Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power

0
606

Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power

Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon PowerKlej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power Wysokiej jakości, jednoskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny klej na bazie modyfikowanych polimerów z właściwościami uszczelniającymi. Charakteryzuje się zatem wysoką siłą wiązania bez potrzeby stosowania preparatów gruntujących. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ponadto spoinę można malować większością farb akrylowych i rozpuszczalnikowych.

Właściwości

Kauczuk utwardzony:

Neutralny dla powierzchni, bezzapachowy
Twardość A wg metody Shore (ISO 868): 35-40
Zmniejszenie objętości po utwardzeniu: <3,5 %
Odprężenie elastyczne (ISO 7389): >70 %
Maksymalna deformacja: 25 %
Moduł przy 100 % wydłużenia (ISO 8339-40): 0,800 N/mm²
Moduł przy zerwaniu (ISO 8339-40): 1,100 N/mm² (12.5 kg/cm2) % wydłużenia przy zerwaniu (ISO 8339-40): 230 %
Odporność na temperaturę: -40°C – + 90°C
Odporność na wilgoć: bardzo dobra

Kauczuk nieutwardzony:

Rodzaj uszczelniacza: Polimer hybrydowy
System utwardzania: Utwardzanie wilgotnościowe
Czas kształtowania wierzchniej warstwy (23 °C i 50 % R.H.): 35 minut
Szybkość utwardzania (23 °C i 50 % R.H.): 2,5 do 3 mm/24 h
Gęstość (ISO 1183): 1,48 g/cm3

Zastosowanie

Przeznaczony do klejenia i uszczelniania materiałów porowatych jak i nieporowatych stosowanych w budownictwie, inżynierii, motoryzacji, robotach stoczniowych, itd. Idealny zatem do łączenia i mocowania listew, parapetów, progów, paneli, okładzin, izolacji, balustrad  oraz do uszczelniania okien, ram, drzwi, rynien, ścian, świetlików, kominków, itp. Posiada ponadto doskonałą przyczepność do większości materiałów: aluminium, cynk, stal galwanizowana, stal nierdzewna, kamień naturalny, beton, cegła, ceramika szkliwiona, drewno, laminat, szkło, różnego typu materiały syntetyczne itp. Może być stosowany nawet na wilgotne powierzchnie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

 • Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy podobnie i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych klejem należy oczywiście zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.
 • Prace prowadzić w temp. od +5 ºC do +40 ºC (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).
 • Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
 • Aplikacja jako klej:

  Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power nakładać punktowo lub równoległymi pasmami na jedną z powierzchni (nie zamykając obwodu).
  Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie warstwy kleju o grubości 3,2 mm między klejonymi elementami (szczególnie ważne w przypadku stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach). Do osiągnięcia tego efektu poleca się zatem umieszczenie pomiędzy klejonymi powierzchniami dystansów o grubości 3,2 mm. Jeśli ze względów technicznych grubość taka nie może być zastosowana, dopuszcza się natomiast szczelinę nie mniejszą niż 1,5 mm (klejenie wewnątrz pomieszczeń).
  Aplikacji produktu dokonać w możliwie jak najkrótszym czasie (max.15 minut – czas ten zależy od temperatury i wilgotności otoczenia). Klejone elementy mocno docisnąć lub dobić gumowym młotkiem.

 • Aplikacja jako uszczelniacz:

  Uszczelniacz powinien przylegać jedynie do dylatowanych powierzchni. Na spód szczeliny dylatacyjnej nałożyć taśmę samoprzylepną aby uniknąć przylgnięcia uszczelniacza z trzech, zamiast dwóch stron. Należy nakładać co najmniej warstwę o grubości 6 mm. Zbyt głębokie złączenia (powyżej 15 mm) powinny zostać uzupełnione odpowiednimi pianami wypełniającymi.

 • Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
 • Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Benzyną lakową” DRAGON. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.
 • Pełna wytrzymałość spoina uzyskuje po ok.48 h.
 • Malowanie farbami (po uprzednim teście przyczepności) można przeprowadzić co najmniej po 48 godzinach.
 • Nie stosować do klejenia PE, PP, PA, PTFE, bitumów, poliwęglanów, poliakryli, złączy narażonych na stałe zanurzenie pod wodą również elementów o styku mniejszym niż 5 mm.

Zalecenia BHP

Przy stosowania przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

 • Chronić przed dziećmi
 • Produkt nie jest do spożycia.
 • Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca na opakowanie.
 • Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.
 • Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki
 • Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.
 • W trakcie prowadzenia prac również po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody a ponadto zasięgnąć porady lekarza.
 • Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż również opakowanie lub etykietę.
 • Zawiera mieszaninę aminosilanów, może zatem wywoływać reakcję alergiczną.

Producent gwarantuje jakość wyrobu Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power, jednakże nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy oczywiście wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Katalog
produktów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ