ThermoMörtel 50 BAUMIT

0
666

ThermoMörtel 50 BAUMIT

ThermoMörtel 50ThermoMörtel 50 BAUMIT to lekka zaprawa murarska o wysokich właściwościach ciepłochronnych do wszystkich powszechnie stosowanych bloczków i cegieł, szczególnie do pustaków ciepłochronnych.

Skład

Spoiwo hydrauliczne, perlit i inne dodatki

Przeznaczenie

Do wszystkich powszechnie stosowanych bloczków i cegieł, szczególnie do pustaków ciepłochronnych.

Dane techniczne

Wielkość ziarna: 2 mm
Klasa wytrzymałości na ściskanie: M 5 / Typ L
Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 600 kg/m³
Zużycie wody: ok. 18 l/worek
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,19 W/mK
Zużycie: zależnie od grubości ściany i wielkości cegieł ok. 40 l mokrej zaprawy z worka

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia chemicznego: Xi drażniący
Wartości R:
R 36: podrażnia śluzówkę oka
R 38: podrażnia naskórek
R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S:
S 2: przechowywać z daleka od dzieci
S 24: unikać kontaktu z naskórkiem
S 25: unikać dostania się do oka
S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem
S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą
S 37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu – maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 9 miesięcy.

Opakowania

Worek 40 l = ok.20 kg; 55 wor./pal. = ok. 2,2 m3 = ok. 1100 kg

Mieszanie

Zaprawa ciepłochronna ThermoMörtel 50 Baumit może być przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub betoniarce przelotowej, zasilanej bezpośrednio z silosu. W betoniarce wolnospadowej należy do wody dodać suchej zaprawy, a następnie dokładnie mieszać od 3 do 5 minut. Zawsze mieszać całą zawartość worka. W przypadku przygotowania zaprawy w betoniarce przelotowej woda jest dodawana automatycznie przez urządzenie dozujące.

Murowanie

Przy murowaniu należy przestrzegać wskazówek producenta cegieł i bloczków murarskich. Murować pełną spoiną.

Wskazówki

W czasie murowania i wiązania zaprawy temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. Do przygotowania zaprawy ciepłochronnej można używać wyłącznie czystej wody (woda z sieci miejskiej). Nie dodawać żadnych innych dodatków (np. środków antymrozowych). W zależności od warunków atmosferycznych świeża zaprawa powinna być zużyta w ciągu 1 – 2 godzin.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ