ATLAS CERMIT MN

0
1243

ATLAS CERMIT MN

ATLAS CERMIT MNATLAS CERMIT MN cienkowarstwowy, natryskowy tynk mineralny. Tynk stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynków, dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność. Technologia natrysku (przy użyciu agregatów, np. MAI lub WAGNER) nawet dwukrotnie przyspiesza wykonanie tynku: zmniejsza liczbę osób zaangażowanych w procesie inwestycyjnym, czas ich pracy oraz czas korzystania z rusztowań.

Najważniejsze cechy ATLAS CERMIT MN

  • aplikacja metodą natryskową
  • skrócony czas nakładania
  • faktura baranka

CIENKOWARSTWOWY TYNK NATRYSKOWY

Bardzo szybka aplikacja – technologia natrysku (przy użyciu agregatów, np. MAI lub WAGNER) nawet 2-krotnie przyspiesza wykonanie tynku: zmniejsza ilość osób zaangażownaych w procesie inwestycyjnym, czas ich pracy oraz czas korzystania z rusztowań

Przerwy technologiczne w dowolnym momencie – metoda natrysku umożliwia przerwanie pracy w każdej chwili, bez konieczności doprowadzenia pracy do narożnika budynku lub stosowania odcięć, np. na dużych elewacjach – ściana ma zawsze jednolitą strukturę na całej powierzchni.

Wyjątkowa faktura – tynk wykonany za pomocą natrysku posiada wyrazistą strukturę baranka, tworzącą ciekawy efektu wizualny. Gęstość rozłożenia kruszywa można zwiększać poprzez dodatkowy natrysk, co pozwala dostosować efekt końcowy do indywidualnych oczekiwań inwestora.

Łatwe tynkowanie boni, gzymsów, ścian owalnych, sufitów i innych elementów ozdobnych – tynk nie wymaga zacierania, co pozwala uzyskać idealną fakturę na powierzchniach trudnych do otynkowania ręcznie.

Naprawa tynków cienkowarstwowych – możliwość uzyskania faktury baranka na nierównych podłożach, sprawia, że CERMIT MN jest idealny do naprawy starych tynków cienkowarstwowych (nie wymaga wykonania na nich warstwy wyrównawczej, koniecznej do uzyskania faktury dla tynku nakładanego ręcznie).Warstwa wykończeniowa systemu ociepleń stropów ATLAS ROKER G (wariant III) – umożliwia aplikację bezpośrednio na wełnę  lamelową.

Przeznaczenie ATLAS CERMIT MN

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji – jest trwałym i ekonomicznym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju budownictwa. Szczególnie zalecany jest na elewacje budynków, dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność – porowata struktura związanego tynku zapewnia swobodny przepływ pary wodnej; stanowi idealne wykończenie przegród, takich jak: zewnętrzne jednowarstwowe ściany basenów, kuchni, suszarni, pralni, chłodni, sal gimnastycznych, łaźni, starych budynków itp.

Stanowi idealne wykończenie systemów izolacji cieplnej ścian i stropów – tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską.

Jest wskazany na budynki narażone na korozję biologiczną – usytuowane w pobliżu skupisk zieleni i zbiorników wodnych. Wysokie pH tynku (~12) uniemożliwia rozwój grzybom i glonom, pojawiającym się w postaci brunatno-zielonych nalotów i mogącym prowadzić nawet do uszkodzenia powierzchni.

Właściwości ATLAS CERMIT MN

  • Posiada wysoką wytrzymałość i twardość – dzięki wzmocnionej polimerami mieszance spoiw, białej, szlachetnej i wysokogatunkowej odmianie cementu, a także dzięki specjalnie dobranemu kruszywu dolomitowemu.
  • Dodatkowe polepszenie parametrów wytrzymałościowych tynku w trakcie jego użytkowania – uzyskiwane jest dzięki pozytywnemu wpływowi naturalnego procesu karbonatyzacji tynków mineralnych, który powoduje zmniejszenie ich nasiąkliwości, utwardzenie struktury i zwiększenie odporności na agresję chemiczną.
  • MYKO BARIERA – wapno zawarte w tynku w sposób naturalny chroni go przez długi czas przed korozją biologiczną, czyli rozwojem grzybów i glonów na jego powierzchni.
    Nie przyciąga kurzu, brudu, pyłków roślin oraz zanieczyszczeń ze spalin.
  • Jest niepalny – wraz z wełną mineralną tworzy niepalny system izolacji cieplnej ścian.
  • Po wyschnięciu zalecane jest malowanie tynku farbą elewacyjną, zwłaszcza w przypadku nałożenia cienkiej warstwy.

Dane techniczne ATLAS CERMIT MN

ATLAS CERMIT MN produkowany jest w postaci suchej mieszanki białego cementu oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego.
Proporcje mieszanki woda/sucha zaprawa 5,75÷7,5 l/25 kg
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas dojrzewania ok. 10 minut
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje
się, że czas sezonowania podłoży wynosi:
– dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich, np. ATLAS – min. 1 tydzień na każdy cm grubości
– dla ścian betonowych – co najmniej 28 dni,
suche,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy użyć preparatu ATLAS MYKOS,
zagruntowane – masą ATLAS CERPLAST lub ATLAS UNI-GRUNT (stare tynki cienkowarstwowe).

Przygotowanie masy tynkarskiej

Kluczowym elementem aplikacji tynku CERMIT MN jest wymieszanie go z odpowiednią ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) oraz użycie urządzenia z mieszadłem wstęgowym, stosowanym do mieszania tynków mineralnych. Ilość wody dodawanej do suchej mieszanki zależy od rodzaju użytego agregatu oraz od temperatury powietrza w trakcie nakładania.

Nakładanie masy

Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich. Aplikacja może się odbywać np. przy użyciu agregatów typu MAI2 MULTI Pump oraz WAGNER PC-15.

Prace wykończeniowe

Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA S, FASTEL-NOVA oraz ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończe-nia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S lub farbami silikonowymi ATLAS FASTEL-NOVA lub ATLAS SALTA można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (ARKOL S, SALTA S) lub 5 dni (FASTEL-NOVA i ATLAS SALTA).

Zużycie ATLAS CERMIT MN

Podstawowe zużycie dla uzyskania faktury to ok. 1,5 kg tynku na 1 m2. Dla tynków o gęstszym rozłożeniu kruszywa fakturującego zużycie wzrasta.

Ważne informacje dodatkowe

Należy dokładnie zabezpieczyć okna, drzwi, parapety, podsufitki, rynny, rury spustowe itp. oraz przestrzeń wokół tynkowanej ściany – odpryski mogą spadać na odległość do 2 m od ściany.

Faktura tynku CERMIT MN różni się od faktury nakrapianej, charakterystycznej dla nakładanego ręcznie tynku CERMIT SN – kruszywo jest mniej zagęszczone.
Nieodpowiednie rozmieszanie tynku może spowodować powstawanie zatorów w dyszy uniemożliwiających narzut.

Przerwy w pracy agregatu nie powinny być dłuższe niż 15 minut ze względu
na wiązanie materiału znajdującego się w wężach. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5 °C do +30 °C.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj