EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS

0
1684

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS

EMULSJA ELASTYCZNA ATLASEMULSJA ELASTYCZNA ATLAS dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw. Stanowi element mieszaniny tworzącej warstwę kontaktową pod podkłady podłogowe i zaprawy naprawcze ATLAS

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS najważniejsze cechy 

  • zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
  • wymaga zmieszania z wodą i suchą mieszanką

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS główne właściwości 

  • zwiększa przyczepność do podłoża
  • składnik warstwy kontaktowej pod ZW 330, TEN-10 i podkłady typu POSTAR

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS główne parametry 

  • zużycie: ok. 1,0 kg/10 kg modyfikowanej zaprawy

Przeznaczenie i właściwości

Stanowi składnik warstwy kontaktowej pod wybrane zaprawy ATLAS – służy do prawidłowego przygotowania podłoża przed wykonaniem wybranych zapraw cementowych ATLAS: ATLAS TEN-10, POSTAR 80, POSTAR 40, POSTAR 20, POSTAR 10 oraz ATLAS ZW 330 i ZW 50.

Dane techniczne EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS produkowana jest na bazie wysokiej jakości dyspersji
polimerowych i środków modyfikujących.

Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3
Temperatura przygotowania mieszanki oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – jak dla modyfikowanej zaprawy.

Modyfikowanie

Przygotowanie roztworu emulsji

Emulsję dodaje się do zapraw w postaci wodnego roztworu. Przygotowanie go polega na przelaniu emulsji do naczynia i rozcieńczeniu jej czystą wodą w proporcji wagowej 1:2 (woda:emulsja elastyczna).

Modyfikowanie zaprawy

Do wodnego roztworu emulsji należy powoli dodać suchą mieszankę (w proporcji wskazanej w Karcie Technicznej modyfikowanego produktu) i wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zmodyfikowana zaprawa nadaje się do użycia po 10 minutach i powtórnym wymieszaniu.
Niezależnie od tego czy do zaprawy dodajemy EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS, czy stosujemy ją w postaci niemodyfikowanej, sposób jej użycia pozostaje niezmieniony, a jego opis znajduje się w Karcie Technicznej tejże zaprawy.

Zużycie

Ilość dodawanej emulsji zależy od rodzaju oraz przeznaczenia modyfikowanego wyrobu i jest opisana w jego Karcie Technicznej.

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

Ważne informacje dodatkowe

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy, zmodyfikowanej dodatkiem emulsji, zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed
przegrzaniem.

Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji mieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

Certufikat
kontroli

Deklaracja
zgodności

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj