ATLAS GRUNTOWNIK

0
947

ATLAS GRUNTOWNIK

ATLAS GRUNTOWNIKATLAS GRUNTOWNIK umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża przed dalszymi pracami wykończeniowymi: malowaniem, tapetowaniem, wykonywaniem gładzi gipsowych. Ogranicza chłonność podłoża, zapobiegając „odciąganiu” przez podłoże wody z farby lub gładzi oraz zmniejsza ich zużycie.
ATLAS GRUNTOWNIK ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni, a nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża. Posiada krótki czas schnięcia, więc warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach od aplikacji. ATLAS GRUNTOWNIK jest bezbarwny (po wyschnięciu jest transparentny) i bezrozpuszczalnikowy. Nie zmydla się w trakcie stosowania. Przepuszcza parę wodną. Jest niepalny i można go używać w pomieszczeniach bez okien.

Najważniejsze cechy ATLAS GRUNTOWNIK 

 • pod farby, tapety, tynki, gładzie
 • może być stosowany w pomieszczeniach z ograniczą wentylacją
 • aplikacja pędzlem lub wałkiem

Główne parametry ATLAS GRUNTOWNIK 

 • temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C
 • czas schnięcia: 2 godziny
 • zużycie: 0,05 – 0,2 kg/1 m2

Przeznaczenie

 • Umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża przed dalszymi pracami wykończeniowymi: malowaniem farbami wewnętrznymi, układaniem płytek, gładzi gipsowych, tynków, podkładów, hydroizolacji
 • Ogranicza chłonność podłoża – zapobiega „odciąganiu” przez podłoże wody z zapraw, zwłaszcza cienkowarstwowych (farby wewnętrzne, tynki, gładzie, kleje) oraz zmniejsza zużycie farby
 • Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
 • Tworzy tymczasową warstwę ochronną na podkładach podłogowych i posadzkach – poprawia odporność jastrychu na pylenie, ułatwia czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).

Właściwości

 • Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.
 • Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
 • Nie zmydla się w trakcie stosowania – łatwy do stosowania.
 • Transparentny – po wyschnięciu jest bezbarwny.
 • Przepuszcza parę wodną.
 • Jest niepalny – można go używać w pomieszczeniach bez okien.

Dane techniczne

GRUNTOWNIK ATLAS jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,8 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Gęstość emulsji ok. 1,00 g/cm3 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 ºC do +25 ºC Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
Przed nałożeniem preparatu zaleca się starannie zabezpieczyć folia ochronną wszelkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu. Po wyschnięciu trudny do usunięcia

Przygotowanie emulsji

GRUNTOWNIK ATLAS produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.

Gruntowanie

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże rozprowadzając wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnię-ciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,05÷0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Ważne informacje dodatkowe

Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowa-niach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed prze-grzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Kanistry plastikowe: 5 kg
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ