ATLAS proFARBA

0
1584

ATLAS proFARBA

ATLAS proFARBAATLAS proFARBA biała lateksowa wewnętrzna. Malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków – dekoracyjne lub ochronne. Rodzaje malowanego podłoża: tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, tynki i gładzie gipsowe, gładzie polimerowe, płyty g-k, tapety papierowe, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków.

Najważniejsze cechy ATLAS proFARBA

 • śnieżnobiała
 • tiksotropowa – łatwo rozprowadza się na na podłożu i nie skapuje z narzędzi
 • odporna na szorowanie na sucho
 • odporność na szorowanie (po 28 dniach) – klasa 2 (PN-EN 13300:2002)

Główne właściwości ATLAS proFARBA

 • lateksowa – tworzy powłokę wysoce odporną na wielokrotne mycie
 • odporna na szorowanie na sucho
 • paroprzepuszczalna
 • śnieżnobiała
 • tiksotropowa – łatwo rozprowadza się na na podłożu i nie skapuje z narzędzi
 • elastyczna
 • bardzo dobre krycie
 • idealna do natrysku hydrodynamicznego

Główne parametry ATLAS proFARBA

 • krycie jakościowe – II (PN-89/C-81536)
 • odporność na szorowanie (po 28 dniach) – klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
 • czas schnięcia 2 h

Dane techniczne ATLAS proFARBA

ATLAS proFARBA produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba wewnętrzna ATLAS proFARBA: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 29,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Gęstość ok. 1,45 kg/dm3
Lepkość 13000-16000cP lepkościomierz Brookfield
Wartość Sd < 0,03 m (przy dwukrotnym malowaniu) zgodnie z PN-EN ISO 7783:2012
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby od +5 °C do +25 °C
Krycie jakościowe II (PN-89/C-81536)
Odporność na szorowanie  (po 28 dniach) Klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
Wygląd powłoki Biała, matowa
Czas schnięcia do stopnia 3(temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55±5%) 2 h
PN-C-81519:1979
Nakładanie kolejnej warstwy po minimum. 2 h*
*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być powietrzno-suche, bez spękań i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Stare powłoki z farb emulsyjnych należy umyć wodą z dodatkiem detergentów i odczekać do wyschnięcia. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy ATLAS GIPS RAPID. Miejsca zagrzybione oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować jedną z dwóch emulsji gruntujących (w każdym przypadku grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię):
– ATLAS UNI-GRUNT rozcieńczoną wodą w proporcji wagowej 1:3 (emulsja:woda), – ATLAS OPTI-GRUNT.

Na podłoża niechłonne, takie jak płyty g-k lub powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi można, nakładać FARBĘ PODKŁADOWĄ ATLAS, bez konieczności gruntowania emulsją gruntującą. Przed malowaniem tapet należy doświadczalnie sprawdzić jakość połączenia tapety z podłożem. Malowanie tapet słabo przylegających do podłoża może spowodować powstawanie pęcherzy. Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
– tynki cementowe i cementowo-wapienne po 3-4 tygodniach,
– tynki gipsowe po 2 tygodniach.

Przygotowanie farby ATLAS proFARBA

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolno-obrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

Rozcieńczanie farby ATLAS proFARBA

Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej można farbę rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,5 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Zalecane jest stosowanie wałków z mikrofazy lub poliakrylu o długości włókna 11 mm. Malowanie sufitów należy rozpocząć od strefy przyokiennej i prowadzić w kierunku w głąb pomieszczenia. Pierwszą warstwę może zamiennie stanowić FARBA PODKŁADOWA ATLAS. Drugą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza) i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy.

Zużycie

Wydajność: do 14 m²/ 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Zużycie zależne jest od chłonności podłoża.

Ważne informacje dodatkowe

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

BHP

Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. W trakcie
natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu i rąk.

Przechowywanie

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Wiadra plastikowe, 5 litrów, 10 litrów.
Paleta: 440 l w wiadrach 10 l, 400 l w wiadrach 5 l

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj