aplikacji. W tym czasie zaleca się kontrolowanie stanu powierzchni.

Dostatecznie utwardzony tynk należy wyrównać łatą trapezową poprzez drapanie wierzchniej warstwy na całej powierzchni. Tak przygotowany świeży tynk, zacierać pacą styropianową, a następnie pacą z gąbką lub filcem, dla uzyskania jednorodnej, drobnoziarnistej struktury powierzchni. W zależności od potrzeb, podczas zacierania zwilżać powierzchnię, skrapiając ją mokrą szczotką. Tynku przeznaczonego pod płytki ceramiczne nie zacierać, powierzchnie w tych miejscach pozostawić po wyrównaniu łatą i pozacinać w jodełkę.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu silosów

Przyłącze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A Ciśnienie wody: min. 3 bar, przyłącze 3/4″ Dojazd: droga dojazdowa musi być przejezdna dla ciężarówek i nieprzerwanie dostępna. Powierzchnia potrzebna do postawienia silosu: min. 3 x 3m na nośnym fundamencie Rozmiary i masy naszych silosów oraz samochodów dostawczych można znaleźć w dokumentach technicznych silosów.

Powierzchnie zacierane: wszystkie stosowane w budownictwie powłoki wykończeniowe. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C

Wskazówki

Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym. Nie dopuszczać do bezpośredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic – a w szczególności nagrzewnic gazowych – wymagana jest dobrze funkcjonująca wentylacja (z uwagi na karbonatyzację). Położenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych pęknięć czy zarysowań, zmniejsza jednakże znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W przypadku pokrywania tynkiem dużych powierzchni, jak i przy zastosowaniu różnych materiałów budowlanych, stosować należy nacięcie kielnią na całej grubości tynku. Nie należy zacierać powierzchni przewidzianych pod okładziny ceramiczne. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykończeniowej zachować przerwę technologiczną – 7 dni na każde 10 mm grubości tynku.

Powłoki wykończeniowe

Powierzchnie niezacierane: płytki.
Powierzchnie zacierane: wszystkie stosowane w budownictwie powłoki wykończeniowe.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ