ATLAS SAM 500

0
2140

ATLAS SAM 500

ATLAS SAM 500ATLAS SAM 500 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu. Może być stosowany wewnątrz budynku, w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp.

Najważniejsze cechy ATLAS SAM 500

 • szybkowiążący samopoziomujący, anhydrytowo-gipsowy
 • bezskurczowy, bez dylatacji do 50 m2
 • bardzo dobrze przewodzi ciepło, idealny do ogrzewania podłogowego

Główne właściwości ATLAS SAM 500

 • doskonała rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię
 • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego
 • bardzo dobrze przewodzi ciepło, idealny do ogrzewania podłogowego

Główne parametry ATLAS SAM 500

 • zakres grubości warstwy 20-60 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm2
 • wchodzenie na podkład: po 6 godzinach

Przeznaczenie ATLAS SAM 500

Wyrównuje podłoża w zakresie 20-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego – ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze. Nagrzewa się szybko po uruchomieniu instalacji grzewczej.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie siarczanu wapnia może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp. – ze względu na gładką powierzchnię jaką tworzy i na drobne kruszywo.
Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.

Rodzaje możliwych do utworzenia układów:

 • zespolony z podłożem – grubość 20-60 mm – podłoże to dobrej jakości beton,
  podkład cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez)
 • na warstwie oddzielającej – grubość 30-60 mm – gdy podłoże jest złej jakości,
  niezapewniające odpowiedniej przyczepności – pylące, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm
 • pływający – grubość 35-60 mm (zalecane od 40 mm) – układany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych o odpowiedniej twardości, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp.
 • grzewczy – grubość nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm.

Właściwości ATLAS SAM 500

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew pro-wadzących i ściągania masy łatami.
Jest szybkosprawny – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 6 godzinach od wykonania podkładu.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm².
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SAM 500

ATLAS SAM 500 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie siarczanu wapnia.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,2-0,21 l / 1 kg 5,0-5,25 l / 25 kg
Min/max grubość podkładu 20 mm / 60 mm
Maksymalna średnica kruszywa 2 mm
Zmiany liniowe < 0,05%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) ok. 60 minut
Wchodzenie na podkład ok. 6 godzinach
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin: wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży:
– podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
– beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
– podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Dylatacje

Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy

Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.

Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu
i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut.

W obydwu przypadkach właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Układanie masy

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając
przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. szczotkę z długim, twardym włosiem lub lekką poziomą sztangę wykonaną z aluminium, tzw. tepownicę. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 60 minut.

Pielęgnacja

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie podkładu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania podkładu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju
i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię podkładu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 18 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu i separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać tem-peraturę co 24 h maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać ją według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod wykonaną warstwą (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu podkładu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Użycie brudnych narzędzi (pokrytych stwardniałą masą) może powodować przyspieszenie wiązania materiału.

BHP

Ze względu na swoją postać – pył, produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!