ATLAS UNI-GRUNT PLUS

0
1507

ATLAS UNI-GRUNT PLUS

ATLAS UNI-GRUNT PLUSATLAS UNI-GRUNT PLUS  jest impregnatem do gruntowania na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji żywic polimerowych. Przeznaczony do aplikacji w zakresie temperatur od 5 °C do 35 °C, zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny. Po wyschnięciu, nie powoduje przebarwień podłoża. Dzięki mniejszym cząsteczkom polimerów, ATLAS UNI-GRUNT PLUS wnika w podłoże na głębokość nawet kilku milimetrów, przez co jego działanie ma charakter nie tylko powierzchniowy. Wzmacnia strukturalnie gruntowane podłoża i poprawia nośność pod nowe warstwy. Uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, redukuje zużycie materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. Właściwości penetracyjne ATLAS UNI-GRUNT PLUS umożliwiają zastosowanie na niechłonnych podłożach, bez ryzyka tworzenia powłoki, zacieków czy wybłyszczenia.

Najważniejsze cechy ATLAS UNI-GRUNT PLUS

 • wzmacniający
 • pod posadzki, hydroizolacje, kleje, tynki, gładzie, farby
 • aplikacja pędzlem, walkiem lub natryskowo

Główne parametry ATLAS UNI-GRUNT PLUS

 • temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C
 • czas schnięcia: 2 godziny
 • zużycie: 0,05÷0,2 kg na 1 m2

Właściwości ATLAS UNI-GRUNT PLUS 

 • Wysoka zdolność penetracji – dzięki mniejszym cząsteczkom polimerów wnika na głębokość do kilku milimetrów, przez co jego działanie ma charakter nie tylko powierzchniowy.
 • Wzmacnia strukturalnie gruntowane podłoża mineralne – wnika głęboko w ich strukturę, poprawia nośność pod nowe warstwy.
 • Do trudnych i niskochłonnych podłoży – właściwości penetracyjne umożliwiają zastosowanie na niechłonnych podłożach bez ryzyka tworzenia powłoki, zacieków i wybłyszczenia.
 • Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, redukuje zużycie materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
 • Ogranicza chłonność podłoża – zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z produktu nakładanego na zagruntowane podłoża: betonowe, podkłady cementowe i anhydrytowe, podkłady z ogrzewaniem podłogowym, różnego rodzaju tynki, itp.
 • Ujednolica chłonność podłoża – dzięki ATLAS UNI-GRUNT PLUS, aplikowany w kolejnej warstwie produkt ma takie same warunki wiązania na całej powierzchni, w tym w miejscach gdzie były wykonywane lokalne naprawy.
 • Wiąże podłoża niestabilne – ogranicza pylenie gładzi, tynków, posadzek i podkładów podłogowych oraz tynków
 • Przeznaczony do aplikacji w wysokiej temperaturze – rekomendowany do użycia w zakresie od 5 °C do 35 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Bardzo niska zawartość LZO –10-krotnie zredukowana zawartość lotnych związków organicznych w stosunku do wymagań
 • Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny – produkt jest bezbarwny po wyschnięciu, nie powoduje przebarwień podłoża.
 • Do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub metoda natryskową.

Wymagania techniczne

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.
Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów
wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie emulsji

ATLAS UNI-GRUNT PLUS produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać.

Gruntowanie

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji. Grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię

Zużycie

Średnio zużywa się 0,05÷0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
Paleta: 576 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg, 600kg w pojemnikach 10 kg

Ważne informacje dodatkowe

Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Ewentualne zabrudzenia po emulsji można usuwać za pomocą preparatu ATLAS SZOP 2000.
Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Świadectwo
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!