ATLAS PRIMO LG-836

0
953

ATLAS PRIMO LG-836

ATLAS PRIMO LG-836ATLAS PRIMO LG-836 domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia.

Najważniejsze cechy 

 • znacząco wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu

Zastosowanie ATLAS PRIMO LG-836

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu masywnego

Opis

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wydłużonej urabialnościi wydłużonym czasie wiązania, również w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia
 • betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25
 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)
 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości > C20/25 w połączeniu z superplastyfikatorami ATLAS DURUFLOW, ATLAS FORTIS
 • betonu towarowego oraz betonu transportowanego na dłuższe odległości

Właściwości

 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia (temperatura powietrza >20°C)
 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c
 • Opóźnia wiązanie cementu
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Poprawia stopień hydratacji cementu poprzez lepsze zdyspergowanie spoiwa
 • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Zmniejsza tendencję do wydzielania wody przez mieszankę betonową
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 1,2 % masy cementu
Optymalne: 0,5 – 0,8 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 k

Dane techniczne

Baza Wodny roztwór modyfikowanych lignosulfonianów
Postać Brązowa ciecz
Gęstość 1,16 – 1,22 g/cm3
Wartość pH 4,5 – 6,5

Trwałość ATLAS PRIMO LG-836

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji ATLAS PRIMO LG-836

Domieszkę ATLAS PRIMO LG-836 należy dodawać do gotowej mieszanki betonowej pod koniec procesu mieszania. Dozowanie razem z wodą zarobową zalecane jest po wcześniejszym wykonaniu zarobów próbnych.
Przy dozowaniu domieszki w kombinacji z superplastyfikatorami, domieszkę ATLAS PRIMO LG-836 należy dozować jako pierwszą. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki beto-nowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Zwiększone dozowanie może powodować wydłużenie czasu wiązania cementu. Nie wpływa to negatywnie na wytrzymałości końcowe betonu.
Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany
w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj