FOX-DEKORATOR FINITO

0
1741
FOX-DEKORATOR FINITO

FOX-DEKORATOR FINITO

FOX-DEKORATOR FINITOFOX-DEKORATOR FINITO gotowa masa szpachlowa do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe; tynki gipsowe; beton; płyty gipsowo-kartonowe.
Rodzaje warstw wykończeniowych: powłoki malarskie, tapety.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR FINITO

Średnio zużywa się: ok. 1,0 kg masy na 1 m². 1 kg produktu pozwala wykonać ok. 1 m² gładzi. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR FINITO

Śnieżnobiała; gotowa do użycia; optymalnie dobrana twardość; elastyczna i odporna na spękania; wysoka przyczepność do podłoża; do nakładania ręcznego i maszynowego.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR FINITO

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie produktu:

Masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Jeżeli to konieczne, przed użyciem należy masę przemieszać.
W przypadku nakładania ręcznego, po mieszaniu należy odczekać około 2 h.
W przypadku aplikacji maszynowej, masę użyć zaraz po mieszaniu.

​Nakładanie:

Masę należy naciągnąć równomiernie za pomocą nierdzewnej, stalowej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpocząć od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia i ciągnąc pacę „do siebie”. Na ściany masę należy nakładać w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Kolejną warstwę należy nakładać po zupełnym stwardnieniu wcześniejszej warstwy.
W przypadku nakładania maszynowego należy naniesioną masę wyrównać pacą, a ewentualny nadmiar materiału zebrać do opakowania.
Szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR FINITO

Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³
Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
Ilość warstw: 1-2
Czas schnięcia: (warstwa grubości 1 mm, temperatura
+20 °C, wilgotność 50 %) – ok 2h
Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Podczas prac należy uważać aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć. Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci. Nie zaleca się wykonywania gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR FINITO

Pojemniki plastikowe 4 kg, 8 kg, 16 kg

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!