GRUNTOBET 310

0
1521

KREISEL GRUNTOBET 310

GRUNTOBET 310Parametry Gruntobet 310

 • Gruntobet 310 przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania powierzchni betonowych przed nanoszeniem tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
 • Poprawia przyczepność tynków, ułatwia ich nakładanie oraz wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża

Cechy produktu GRUNTOBET 310

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Paroprzepuszczalny
 • Zwiększa przyczepność tynków
 • Ułatwia nakładanie tynków
 • Reguluje chłonność podłoży

Skład GRUNTOBET 310

 • Wodna dyspersja polimeru akrylowego
 • Dodatki uszlachetniające
 • Kruszywo kwarcowe
 • Pigmenty
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża

 • Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów.
 • Powierzchnie spękane i zarysowane należy naprawić zaprawą 428. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane.
 • Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Stosować bezpośrednio
 • Podłoże bardzo chłonne: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
 • Powierzchnie spękane lub z ubytkami: Przed gruntowaniem naprawić zaprawami z systemu naprawy betonu marki KREISEL
 • Powierzchnie pokryte pleśnią .: Przed gruntowaniem oczyścić za pomocą środka SEPTOBUD 1008

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia

 • Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
 • Tynki nakładać po 24 godzinach od gruntowania
 • Przeciętny czas wysychania wynosi 12 godziny.
 • W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.

Uwagi wykonawcze

W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, nalezy stosować specjalne osłony ograniczającewpływ tych czynników.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C don+25°C.

Parametry techniczne

 • Zużycie od 0,25 do 0,35kg/m²
 • pH ok 7
 • Kolor Czerwony
 • Czas wysychania ok 12h
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po ok. 24h

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj