ATLAS SZOP

0
1513

ATLAS SZOP

ATLAS SZOPATLAS SZOP skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych. Przeznaczony do usuwania pozostałości po cemencie, wapnie i gipsie. Zmywa zabrudzenia użytkowe – brud, osad i plamy powstałe z minerałów zawartych w wodzie, plamy rdzy itp. Rodzaje czyszczonych powierzchni – płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier) i kamienne, sanitariaty, a także powierzchnie chromowane, lakierowane oraz wykonane ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych.

Najważniejsze cechy ATLAS SZOP

  • usuwa zabrudzenia wapienne, cementowe
  • usuwa rdzę i osady z wody
  • może być stosowany na powierzchniach: odpornych na kwasy, ceramicznych, kamiennych, chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych

Główne właściwości ATLAS SZOP

  • zawiera kwas nieorganiczny
  • koncentrat do rozcieńczania wodą – max 1 : 15

Główne parametry ATLAS SZOP

  • pH: max 2
  • zużycie: w zależności od stopnia zabrudzenia

Dane techniczne

ATLAS SZOP zawiera kwas nieorganiczny.

Czyszczenie

Miejsca zabrudzone produktami zawierającymi cement lub wapno zaleca się najpierw lekko nasączyć wodą. Do nanoszenia preparatu na zabrudzenia i późniejszego czyszczenia powierzchni najlepiej używać szczotki lub gąbki. W zależności od parametrów podłoża, intensywności i rodzaju zabrudzeń preparat można stosować bez rozcieńczenia lub jako roztwór wodny (patrz tabela). Miejsca szczególnie mocno zabrudzone należy nasączyć preparatem bez rozcieńczania i tak przygotowane pozostawić na kilka minut, aby ATLAS SZOP zaczął działać. Następnie można przystąpić do usuwania zabrudzeń.

Należy zachować ostrożność podczas wykonywania prac na powierzchniach, na których występują zaprawy zawierające cement lub wapno, np. okładzina ceramiczna, której spoiny wypełniono cementową zaprawą fugową. Użycie w takim przypadku środka bez właściwego rozcieńczenia może spowodować omyłkowe wymycie zaprawy lub jej przebarwianie. W każdym przypadku oczyszczoną z zabrudzeń powierzchnię należy dokładnie przemyć czystą wodą lub roztworem wodnym o lekkim odczynie zasadowym. Powierzchnie nasiąkliwe można zabezpieczyć przed zabrudzeniami, stosując preparat ATLAS DELFIN.

Zużycie

Zużycie zależne jest od stopnia i charakteru zabrudzeń.

Ważne informacje dodatkowe

W przypadku czyszczenia powierzchni chłonnych (porowatych), które umożli-wiają wniknięcie zabrudzenia w strukturę materiału, mogą nastąpić trudności z usuwaniem zanieczyszczeń.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, par rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.
W przypadku połknięcia wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. prysznicem). W przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji zapewniającej swobodne oddychanie. W przypadku dostania się do oczu, Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginal-nych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia płynu wynosi 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 1 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj