Cover-in Fast

0
550

Cover-in Fast

Cover-in FastCover-in Fast Knauf Tynk cementowo-wapienny do wnętrz, do wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Obróbka tynku w jeden dzień.

Dane techniczne

Absorpcja wody kategoria W0 EN 998
Czas:
– dojrzewania ≤ 5 min.
– zużycia 300 – 420 min.
Gęstość objętościowa ok. 1.8 kg/dm³
Grubość 10 – 20 mm
Przyczepność ≥ 0.2 N/mm² EN 998
Reakcja na ogień A1 EN 998
Wytrzymałość na ściskanie kategoria CSII EN 998

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Knauf Cover-in Fast można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kurzui innych środków zapobiegających przyleganiu do podłoża (np. tłuszczów smarów, środków adhezyjnych używanych przy deskowaniu) po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Dla ścian murowanych czas dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy dla ścian i elementów betonowych od 4 do 6 miesięcy.

Uwaga!

Wilgotność tynkowanej powierzchni nie powinna przekraczać 4%. W przypadku podłoży silnie chłonnych takich jak np. suporex, silikat, ytong, itp. ,należy przed nałożeniem warstwy sczepnej – obrzutki Knauf Cover Connect, zagruntować podłoże środkiem gruntującym Knauf Haftgrund lub Knauf Tiefengrund. Zatem tak przygotowane podłoże zwiększa przyczepność tynku, poprawia jego obróbkę. Nie stosowanie się do w/w zaleceń może skutkować nierównomiernym wysychaniem tynku oraz powstaniem ew. pęknięć. Co więcej te same czynności należy przeprowadzić na podłożu po skuciu starych tynków cementowo- wapiennych i wapiennych. Średnio chłonne podłoża np. ceramiczne oraz niechłonne gładkie podłożabetonowe należy każdorazowo zagruntować obrzutką Knauf Cover Connect. W przypadku murów mieszanych lub niejednorodnych podłoży Knauf Cover-in Fast nakładać dwuwarstwowo „mokre w mokre” tj. nałożyć ok. 8 mm grubości warstwę zaprawy zatopić siatkę wzmacniającą z włókna szklanego Knauf Profix, za każdym razem pozostawiając odpowiedniej wielkości zakładkę, a następnie dorzucić zaprawę do wymaganej grubości.

Uwaga!

Tynkowana powierzchnia powinna być zawsze pokryta obrzutką Knauf Cover Connect równomiernie jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubość od 4 do 8 m, obrzutka nie może być przewodniona, nakładanie właściwej warstwy tynkarskiej można rozpocząć po wyschnięciu obrzutki (min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%). Co więcej przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu.

Obróbka ręczna

Opakowanie 30 kg Knauf Cover-in Fast wymieszać w ok. 7 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej konsystencji – mieszać (ok. 2-3 min). Z uwagi na rodzaj,chłonność podłoża i temperaturę otoczenia dokładną ilość dodawanej wody należny ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy muszą być zatem przygotowane z taką samą starannością. Jednakże czas zachowania właściwości roboczych zaprawy po zarobieniu wodą wynosi do 5 godziny w temperaturze +20°C.
Uwaga!
Pozostałej po wymieszaniu stwardniałej zaprawy nie należy rozrabiać z wodą nie mieszać ze świeżym materiałem.

Obróbka mechaniczna

Knauf Cover-in Fast nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego (np. PFT G4, G5). Przy nakładaniu maszynowym w zależności od rodzaju użytego agregatu, rodzaju pompy podającej (np.D6-3) w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy poziom wody należy ustalić doświadczalnie.
Uwaga! Za każdym razem należy przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia.

Nanoszenie zaprawy

Knauf Cover-in Fast nakładać na wcześniej przygotowane podłoże za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielnią tenkarską jednowarstwowo na grubość od 8 do 20 mm. (Powyżej 20 mm nakładać warstwowo po dostatecznym wyschnięciu poprzedniej warstwy nadając warstwie spodniej odpowiednią szorstkość celem zwiększenia przyczepności). Następnie tynk ściągnąć i wyrównać na całej powierzchni przy użyciu łaty H. Tak obrobioną i przygotowaną powierzchnię w zależności od warunków schnięcia pozostawić na kilka godzin do wstępnego związania (ok.5-7 godzin). Następnie wyrównać np. przy użyciu łaty trapezowej przez tzw. ścinanie tynku – tynk powinien się obsypywać nie wyrywać, pamiętając o cało-powierzchniowym przeprowadzeniu tego procesu. Tak przygotowaną powierzchnię zrosić wodą. Końcowy etap fazy obróbki tynku – zacieranie i uzyskanie odpowiedniej faktury wykonać pacą poliuretanową, styropianową, filcem lub pacą z gąbką.

Dodatkowe informacje

Proporcje mieszania (woda/proszek) ok. 7 l wody/30 kg proszku

Wskazówki uzupełniające:

  • nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C,
  • nie mieszać z innymi zaprawami,
  • nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po minimum 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu,
  • narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
  • świeży tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem,
  • zmiana konsystencji zaprawy oraz niejednorodność podłoża mogą wpływać na wytrzymałość i przyczepność następnej warstwy np. tynku podkładowego.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Knauf Tynk Cover-in Fast Tynk cementowo-wapienny do wnętrz ma właściwości drażniące. Zawartość cementu powoduje, że po zarobieniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

Zalecenia

Nie należy nakładać Knauf Cover-in Fast Tynk cementowo-wapienny do wnętrz na ściany silnie ogrzane, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 1 dzień.
Wyrób posiada atest higieniczny. Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi w PN -EN – 998 – 1 : 2004 / AC luty 2006

Przechowywanie

Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

[/vc_column_text]

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

[/vc_column][/vc_row]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ