MP 75 G-F Therm

0
1391

MP 75 G-F Therm

MP 75 G-F ThermMP 75 G-F Therm Knauf Maszynowy, jednowarstwowy tynk gipsowo-wapienny na ogrzewanie ścienne i na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne we wnętrzach. Pozwala uzyskać zatarte i gładkie powierzchnie.

Właściwości MP 75 G-F Therm

 • produkt mineralny
 • wydajny
 • do powierzchni gładkich oraz zatartych, uziarnienie 1,2 mm
 • tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach
 • reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny
 • odporny na ścieranie
 • możliwość wbijania gwoździ
 • możliwość nakładania do 50 mm grubości
 • obróbka maszynowa i ręczna

Zastosowanie

Tworzenie powierzchni gładkich oraz zatartych na ścianach i sufitach wewnętrznych. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża. Ze względu na swoje właściwości polecany jest szczególnie w systemach ogrzewania ściennego.

 • Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maks. wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, szpitalach itp.)
 • Jako powierzchnia pod różnego rodzaju farby i tapety oraz tynki wykończeniowe.

Dane techniczne

Ciężar nasypowy 842 kg/m³
Przyczepność do podłoża ≥ 0.1 N/mm2 EN 13279
Reakcja na ogień A1 EN 13501
Współczynnik:
– paroprzepuszczalności [μ] na sucho: 10 na mokro: 6 EN ISO 10456
– pH 10-12
– przewodzenia ciepła [λ] 0.32 W/mK EN 13279
Wydajność 100 kg = ok. 124 l zaprawy
Wytrzymałość na:
– ściskanie ≥ 2.0 N/mm² EN 13279
– zginanie ≥ 1.0 N/mm² EN 13279

Sposób wykonania

Przygotowanie różnych rodzajów podłoża

 • Beton niepoddany obróbce po rozdeskowaniu – próba chłonności, niechłonną powierzchnię zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt.
 • Gładka powierzchnia betonowa – należy usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, jak również ewentualnie występujące wykwity, zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt.
 • Mury wszelkiego rodzaju – w przypadku zbyt dużej chłonności lub silnie zróżnicowanej chłonności zagruntować przy użyciu Knauf Grundiermittel 90 lub Knauf Grundiermittel 60.
 • Szalunek tracony EPS – zagruntować przy
  użyciu Knauf Betokontakt.
 • stniejące tynki gipsowe i gipsowo-wapienne -usunąć ewentualnie występujące wykwity, stare powłoki itp. i zagruntować przy pomocy Knauf Tiefengrund.

Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy z brojenia usunąć lub zabezpieczyć antykorozyjnie. Obróbka wstępna podłoża zgodnie z powyższą tabelą. Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie mogą być pokryte na powierzchni wodą (np. opady, skropliny). Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany strop budynku, wówczas przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz uszczelnienie.

Zarabianie

Dozowanie wody należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). W zależności od temperatury możliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszących maks. 10-15 minut. W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże.

Obróbka

Konsystencję tynku gipsowego należy dobrać w taki sposób, by rurki nagrzewnicy na całej powierzchni i bez wolnych przestrzeni były zatopione w tynku. Tynk MP 75 G/F nakłada się dwuwarstwowo techniką „mokre na mokre” w następujący sposób:

 • nałożyć równomiernie ok. 5 mm tynku powyżej górnej krawędzi rury i wtopić siatkę zbrojącą Knauf Profix a następnie nałożyć jeszcze raz ok. 5 mm tynku (mokre na mokre), wyrównać i wykończyć w formie tynku filcowanego lub wygładzonego,
 • zatapiając siatkę zbrojącą należy pamiętać o tym, by na przejściach z powierzchni ogrzewanej do nieogrzewanej siatka została wtopiona przynajmniej 20 cm poza polem grzewczym, a zakład siatki powinien wynosić min. 10 cm,
 • powierzchnie ścian należy oddzielić od sąsiadujących elementów budowlanych za pomocą taśmy Knauf Trenn-Fix lub poprzez nacięcie kielnią.

Grubość tynku

Minimalna grubość tynku MP 75 G-F Therm zależna jest od grubości istalacji grzewczej. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości minimalnej 5 mm. W szczególnych przypadkach na ściany można nanieść tynk o grubości do 50 mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35 mm zaleca się wykonać tynk w dwóch warstwach, ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia.

Pierwszą warstwę MP 75 G-F Therm należy zaczesać za pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu zagruntować przy użyciu np.: Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60 (przy maksymalnym rozcięczeniu z wodą) lub Knauf Tiefengrund. Kolejna warstwa może być zastosowana po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej.

Możliwe jest również narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas wysychania tynku znacznie wzrasta.

Sufity betonowe należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej grubości 15 mm.

Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać.

Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubość tynku 15 mm.

Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym zapewnić aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania.

Czas obróbki MP 75 G-F Therm

Wynosi ok. 240 minut. Czas obróbki tynku MP 75 G-F Therm uzależniony jest w głównej mierze od chłonności podłoża, temperatury podłoża i otoczenia, od grubości i gęstości nakładanego tynku.

Temperatura obróbki

Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury elementów budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed mrozem.

Wysychanie

Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku MP 75 G-F Therm należy zadbać o prawidłową wentylację w w pomieszczeniu. Czas schnięcia: w przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Powłoki i okładziny

Dla wszystkich powłok i okładzin tynk MP 75 G-F Therm musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu. Środek gruntujący należy dostosować do planowanych środków malarskich / powłok / okładzin, z reguły stosowany jest środek głęboko penetrujący Knauf Tiefengrund. W przypadku tapet pokryć uprzednio klejem do tapet. Tynk gipsowy jest doskonałym podłożem dla wszystkich rodzajów farb, z wyjątkiem farb alkaicznych.

Podkład pod płytki

Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek głęboko gruntujący np. Knauf Tiefengrund. Mocowanie płytek na kleju cementowym np.: Knauf K2 lub kleju dyspersyjnym np. Knauf Superkleber. W strefie rozpryskowej, oprócz uszczelnienia np. folią w płynie Knauf Flächendicht, zaleca się klejenie płytek klejem wysokoelastycznym, np. Knauf K4.

Maszyny/wyposażenie

Agregat tynkarski Knauf PFT G 4 / G 5

 • Obudowa ślimaka: D6-3
 • Ślimak D6-3
 • Węże do zaprawy: Ø 25 mm
 • Zasięg tłoczenia mokrej zaprawy: do 30 m Urządzenia tłoczące: Knauf PFT SILOMAT trans plus 100 (do 100 m zasięgu) lub Knauf PFT SILOMAT trans plus 140 (do 140 m zasięgu). Wydajność tłoczenia każdorazowo 20 kg/min.

Przechowywanie

Worki przechowywać w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3 miesięcy. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj