FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

0
1508
FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

FOX-DEKORATOR FARBA ZENFOX-DEKORATOR FARBA ZEN  strukturalna, dekoracyjna farba do malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

Średnio zużywa się 0,1 do 0,15 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 7 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

Matowa; strukturalna; zdolność „maskowania” niedoskonałości malowanego podłoża – dzięki zawartości kulistych wypełniaczy; łatwa w aplikacji; zapewnia „oddychanie” ścian.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.
Jeżeli podłoże jest niejednorodne – występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową w kolorze zbliżonym do nakładanej FARBY ZEN.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Farbę należy nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla, krzyżowymi ruchami, tak aby kulisty wypełniacz tworzył regularne lub nieregularne skupiska, pomiędzy którymi są mniejsze lub większe, gładkie wolne przestrzenie. Do osiągnięcia wymaganego jednorodnego efektu zazwyczaj potrzebne jest 1 – krotne malowanie. Każda kolejna warstwa zmienia efekt dekoracyjny. Po wyschnięciu farby Zen należy strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna wypełniacza.

Zabezpieczanie:

Po wykonaniu dekoracji powierzchnię można dodatkowo zabezpieczyć produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, WERNIKSEM KAMELEON, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ. Dekorowaną powierzchnię pokrywamy krzyżowymi ruchami, przy użyciu miękkiego pędzla zgodnie z kierunkiem przebiegu wzoru na danym obszarze. Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do aplikacji i modelowania FARBY ZEN. Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

Gęstość: ok. 1,45 kg/dm³
Krycie jakościowe: II ( PN-89/C-81536) LZO (VOC) – dopuszczalna zawartość 30g/l: max. zawartość 10,8 g/l
Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
Ilość warstw: 1
Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h
Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 – 10 %
Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR FARBA ZEN

Pojemniki plastikowe 1L, 4L

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj