EXPERT 1

0
1523

KREISEL EXPERT 1 – Mrozoodporny klej do płytek ceramicznych i terakotowych

Parametry

EXPERT 1EXPERT 1 to profesjonalna zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych, ściennych oraz podłogowych o nasiąkliwości > 3% do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży wewnątrz i – w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych – na zewnątrz pomieszczeń. Do stosowania w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia na skutek zmian temperatury (występowanie naprężeń termicznych). Wodo i mrozoodporna. Idealna do sztywnych, nieodkształcalnych i dobrze przyczepnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu EXPERT 1

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Ekonomiczny
 • Cienkowarstwowa
 • Do glazury i terakoty
 • Na płyty g-k
 • klasy C1T

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane środkiem EXPERT 6 lub GRUNTOLITEM-W 301.
 • Podłoża słabe zaleca się zagruntować środkiem EXPERT 5 – gruntem głębokopenetrującym.

Przygotowanie podłoża pod EXPERT 1

 • Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, podłoża betonowe 6 miesięcy.
 • Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującą 428.
 • Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT 410, RENOGRUNT 411 lub RENOGRUNT 412.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301lub EXPERT 6. W przypadku gładkich powierzchni GRUNTOBETEM 310.
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6

Przygotowanie produktu EXPERT 1

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
  Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia EXPERT 1

 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
 • Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30×30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
 • Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm – przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6 mm – przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm – przy płytkach 25-30 cm.
 • Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Uwagi wykonawcze

 • Nie stosować na jastrychy z ogrzewaniem podłogowym i anhydrytowe oraz do płytek gresowych.
 • Do płytek o boku większym niż 30 cm zalecamy stosowanie kleju o większej elastyczności.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne EXPERT 1

 • Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C1T
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże do 10 minut
 • Czas korekty ułożenia płytki do 10mm
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po 24 godzinach
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 6,0 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 10mm
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
 • Orientacyjne zużycie Dla pacy zębatej 6mm – ok. 3kg; dla pacy zębatej 8mm – ok. 4kg; dla pacy zębatej 10mm – ok. 5kg
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!