FOX-DEKORATOR BETON

0
1514

FOX-DEKORATOR BETON

FOX-DEKORATOR BETONFOX-DEKORATOR BETON do wykonywania dekoracyjnych tynków – modny, artystyczny tynk, stanowiący doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, „brutalnego” betonu. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR BETON

Ekologiczny tynk; nie zawiera cementu; trwałe wykończenie powłoki; zapewnia oddychanie ścian.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR BETON

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.​ 

Przygotowanie produktu: Produkt w formie suchej należy wymieszać z wodą w proporcji 1,5 – 1,75 l wody na 5 kg suchego tynku (0,3 – 0,35 l wody na 1 kg suchego tynku). Po wymieszaniu z wodą produkt należy pozostawić w zamkniętym opakowaniu na minimum 24 h, a następnie powtórnie wymieszać. Można domieszać niewielką ilość wody celem osiągnięcia preferowanej konsystencji.Barwienie:Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Tynk BETON nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nałożyć na gładko, na grubość ziarna i pozostawić do całkowitego wyschnięcia (12 – 24 h, zależnie od klimatu panującego w pomieszczeniu).

Przed nałożeniem drugiej warstwy tynku całą dekorowaną powierzchnię należy delikatnie zwilżyć wodą.

Drugą warstwę należy nałożyć na całą dekorowaną powierzchnię i wyrównać. W fazie wysychania należy zagładzać tynk przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu pory tynku zamykają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną gładkość.W zależności od sposobu wykończenia (delikatne lub intensywne wielokrotne wybłyszczanie pacą), uzyskujemy gładką, matową lub satynowo błyszczącą powierzchnię. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni. Należy pamiętać, aby w czasie pracy utrzymywać ostrze pacy w idealnej czystości.

Zabezpieczanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR SATYNA należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym. Delikatnie rozprowadzić krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wzmacnia dekorowaną powierzchnię. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość finalnej warstwy dekoracji) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru. Efekt dekoracyjny zależny jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także od stanu podłoża oraz grubości aplikowanych warstw.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR BETON

Średnio zużywa się ok. 0,9 kg suchej mieszanki na 1 m  na 1 warstwę. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości aplikowanych warstw, od wybranej metody aplikacji. W celu sprawdzenia wydajności w konkretnych warunkach, należy przeprowadzić próbę na rzeczywistym podłożu.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR BETON

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się Ilość warstw: 2Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 12 hNanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 12 – 24 h, w zależności od grubości warstwRozcieńczalnik: woda (0,3 – 0,35 l wody na 1 kg suchego tynku)Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH Ważność: w formie suchej bezterminowo, w formie mokrej 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem.W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR BETON

Pojemniki plastikowe 5 kg, 10 kg

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!