ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

0
640

ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120 KREISEL Zaprawa murarska do wznoszenia przegród o wysokich właściwościach termoizolacyjnych z bloczków, pustaków i cegieł ciepłochronnych.

Cechy produktu

 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Wysoka termoizolacyjność
 • Lekka
 • Łatwa w obróbce

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wapno hydratyzowane
 • Perlit
 • Kruszywo kwarcowe
 • Dodatki uszlachetniając

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Murowane elementy muszą być czyste, stabilne, nie przemrożone

Przygotowanie podłoża pod ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

 • W obrębie jednej kondygnacji zaleca sie murować z elementów tego samego rodzaju, jednakowej odmiany i klasy.
 • Do wykonywania prac przystąpić po okresie osiadania skurczu i schnięcia podłoża.

Rodzaje podłoża

 • Cegły i pustaki ceramiczne: Stosować bezpośrednio
 • Elementy z betonu komórkowego: Stosować bezpośrednio
 • Bloczki keramzytowe: Stosować bezpośrednio
 • Bloczki silikatowe: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

 • Zawartość opakowania wymieszać z 16 litrami czystej chłodnej wody wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Po kilku minutach wymieszać ponownie.
 • W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem

Sposób użycia ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

 • Przygotowana zaprawę układać w murze w zależności od przyjętego sposobu murowania.
 • Przy wznoszeniu murów i innych elementów przestrzegać zasad przewiązywania.
 • Stosować właściwe grubości spoin, zależne od wytycznych producenta cegieł lub pustaków.

Uwagi wykonawcze

 • W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem.
 • W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy wymurowany element zwilżać.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Parametry techniczne

 • Zużycie
  pustak (pióro-wpust) o szerokości 38cm – ok. 30 l/m2 przy spoinie grubości 1cm
  przy stosowanie w spoinach pionowych zużycie będzie większe o ok. 20%
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 2,5 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Uziarnienie 0 do 2mm
 • Współczynnik przewodzenia ciepła <0,18 W/m*K
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 2,5 MPa

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ