Barwy Natury Śnieżka

0
603

Barwy Natury Śnieżka

Barwy Natury Śnieżka to wysokiej jakości emulsyjna farba lateksowa charakteryzująca się dużą siłą krycia, bardzo wysoką wydajnością i trwałością kolorów powłoki malarskiej. Daje matowe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powłoki malarskie odporne na szorowanie. Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, podłoży cementowych, betonowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych, cegły, kamienia i płyt gipsowo-kartonowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

 • odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
 • Zabrudzenia? Wystarczy przetrzeć!
 • nie chlapie podczas malowania łatwa aplikacja,
 • doskonałe krycie,
 • super wydajność do 14 m2/L przy jednokrotnym malowaniu
 • zapewnia „oddychanie” ścian
 • znak Green Idea

Zabrudzenia? Wystarczy przetrzeć!

Zawarte w Śnieżce Barwy Natury środki powierzchniowo czynne ułatwiają czyszczenie, usuwanie plam i zabrudzeń, zwiększają również odporność na wielokrotne zmywanie. Zapewniają wysoką trwałość powłoki oraz swobodną dyfuzję pary wodnej, czyli oddychanie ścian. Pozostawiają piękne dekoracyjne wykończenie, a przy tym są całkowicie bezpieczne.

Jak to działa?

Po nałożeniu na ścianę farby Śnieżka Barwy Natury cząsteczki środków powierzchniowo czynnych koncentrują się przy powierzchni utworzonej powłoki, obniżając jej napięcie powierzchniowe. Dzięki temu wymalowanie charakteryzuje się słabszym przyciąganiem zanieczyszczeń, a brud ma mniejszą możliwość trwałego związania się z podłożem. W efekcie powłoka dekoracyjna jest trwalsza, a jej utrzymanie w czystości staje się łatwiejsze.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno­ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo­wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo­kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a także tapet z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatłuszczeń,  w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo­wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
 • Podłoża nowe, trwałe, szpachlowane lub o bardzo intensywnym kolorze pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT.
 • Powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby – usunąć.
 • Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą Śnieżka ZACIEKI­PLAMY.
 • Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować odpowiednim gruntem ACRYL­PUTZ®. Miejsca zagrzybione, po usunięciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczyć Preparatem Grzybobójczym . Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL­PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ® ST10 START i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT.
 • Staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego.

Przygotowanie wyrobu

 • Farbę Barwy Natury przed malowaniem dokładnie wymieszać w przypadku kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych ­ wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym
 • Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.
 • Nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem.
 • Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą pitną w ilości maksymalnie 10%.

UWAGA: Farby z różnych partii produkcyjnych w tym samym kolorze przelać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać.

Malowanie

 • Farbę Barwy Natury nakładać wałkiem (MAGNAT, naturalnym, o długości włosia 10­19 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny 1­2 warstwy* (niegruntowane powierzchnie 2 warstwy*) w odstępach 2­4 h.
 • Nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku.
 • Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta. Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2. warstwy farby Barwy Natury.
 • Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10ºC do +30ºC.
 • Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć wodą.

UWAGI i wskazówki

 • Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (zmywanie/szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.
 • Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi.
 • Sufit zaczynamy malować od strony okna do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła. Minimalizuje to ryzyko powstania smug.
 • Malowanie ścian zaczynamy od trudno dostępnych miejsc (np. okolice grzejników) i narożników. Powierzchnie te najlepiej malować pędzlem lub cienkim małym wałkiem.
 • Duże powierzchnie ścian malujemy szerokim wałkiem (18­25cm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra­-dół. Malowanie każdego fragmentu kończymy ruchami wałka zawsze w tym samym kierunku.
 • Kolejne malowane fragmenty łączyć „mokro na mokro”.
 • Malując jedną powierzchnię, np. ścianę, nie powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce.
 • Farbę na wałek nabieramy obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”.
 • Przy intensywnych kolorach nie wykonujemy miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki farby, lecz malujemy całą ścianę.
 • Prowadzenie wałka po malowanej powierzchni powinno być lekkie – bez dociskania go do podłoża.
 • Podczas prac malarskich nie dopuszczać, by w malowanym pomieszczeniu powstawały przeciągi.
 • W przypadku malowania natryskiem hydrodynamicznym należy stosować maski, okulary i odzież ochronną. Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty
 • Odzyskuj niewykorzystana farbę w celu jej ponownego wykorzystania
 • Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia

* w przypadku niektórych kolorów może wystąpić konieczność wymalowania kolejnych warstw

Mycie powierzchni

 • Na mokrą  gąbkę nałożyć detergent  typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry (wskazane przez producenta środka), zrobić obfitą pianę.
 • Zmywać lekko bez użycia siły.
 • Następnie przemyć powierzchnię czystą wodą.
 • Czyszczone  miejsce osuszyć ręcznikiem papierowym; papier przykładać punktowo i lekko dociskać, nie trzeć. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.
 • UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (ściany) celem jejujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych).
 • Woda „twarda” może pozostawić na podłożu ślady kamienia (widoczne zwłaszcza na podłożach o intensywnej barwie), dlatego niezalecane jest mycie ścian bez użycia detergentu.
 • Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 1,2­benzoizotiazol­3(2H)­on, 2,2´­ditiobis[N­metylobenzamid], mieszaninę poreakcyjna 5­chloro­2­metylo­ 2H­izotiazol­3­onu [nr WE 247­500­7] i 2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [nr WE 220­239­6] (3:1). Może zatem powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ