Board Indoor 80

0
621

Board Indoor 80 Knauf TecTem® Insulation

Board Indoor 80Board Indoor 80 Knauf TecTem® Insulation 80 mm Mineralna płyta izolacyjna. Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego. Do izolacji ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych. Mineralna płyta izolacyjna nie tylko wykazuje doskonałe parametry termiczne, lecz zapewnia również zdrowy klimat pomieszczeń.

TecTem® Insulation Board Indoor 80 wchłania wodę kondensacyjną i oddaje ją z pewnym opóźnieniem. Co więcej jednocześnie łagodzi występowanie nadmiernego stężenia wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. TecTem® Insulation Board Indoor 80 to niezawodne rozwiązanie, które nie tylko powoduje obniżenie kosztów, lecz również minimalizuje ryzyko występowania pleśni. Skutkiem tego jest zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniu, w którym zawsze czujemy się komfortowo.

Właściwości

 • Produkt mineralny, nie zawiera włókien
 • Paroprzepuszczalny
 • Kapilarnie aktywny, dlatego nie jest konieczne zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej od wewnątrz
 • Szybka penetracja i wysychanie wilgoci
 • Niepalny, klasa materiału budowlanego A1 zgodnie z EN 13501-1
 • Odporny na powstawanie pleśni
 • Przyjazny dla środowiska zgodnie z certyfikatem Eco
 • Materiał przyjazny środowisku zgodnie z certyfikatem natureplus
 • W pełni nadaje się do recyclingu
 • Łatwa obróbka
 • Spójność wszystkich elementów systemu

Zastosowanie

TecTem® Insulation Board 80 Knauf doskonale nadaje się do wewnętrznej izolacji termicznej budynków, których fasady nie powinny, bądź nie mogą być naruszane, jak np. do fasad podlegających ochronie zabytków, do renowacji poszczególnych mieszkań, do fasad z cegieł, do sufitów w piwnicach, do sal zgromadzeń i kościołów. Izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych i sufitów wewnętrznych (WI, DI zgodnie z DIN 410810).

Dane techniczne

Gęstość objętościowa rzeczywista 90-105 kg/m3
Współczynnik:
– oporu dyfuzyjnego pary wodnej 5-6
– przewodzenia ciepła 0,045 W/(m*K)
Wytrzymałość na:
– rozciąganie ≥ 80 kPa
– ściskanie ≥ 200 kPa
– zginanie ≥ 120 kPa
Współczynnik nasiąkliwości:
Aw ok. 1,98 kg/(m2s0,5)
Aw ok. 188,8 kg/(m2h0,5)
Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501
Stabilność wymiarów (23°C, wilgotność wzgl. powietrza 90%) maks. ± 0,5 %
Stabilność wymiarów (70°C, wilgotność wzgl. powietrza 50%) maks. ± 0,5 %

Sposób wykonania

Nie może dochodzić do wzrostu poziomu wilgotności. Co więcej powierzchnie, na których występują kredowe naloty należy zagruntować. Podobnie nierówności należy usunąć poprzez zastosowanie tynku wyrównującego lub innych odpowiednich środków zaradczych. W zależności od podłoża należy zastosować odpowiedni środek gruntujący.

Ponadto podłoże musi być suche, nośne, wolne od pyłu, jak również wolne od wykwitów i wszelkich niepożądanych powłok. Co więcej pęknięcia w podłożu nie mogą wpływać na izolację wewnętrzną. Natomiast warunkiem wykonania izolacji wewnętrznej jest wystarczające osuszenie budynku.

W trakcie obróbki i schnięcia temperatura nie może być niższa niż +5 °C.

Przechowywanie

Palety TecTem® Insulation Board Indoor 80 pakowane są w folię. Należy je chronić przed utrzymującą się wilgocią, podobnie przed mrozem i działaniem warunków atmosferycznych. Nie należy układać palet jedna na drugiej. Przy układaniu poszczególnych palet należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić narożników i krawędzi. Należy unikać narażenia na wyginanie.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Zeszyt
techniczny

ETA Ocena
Techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ