ACRYLPUTZ GU 40

0
612

ACRYLPUTZ GU 40

ACRYLPUTZ GU 40ACRYLPUTZ GU 40 Śnieżka to grunt polimerowy uniwersalny do wzmacniania słabych podłoży- głęboko wnika w strukturę podłoża – pod masy szpachlowe, farby, kleje i powłoki wyrównujące. Doskonale zatem sprawdza się w przypadku podłoży mocno chłonnych, wyjątkowo słabych i luźnych – ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych itp.

Charakterystyka

ACRYLPUTZ GU 40 Śnieżka zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Wnika w nie i wiąże luźne kruszywa. Daje powłoki lekko satynowe, transparentne, przepuszczalne dla pary wodnej.

Zastosowanie

Grunt GU 40 zalecany jest w szczególności pod masy szpachlowe, farby, kleje i powłoki wyrównujące na sufity, ściany i posadzki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Polimerowa formuła

ACRYLPUTZ GU 40 Grunt Polimerowy Uniwersalny zawiera w swoim składzie specjalny, podwójny układ żywic, w związku z tym doskonale wiążą luźne elementy podłoża i wzmacniają jego strukturę.

 PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT:

Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania i transportu od +5ºC do +30ºC.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, wysezonowane, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy itp.)

Przygotowanie wyrobu

Preparat wymieszać, nie zaleca się rozcieńczania.

Nakładanie

  • Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC jedną warstwę pędzlem, wałkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny.
  • Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż i zacieków.
  • Na podłoża bardzo chłonne lub słabe zaleca się naniesienie kolejnej warstwy preparatu na wchłoniętą i lekko suchą warstwę pierwszą.
  • Po 24 godzinach od momentu zakończenia gruntowania wykonywać dalsze prace wykończeniowe.
  • W przypadku zastosowania na zewnątrz aplikacja i wysychanie preparatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
  • Narzędzia umyć wodą.
  • Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [EC nr 247­500­7] i 2­metylo­2H ­izotiazol­3­onu [EC nr 220­239­6] (3:1). Może powodować zatem wystąpienie reakcji alergicznej. Natomiast w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przede wszystkim przed dziećmi a przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ