BETON ARCHITEKTONICZNY 055

0
2287

KREISEL BETON ARCHITEKTONICZNY 055
Polimerowy tynk modelowany, strukturalny

Parametry

BETON ARCHITEKTONICZNY 055BETON ARCHITEKTONICZNY 055 to stylizowany tynk do wykonywania imitacji powierzchni betonu architektonicznego, betonów oraz innych struktur modelowanych. W zależności od techniki wykonywania możliwe są do wykonania różne rodzaje struktur, nie tylko przypominających beton. Masa BETON ARCHITEKTONICZNY 055 nadaje się także do wykonywania odcisków strukturalnych np. deski za pomocą szablonów. Produkt dostępny jest w kolorze białym oraz w pełnej palecie kolorystycznej KREISEL: Color Design, Trendy i California. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej, przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne.

Cechy produktu BETON ARCHITEKTONICZNY 055

 • Idealna imitacja betonu architektonicznego
 • Do struktur takich jak trawertyn, marmur
 • Atrakcyjna kolorystyka
 • Do wewnątrz
 • Na elewacje Elastyczny
 • Wytrzymały na uderzenia
 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny

Skład

 • Polimery
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające
 • Dodatki modyfikujące
 • Pigmenty, biel tytanowa

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Do tynkowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się, nie może nosić śladów wilgoci.
 • W przypadku podłoży betonowych należy je pozbawić środków antyadhezyjnych, olejów stosowanych do deskowania

Przygotowanie podłoża pod BETON ARCHITEKTONICZNY 055

 • Zaleca się dobrać kolor środka gruntującego do koloru wyprawy pocienionej. Czas schnięcia gruntu nie powinien być krótszy niż 24 godziny.
 • W przypadku wykonywania wyprawy pocienionej na warstwie zbrojonej siatką w systemach ocieplenia ścian budynków oraz na zwartych tynkach cementowo-wapienych, powierzchnię należy zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 lub TYNKOLIT-U 340.
 • Kolor środka gruntującego zaleca się dobrać do koloru wykonywanej wyprawy.
 • Preparat należy nanosić przy po- mocy szczotki lub wałka i pozostawić do wyschnięcia min 24 godziny.

Rodzaje podłoża

 • Betony: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Tynki gipsowe: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340

Przygotowanie produktu BETON ARCHITEKTONICZNY 055

 • Przed użyciem masę tynkarską należy dokładnie wymieszać i sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.
 • Przy stosowaniu tynków kolorowych należy zwrócić uwagę, aby co najmniej na jednej elewacji lub na każdej wyodrębnionej powierzchni, używać masy z jednej serii produkcyjnej.
 • Masy tynkarskiej nie wolno rozrzedzać wodą, ani mieszać z innym materiałem.

Sposób użycia BETON ARCHITEKTONICZNY 055

 • Przygotowaną masę tynkarską należy nanosić przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą o grubości wynikającej ze sposobu fakturowania.
 • W przypadku betonu architektonicznego, odbywa się to dwuwarstwowo: pierwsza warstwa nakładana grubością ok. 1-1,5 mm, którą po nałożeniu należy odciskać (wyciągać tynk) pacą, kielnią. Po tej czynności należy tynk pozostawić do wyschnięcia na ok. 1h do 3h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Strukturę tą można także uzyskać wałkiem malarskim, przygładzając nim świeżą masę. Druga warstwa o grubości ok. 1-2mm, po lekkim przeschnięciu tynku należy przystąpić do gładzenia tynku paca wenecką (paca z grubszą i sztywniejszą blachą). Efekt wżerów (raków) można wykonać nie przygładzając niektórych miejsc paca. Grubość wżerów, raków zależy od grubości nałożonej warstwy tynku. Po wyschnięciu warstwy (6-24h) można dodatkowo „przepalić” wykonany tynk przygładzając go pacą wenecką. Ślady po kotwach można odbić w świeżym tynku np.: rurką.
 • W celu nabłyszczenia powierzchni tynku można jego powierzchnię pomalować środkiem hydrofobizującym HYDROMUR-W 1010 do pełnego nasycenia.
 • Masa nadaje się także do nakładania innych struktur, do tego celu można stosować wałki, kielnie ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych, a także takie przedmioty jak gąbka, szmatka, pędzel, łyżka, butelka i itp.
 • W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do+25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • W jednym elemencie lub na jednej elewacji zaleca się stosować zaprawę z jednej szarży produkcyjnej w celu uniknięcia różnicy w odcieniu.
 • Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.

Parametry techniczne BETON ARCHITEKTONICZNY 055

 • Uziarnienie ≤ 0,5 mm
 • Przyczepność do betonu ≥ 0,8 MPa
 • Gęstość objętościowa ok. 1,45 g/cm3
 • Grubość warstwy 1 – 5 mm

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj