ATLAS GIPS BONDER

0
1622

ATLAS GIPS BONDER

ATLAS GIPS BONDERATLAS GIPS BONDER klej do płyt gipsowo-kartonowych. Służy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian podczas prac remontowych lub w nowych pomieszczeniach. Można go również używać do montażu sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu. Służy także do wypełniania ubytków o głębokości do 20 mm w podłożach mineralnych. Rodzaje podłoży – ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu i betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Najważniejsze cechy ATLAS GIPS BONDER

 • bardzo dobra przyczepność
 • optymalnie dobrany czas wiązania
 • wysoka plastyczność
 • wysoka wytrzymałość połączenia
 • niski skurcz

Główne właściwości ATLAS GIPS BONDER

 • wysoka plastyczność – klej jest łatwy do nakładania, a podczas ustawiania i dociskania płyty łatwo zmienia kształt, dopasowując się do nierówności podłoża
 • optymalny czas obróbki – czas wiązania został wydłużony, aby ułatwić nałożenie kleju oraz swobodne ustawienie i skorygowanie płyt do oczekiwanego położenia
 • wysoka wytrzymałość – zapewnia trwałe i odpowiednio mocne połączenie płyt gipsowo-kartonowych z podłożem
 • niski skurcz po związaniu – brak wewnętrznych pęknięć i deformacji w warstwie kleju, już po jego związaniu, gwarantuje wysoką stabilność uzyskanego połączenia

Główne parametry ATLAS GIPS BONDER

 • zużycie: 2,5 – 5,0 kg/1 m2
 • grubość warstwy: ok. 5 – 20 mm
 • przyczepność ≥ 0,06 MPa

Dane techniczne ATLAS GIPS BONDER

ATLAS GIPS BONDER produkowany jest w postaci suchej mieszanki na bazie gipsu oraz wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,10 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,56 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,03 kg/dm³
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka ok. 0,5 l/1 kg ok. 12,5 l/25 kg
Min./max. grubość warstwy 5 mm/20 mm Wytrzymałość na zginanie min. 2,5 MPa Wytrzymałość na ściskanie min. 6,0 MPa
Temperatura przygotowania oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Wilgotność w pomieszceniu w trakcie prac oraz w trakcie użytkowania do 70%
Czas gotowości do pracy ok. 45 minut
Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyklejanie płyt

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • stabilne – dostatecznie nośne,
 • wysezonowne do stanu powietrzno-suchego – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży betonowych wynosi co najmniej 28 dni (w warunkach normalnych, czyli około 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć),
 • oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,
 • zagruntowane – emulsją gruntującą ATLAS GRUNTOWNIK – w przypadku nadmiernej chłonności podłoża, – warstwą sczepną ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. betonowe ściany).

Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z klejem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy ATLAS GIPS BONDER

Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Da-nych Technicznych), a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie (mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do gipsu) do momentu uzyskania jednolitej masy bez grudek. Klej wykorzystać w ciągu ok. 45 minut od przygotowania.

Przyklejanie płyt

Sposób nakładania kleju i przyklejania płyt uzależniony jest od równości podłoża.
Podłoża równe (nierówności do 4 mm): płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, nanieść klej za pomocą pacy ząbkowanej (wysokość zębów 8 – 10 mm), płytę unieść i docisnąć do ściany.

Podłoża nierówne (nierówności do 15 mm): płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, klej nanieść kielnią lub łopatką, plackami o średnicy ok. 10 cm i grubości do 20 mm, w rozstawie co 30 – 40 cm, kilka placków kleju dodatkowo rozciągnąć wzdłuż krawędzi płyty. Płytę unieść i docisnąć do ściany. Podłoża nierówne (nierówności powyżej 15 mm): do ściany przykleić, „na placki”, pionowe i poziome paski dociętej płyty gipsowo-kartonowej o szeroko-ści ok. 10 cm. Paski, w rozstawie ok. 60 cm, powinny wyznaczyć jedną płaszczyznę. Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejać właściwą warstwę płyt.

Uwaga!
Niezależnie od sposobu przyklejania płyt, należy pozostawić szczeliny dystansowe pomiędzy płytami a podłogą (ok. 10 mm), płytami a sufitem (ok. 5 mm) oraz pomiędzy sąsiadującymi płytami (ok. 2 mm). Przyklejanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest przez ok. 10 – 15 min od nałożenia kleju (zależnie od chłonności podłoża i temperatury w pomieszczeniu). W czasie wysychania kleju pomieszczenia wietrzyć, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

Zużycie

Średnio zużywa się ok. 2,5-5,0 kg kleju/1 m2 płyty gipsowo-kartonowej. Zużycie zależy od równości podłoża i stosowanej metody klejenia płyt.

Ważne informacje dodatkowe

Klej należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).
Kleju gipsowego nie należy stosować do przyklejania płyt do powierzchni sufitów (zalecany jest montaż na ruszcie).
Płyt gipsowo-kartonowych nie można montować na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nieprzestrzeganie ww. zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj