ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

0
1182

ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ Malowanie powierzchni ścian i softów wewnątrz budynków – dekoracyjne i ochronne. Szczególnie polecana do malowania w budownictwie mieszkalnym i obiektach użyteczności publicznej, tj. biura, pomieszczenia gospodarcze

Najważniejsze cechy ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

 • wysokowydajna
 • śnieżnobiała
 • dobre krycie
 • matowa
 • do ścian i sufitów

Główne właściwości ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

 • wysokowydajna
 • śnieżnobiała
 • dobre krycie
 • matowa
 • do ścian i sufitów

Główne parametry ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ 

 • krycie jakościowe – III (PN-89/C-81536)
 • odporność na szorowanie (po 28 dniach) – klasa 5 (PN-EN 13300:2002)
 • czas schnięcia 3 h

Dane techniczne ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie poniżej 29,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. Wyrób posiada atest PZH

Gęstość ok. 1,45 kg/dm3 Lepkość 7000-10000 cP
lepkościomierz Brookfield
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby od +5 °C do +25 °C
Wartość Sd < 0,03 m
(przy dwukrotnym malowaniu) zgodnie z PN-EN ISO 7783:2012
Krycie jakościowe III
(PN-89/C-81536)
Krycie ISO6504-3 Klasa 3 dla 10 m2/l Klasa 2 dla 7 m2/l
Odporność na szorowanie
(po 28 dniach) Klasa 5
(PN-EN 13300:2002)
Wygląd powłoki Biała, głęboki mat– poniżej 5 jedno-stek przy kącie 85o
Czas schnięcia do stopnia 3
(temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności
wzg. pow. 55±5%) 3 h
PN-C-81519:1979
Nakładanie kolejnej warstwy po minimum 3 h* Zgodność z normami PN-C-81914:2002
PN EN 13300:2002
*W zależności od warunków cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być powietrznosuche, bez spękań i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Ślady korozji stali na elementach konstrukcyjnych należy oczyścić i zabezpieczyć przed malowaniem. Stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Stare powłoki z farb emulsyjnych należy umyć wodą z dodatkiem detergentów i odczekać do wyschnięcia. Stare powłoki z farb emulsyjnych powinno się zmatowić. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy ATLAS GIPS RAPID. Miejsca zagrzybione oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS.
Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować jedną z dwóch emulsji gruntujących (w każdym przypadku grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię):
– ATLAS UNI-GRUNT rozcieńczoną wodą w proporcji wagowej 1:3 (emulsja:woda), – ATLAS OPTI-GRUNT
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcze-śniej niż:
– tynki cementowe i cementowo-wapienne po 3-4 tygodniach,
– tynki gipsowe po 2 tygodniach.

Przygotowanie farby ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie – mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

Rozcieńczanie farby

Do nanoszenia pierwszej warstwy można farbę rozcieńczyć, dodając maksymalnie 5 % wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy.
Rekomendacja parametrów agregatu do hydrodynamicznego natrysku: dysza – 517;  filtry – 60 mesh; ciśnienie 180-220 bar; przygotowanie materiału – bez rozcieńczenia.

Malowanie można również wykonywać wałkiem lub pędzlem. Zalecane jest stosowanie wałków z mikrofazy lub poliakrylu o długości włókna 11 mm. Malowanie sufitów należy rozpocząć od strefy przyokiennej i prowadzić w kierunku w głąb pomieszczenia. Przy ręcznym malowaniu, farbę należy nanosić co najmniej dwukrotnie. Drugą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 3 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza) i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy.

Zużycie ATLAS BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

Wydajność: do 14 m²/ 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Zależna jest od chłonności podłoża.

Opakowania

Wiadra plastikowe: 15 litrów Paleta:495 l w wiadrach 15 l

Ważne informacje dodatkowe

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować
efekt różnych odcieni farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem ( powyżej +30 °C). Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!