Dragon Klej montażowy Drewno Korek

0
574

Dragon Klej montażowy Drewno Korek

Dragon Klej montażowy Drewno KorekDragon Klej montażowy Drewno Korek Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy zatem wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Ponadto nie plami klejonych powierzchni.

Właściwości

Kolor kleju i spoiny: jasnobrązowy;
Konsystencja: pasta;
Gęstość: 1,12 ± 0,05 g/cm³;
Naprężenie rozciągające: min.3 MPa;
Czas:
– otwarty kleju: 20 minut;
– wstępnego wiązania: 6 h;
– pełnego wiązania: 12 h;
Wydajność: 0,9 – 2,2 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
Właściwości spoiny: elastyczna, wodoodporna o doskonałej przyczepności do typowych
podłoży;
Wytrzymałość spoiny na rozciąganie: 18 MPa (180 kG/cm²);
Odporność spoiny na temperaturę: od -15 ºC do +60 ºC.
Nie klei PP, PE, PTFE.
Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do przyklejania drewnianych listew, parapetów, progów oraz elementów dekoracyjnych z różnych materiałów: korek, kamień, drewno do podłoży betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków i innych zarówno porowatych jaki nieporowatych  również do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp. Do stosowania zarówno wewnątrz jaki na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

 • Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, również odtłuścić „Acetonem” DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania natomiast usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
 • Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
 • Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
 • Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
 • Klejone elementy złączyć, a następnie rozłączyć i odczekać 10 minut. Po tym czasie ponownie mocno i równomiernie docisnąć klejone przedmioty. W razie potrzeby dobić gumowym młotkiem.
 • Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.
 • Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
 • Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
 • Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Zalecenia BHP

Przy stosowania przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

 • Chronić przed dziećmi
 • Produkt nie jest do spożycia.
 • Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca na opakowanie.
 • Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.
 • Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki
 • Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.
 • W trakcie prowadzenia prac również po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody a ponadto zasięgnąć porady lekarza.
 • Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż również opakowanie lub etykietę.

Producent gwarantuje jakość wyrobu Dragon Klej montażowy Drewno Korek, jednakże nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy oczywiście wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Katalog
produktów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ