niedziela, 16 czerwca, 2024

OCENA STANU NIERUCHOMOŚCI -BUILDING SURVEYOR

0

Contact Information
Contact Tomasz
07429865630
Free
More Information

Nasza usługa Building Survey & Building

Dla większości ludzi zakup ich domu jest najważniejszą pozycją wydatków, jaką zarobią za życia. Badanie budowlane (lub badanie strukturalne, jak było wcześniej znane) to szczegółowa inspekcja każdego z zewnętrznych i wewnętrznych elementów danej nieruchomości, o ile są one dostępne. Po zakończeniu inspekcji otrzymasz kompleksowy raport pisemny zawierający zdjęcia konkretnych problemów oraz porady dotyczące dalszych działań. Zapewniamy również szeroką pomoc po ankietach przez telefon i / lub e-mail, tak abyś był w pełni poinformowany, jak to możliwe, zanim podejmiesz zobowiązanie do zakupu.

Podsumowanie budynku / przeglądu strukturalnego

Nasze najbardziej kompleksowe badanie, odpowiednie dla wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych.

• Jest to najbardziej szczegółowa ankieta dotycząca stanu, który zapewniamy.
• Nadaje się do wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych.
• Może być dostosowany do indywidualnych wymagań.
• Jest niezależny od jakiegokolwiek pożyczkodawcy.
• Obejmuje zdjęcia wad.
• Zapewniamy wsparcie po ankiecie przez telefon i e-mail.
• Wyznacza naprawy krótko- i długoterminowe.
• Może służyć do ponownego negocjowania ceny zakupu.

Dlaczego warto uzyskać ankietę budowlaną / budowlaną?

Wbrew powszechnej opinii wycena pożyczkodawcy hipotecznego nie jest ankietą i nie jest przeprowadzana na korzyść kredytobiorcy, ale raczej jest oceną przydatności do pożyczki na korzyść pożyczkodawcy. Inwestując znaczne sumy pieniędzy w nieruchomość, warto uzyskać niezależną opinię o stanie od doświadczonego Geodeta, który pracuje wyłącznie dla Ciebie. Ankieta określi stan nieruchomości tak szczegółowo, jak to tylko możliwe i pozwoli na podjęcie świadomej decyzji, czy kontynuować zakupy. Możesz również wykorzystać te informacje do ponownego negocjowania ceny zakupu i planowania przyszłych wydatków na naprawy.

Our Building / Structural Surveys Service

For most people the purchase of their home is the most significant item of expenditure they will make in their lifetime. A Building Survey (or Structural Survey as it was previously known) is a detailed inspection of each of the external and internal elements of a property, as far as they are accessible. Once the inspection is completed a comprehensive written report is provided to you that includes photographs of particular issues of concern as well as advice on what to do next. We also provide extensive post-survey support by telephone and/or email so as you are as fully informed as possible before you make a purchase commitment.

Building / Structural Survey Summary

Our most comprehensive survey, suitable for all types of residential property.

This is the most detailed survey of condition we provide.
It is suitable for all types of residential property.
It can be tailored to suit individual requirements.
It is independent of any lender.
It includes photographs of defects.
We provide post-survey support by phone and email.
It identifies short and long term repairs.
It can be used to re-negotiate the purchase price.

Why get a Building / Structural Survey?

Contrary to popular belief the mortgage lender’s valuation is not a survey and is not carried out for benefit of the borrower but rather it is an assessment of the suitability for a loan for the benefit of the lender. When investing significant sums of money on a property it makes sense to obtain an independent opinion of condition from an experienced Surveyor who works solely for you. The survey will establish the condition of the property in as much detail as possible and will allow you to make an informed decision on whether to proceed with the purchase. You can also use the information to re-negotiate the purchase price and to plan for future repairs expenditure.

This Ad has been viewed 265 times.