ATLAS COLOR SB-008

0
1140

ATLAS COLOR SB-008

ATLAS COLOR SB-008ATLAS COLOR SB-008 brązowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza. Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV. Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment żelazowy zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych.

Najważniejsze cechy ATLAS COLOR SB-008

 • brązowy, upłynniony pigment do betonu i zapraw
 • na bazie tlenków żelaza
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie ATLAS COLOR SB-008

 • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

Brązowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza do barwienia:

 • Wibroprasowanych wyrobów betonowych.
 • Betonów architektonicznych i elewacyjnych
 • Betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury
 • Zapraw na bazie cementu i/lub wapna
 • Betonu towarowego
 • Elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości ATLAS COLOR SB-008

 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV
 • Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment żelazowy zapewniający doskonałe rozprowadzenie

w mieszance betonowej gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania
 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych
 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne ATLAS COLOR SB-008

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 010/P/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR- 0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie ATLAS COLOR SB-008

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu
Optymalne: 4 – 6 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową) w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.

Opakowanie

Beczka 200 kg
Flutainer 1 000 kg
Kontener stożkowy 1 100 kg

Dane techniczne ATLAS COLOR SB-008

Kolor Brązowy
Baza Wodna dyspersja pigmentów żelazowych
Postać Ciecz
Gęstość 1,55 – 1,75kg/dm3 (w zależności od koloru)

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieusz-kodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po ok. 2 miesiącach składowania produkt należy dokładnie przemieszać lub prze-pompować przed użyciem.

Instrukcja aplikacji

Pigment upłynniony ATLAS COLOR należy dozować bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.
Po ok. 30-45 sekundach intensywnego mieszania dodać cement i ewentualne dodatki mineralne oraz pozostałą wodę zarobową. Łączny czas mieszania zależy od rodzaju i wydajności mieszarki, jednak musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej
i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Zaleca się aby łączny czas mieszania mieszanki betonowej był dłuższy niż 120 sekund. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Wskazówki

 • Optymalny czas mieszania może się zmieniać w zależności od stosowanych surowców i rodzaju mieszarki
 • Zmiany współczynnika wodno-cementowego w czasie produkcji betonu mogą być przyczyną powstania różnic w wybarwieniu gotowych elementów
 • Ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych można zmniejszyć stosując domieszkę uszczelniającą do betonów wibroprasowanych ATLAS ANGUCEL KO- 919 lub hydrofobizującą ATLAS ANGUCEL ES-200 do betonów towarowych i wibroprasowanych
 • Zmiana rodzaju lub producenta cementu/spoiwa może zmienić odcień końcowy produktu
 • W celu dobrania właściwego odcienia zaleca się wykonać próby przy różnych dozowaniach barwnika
 • Kolor gotowego wyrobu może ulegać zmianom w trakcie eksploatacji ze względu na następujące czynniki: wykwity węglanowe, postępujący proces hydratacji cementu, ścieranie warstwy fakturowej, jak również wnikanie w pory zanieczyszczeń i pyłów.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!