FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

0
1655
FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNAFOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA specjalistyczna podkładowa farba do wnętrz budynków. Tworzy na powierzchni ściany powłokę o właściwościach magnetycznych – pozwalającą na przyczepianie niewielkich magnesów i mocowanie plakatów, zdjęć, rysunków, pamiątek z podróży, fiszek informacyjnych itp. Pozwala na uniknięcie użycia mocowań niszczących lub brudzących powierzchnię – taśm samoprzylepnych, pinezek, gwoździ. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe; podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów); ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego; tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki; gładzie i szpachlówki polimerowe; płyty g-k i OSB; tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego; akrylowe powłoki malarskie.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

Do 3,4 – 3,75 m²/ 0,75 l farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Zużycie zależy od: struktury i chłonności podłoża, sposobu przygotowania podłoża, doświadczenia wykonawcy, ilości warstw oraz metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

​​Kolor czarny, posiada właściwości magnetyczne, wysokowydajna.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: stabilne; powietrzno-suche; czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania; do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO.
Chłonne podłoża zagruntować gruntem PRIMER.

Przygotowanie farby

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji.

Malowanie

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub pędzlem.

Drugą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza) i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Farbę należy nakładać w minimum 3 warstwach. Wraz ze zwiększającą się ilością warstw poprawia się przyczepność magnesów do powierzchni. Większa ilość warstw (4 – 5) jest zalecana w przypadku chęci przyczepienia (przy pomocy magnesu) papieru
o większej gramaturze lub w przypadku pokrywania farby magnetycznej kolejnymi powłokami malarskimi.
Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy. Na powierzchnię wykonaną z FARBY MAGNETYCZNEJ, po min. 6 godzinach, należy nałożyć akrylową bądź lateksową farbę nawierzchniową lub FARBĘ TABLICOWĄ.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR FARBA MAGNETYCZNA

Gęstość: 2,2 – 2,5 g/cm³
Lepkość mPas: 20000 – 25000
Zawartość suchej masy: 79 – 82 %
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby: od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby: poniżej 80 %
Czas schnięcia (temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55 ± 5 %): ok. 30 minut
Suchość dotykowa: ok. 30 minut
Nakładanie kolejnej warstwy: po 2 h*

*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby. Przed użyciem farby nawierzchniowej, należy dokonać próbnego malowania na niewielkiej, mniej eksponowanej powierzchni. Celem próby jest określenie czy wybrana farba wierzchnia nie ogranicza siły przyciągania magnesów.
Zbyt ciężkie magnesy lub zbyt cienka warstwa farby mogą spowodować, że siła mocowania będzie zbyt słaba.
Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. W trakcie malowania stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu i rąk.
Farbę należy przewozić i przechowywać
w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 750 ml

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj