BITUM UNIWERSALNY ATLAS

0
1264

BITUM UNIWERSALNY ATLAS

BITUM UNIWERSALNY ATLASBITUM UNIWERSALNY ATLAS masa bitumiczna do fundamentów i dachów. Gruntowanie podłoży pod MEMBRANĘ BITUMICZNA ATLAS SMB. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację.

Najważniejsze cechy  BITUM UNIWERSALNY ATLAS

  • zabezpiecza przed działaniem wody i wilgoci
  • odporny na działanie czynników atmosferycznych
  • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
  • może być stosowany na podłożu suchym lub wilgotnym

Główne właściwości BITUM UNIWERSALNY ATLAS

  • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
  • może być stosowany na podłożu suchym lub wilgotnym
  • łatwy i szybki użycia
  • tiksotropowy
  • bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera polichlorków fenoli i dwufenyli

Zabezpiecza przed działaniem wody i wilgoci. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ekologiczny

Główne parametry  BITUM UNIWERSALNY ATLAS

Średnie zużycie:
– przy gruntowaniu ok. 0,2 kg/m² na warstwę
– przy pokryciach dachowych ok. 0,5 kg/m² na warstwę

ZUŻYCIE BITUM UNIWERSALNY ATLAS

Średnie zużycie:
– przy gruntowaniu ok. 0,2 kg/m² na warstwę,
– przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej ok. 1,5 kg/m2/mm,
– przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2 na warstwę

Dane techniczne

BITUM UNiWERSALNY ATLAS jest dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową, stosowaną na zimno. Produkowany jest na bazie wodnej emulsji asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających.
Gęstość ok. 1,1 kg/dm³
Maksymalna grubość nanoszenia w jednej operacji roboczej 2 mm
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas tworzenia powłoki ok. 6 godzin
Czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw  ok. 6 godzin
Odporność na deszcz po ok. 8 godzinach

Wymagania techniczne

Wyrób jest zgodny z wymaganiami PN-B-24000: 1997, typ Dn. Krajowa Deklaracja zgodności IZ001 z dnia 2012-08-28.

Użycie masy BITUM UNIWERSALNY ATLAS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
– równe,
– czyste,
– suche lub matowo-wilgotne,
– gładkie,
– oczyszczone z tłuszczu, nacieków i innych substancji antyadhezyjnych;
– podłoże pokryte mleczkiem cementowym i luźnymi elementami należy oczyścić mechanicznie,
– zagruntowane.

Gruntowanie podłoży

Wymieszany BITUM UNIWERSALNY ATLAS aplikuje się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej, po rozcieńczeniu 1:1 z wodą.

Konserwacja pokryć papowych

Po przecięciu lub wyciśnięciu pęcherzy ze zniszczonego pokrycia papowego oraz wyczyszczeniu remontowanego miejsca należy wycięty ubytek wypełnić np. KLEJEM DO PAPY SBS ATLAS* lub nakleić /zgrzać łaty z papy. Po uzupełnieniu ubytków i dobrym wyschnięciu masy, na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosimy BITUM UNIWERSALNY ATLAS w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych, etc. wzmacniamy je wtapiając tka-ninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłu-żenie żywotności tak wykonanej konserwacji. Do regeneracji uszkodzonej papy doskonale nadaje się także SZPACHLA NAPRAWCZA ATLAS*.
*Produkt aktualnie niedostępny w ofercie

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Masę należy nanosić bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Zużycie

Średnie zużycie:
– przy gruntowaniu ok. 0,2 kg/m² na warstwę.
– przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej ok. 1,5 kg/m2/mm
– przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2 na warstwę

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy stosować do materiałów smołowych.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnię-ciem preparatu – wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 °C i 55% wil-gotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5 °C wynosi 360 dni od daty produkcji.

Opakowania

Wiadra plastikowe: 10 kg, 20 kg.
Paleta: 480 kg w wiadrach 10 kg, 540 kg w 20 kg.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj