Knauf Płyta AKUSTIK

0
510

Knauf Płyta AKUSTIK

Knauf Płyta AKUSTIKKnauf Płyta AKUSTIK Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej zwiększonej izolacyjności akustycznej.

Właściwości

 • Specjalny sprężysty rdzeń gipsowy dla zwiększenia izolacyjności akustycznej
 • Łatwa obróbka
 • Niepalna
 • Możliwe wykonanie elementów łukowych
 • Możliwe wykonanie elementów łamanych po nafrezowaniu
 • Niewielka odkształcalność przy zmiennych warunkach wilgotnościowo-cieplnych

Zastosowanie

Knauf Płyta AKUSTIK przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako okładzina w systemach suchej zabudowy o wymaganych zwiększonych wymaganiach w zakresie izolacyjności akustycznej.

Możliwe zastosowanie w systemach:

 •  Ściany działowe na szkielecie metalowym i  drewnianym
 •  Suche tynki
 •  Przedścianki / ściany szybów instalacyjnych
 •  Sufity podwieszane / sufity przęsłowe
 •  Zabudowy poddaszy

Może funkcjonować w warunkach wilgotności powietrza poniżej 70%.

Dane techniczne Knauf Płyta AKUSTIK

Ciężar 9.2 kg/m²
Gęstość ok. 736 kg/m³
Maksymalna temperatura stosowania ≤ 50 °C
Reakcja na ogień A2-s1,d0 EN 520
Typ płyty A EN 520
Współczynnik:
– paroprzepuszczalności [μ] 10 EN 520
– przewodzenia ciepła [λ] 0.25 W/mK EN 520
Wytrzymałość na zginanie:
– kierunek podłużny ≥ 550 N EN 520
– kierunek poprzeczny ≥ 210 N EN 520
typ płyty: A (wg EN 520)
krawędź podłuzna HRAK
krawędź poprzeczna SK
kolor:
– kartonu: biały i szary
– nadruku na krawędzi płyty: niebieski
– nadruku na licu płyty: czerwony
grubość płyty 12,5 mm

Sposób wykonania

Docinanie

Płytę zarysować za pomocą noża i przełamać, karton na tylnej stronie płyty rozciąć, krawędzie poddać obróbce za pomocą hebla do płyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania

Jakość powierzchni

Szpachlowanie płyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakości Q1 do Q4.

Materiały do szpachlowania

Stosować masy odpowiednie do wymaganej  klasy jakości powierzchni:

 • G-K Start + G-K Finish – systemowe rozwiązanie do wykańczania powierzchni płyt: spoinowanie połączeń w klasie Q1 I Q2 (G-K Start) oraz finalne wykańczanie spoin oraz powierzchni w klasie Q3 i Q4 (G-K Finish).
 • Uniflott / Uniflott impregnowany – możliwość szpachlowania bez zastosowania taśmy spoinowej fabrycznych krawędzi wzdłużnych
 • Fill&Finish Light – wklejanie taśm papierowych na połączenia płyt oraz finiszowe wykańczanie powierzchni
 • SuperFinish – finiszowe wykańczanie  powierzchni w klasie Q3 i Q4

Spoiny krawędzi czołowych i ciętych , jak również spoiny mieszane (np. HRAK + krawędź cięta) widocznych warstw okładziny, niezależnie od zastosowanej masy, należy zaszpachlować z zastosowaniem taśmy spoinowej Knauf. W przypadku sufitów podwieszanych i przęsłowych oraz zabudowy poddasza należy stosować taśmę zbrojącą na wszystkich łączeniach płyt.
Szpachlowanie końcowe wykonuje się w celu osiągnięcia pożądanej klasy jakości powierzchni.

W przypadku okładziny wielowarstwowej, spoiny wewnętrznych warstw należy wypełnić masą szpachlową do klasy jakości Q1. Szpachlowanie spoin warstw wewnętrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych parametrów ochrony przeciwpożarowej, izolacyjności akustycznej oraz statyki!

Temperatura / warunki obróbki

 • Szpachlowanie można wykonać dopiero gdy nie występują już większe zmiany długości płyt Knauf, np. na skutek zmian temperatury lub wilgotności
 • Temperatura pomieszczenia przy szpachlowaniu nie może być niższa niż ok. +10 °C.
 • W przypadku stosowania jastrychów cementowych i samopoziomujących szpachlowanie płyt Knauf przeprowadzić dopiero po ułożeniu jastrychu.

Powłoki i okładziny

Przygotowanie

Przed naniesieniem powłoki, szpachlowana powierzchnia musi być wolna od pyłu. Przed wykonaniem dalszych powłok lub okładzin, powierzchnie płyt gipsowych zawsze należy uprzednio przygotować i zagruntować. Środki gruntujące należy dostosować do wykonywanych następnie powłok malarskich / okładzin. Aby wyrównać zróżnicowaną chłonność szpachlowanej powierzchni styków płyt i powierzchni kartonowej, należy zastosować odpowiednie środki gruntujące jak np. Knauf Tiefengrund / Spezialgrund / Putzgrund / Universalgrund. Przy tapetowaniu zaleca się naniesienie specjalnego środka gruntującego do tapet, ułatwiającego oderwanie tapety w przypadku remontu. W przypadku stosowania okładziny w strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie uszczelniające za pomocą masy Knauf Hydro Flex.

Odpowiednie powłoki i okładziny

Na płyty Knauf Płyta AKUSTIK można zastosować następujące okładziny / powłoki:

 • Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z tworzyw sztucznych; Można stosować tylko kleje z metylocelulozy
 • Okładziny ceramiczne na ścianach
 • Tynki: tynki strukturalne Knauf / tynki cienkowarstwowe, masa szpachlowa na całą powierzchnię
 • Powłoki malarskie: Farby dyspersyjne z żywicy syntetycznej, powłoki malarskie z efektem wielobarwności, farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie żywic alkidowych, farby poliuretanowe (PUR), farby na bazie żywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP).
 • Farby silikatowe dyspersyjne mogą być używane po naniesieniu odpowiedniej warstwy podkładowej dostosowanej do podłoża według wskazówek producenta.
 • Nieodpowiednie są:

  Alkaliczne powłoki jak farby wapienne, do szkła wodnego i czysto-silikatowe;
  Po tapetowaniu tapetami papierowymi i z włókna szklanego lub po naniesieniu tynków z żywic syntetycznych i celulozowych należy zadbać o dostateczne wietrzenie.

Wskazówki

W przypadku powierzchni kartonowych płyt, które przez dłuższy czas narażone były na bezpośrednie działanie światła, mogą po nałożenia powłoki powstać żółte przebarwienia. Dlatego też zaleca się próbne malowanie przez klika szerokości płyt łącznie z powierzchniami szpachlowanymi. Ewentualnemu przebijaniu zażółceniu w skuteczny sposób można zapobiec tylko poprzez naniesienie specjalnych warstw podkładowych.

Ochrona przeciwpożarowa

Stosowane zwykle powłoki malarskie lub inne powłoki oraz paroizolacje do około 0,5 mm grubości, jak również okładziny (poza blachą stalową) nie mają żadnego wpływu na odporność ogniową systemów Knauf. Stosowanie zgodnie z odpowiednimi kartami systemów Knauf.

Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach do płyt.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ