VorSpritzer BAUMIT

0
595

VorSpritzer BAUMIT

VorSpritzer BAUMITVorSpritzer BAUMIT to cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

Skład

Cement, piasek, inne dodatki.

Przeznaczenie

Zastosowanie obrzutki umożliwia wyrównanie chłonności podłoża oraz znaczne zwiększenie przyczepności następnych warstw tynku. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; jako nośnik tynku przy wykonywaniu obrzutki zbrojonej (z zastosowaniem spawanej punktowo siatki drucianej).

Dane techniczne

Grubość ziarna: 0 – 2 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:  0,8 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 22
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 15 N/mm
Gęstość nasypowa suchego materiału: ok. 1650 kg/m
Zużycie wody: ok. 7,5 l/ worek
Zużycie: ok. 7 kg/m2 (krycie 100%)

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia chemicznego: Xi drażniący
Wartości R:
R 36: podrażnia śluzówkę oka |
R 38: podrażnia naskórek
R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S:
S 2: przechowywać z daleka od dzieci
S 24: unikać kontaktu z naskórkiem
S 25: unikać dostania się do oka
S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem
S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą
S 37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu – maks. 6 mg/m3, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m3).

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 12 miesięcy.

Opakowania

Worek 40 kg

Sposób użycia

1. Podłoże

Podłoże musi być suche, niezamarznięte, odkurzone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne i bez zanieczyszczeń.

2. Wskazówki dotyczące różnych rodzajów podłoża

2.1. Mineralne płyty budowlane z wełny drzewnej, lekkie płyty wiórowe i bloczki z płaszczem wiórowym Zgodnie z wytycznymi zakłada się: całopowierzchniowe przywieranie płyty do podłoża betonowego, płyty prawidłowo osadzone, suche, odpylone. Ponadto należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta płyt. Obrzutkę zaleca się wykonywać równolegle do wznoszenia murów. W przeciwnym wypadku – przy nanoszeniu obrzutki na gotowe już ściany wymagana jest przerwa technologiczna wynosząca minimum 14 dni.

2.2. Cegły dziurawki, bloczki murarskie na bazie cementowej Podłoże tynkarskie powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami normy. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie bloczków do lica i wypełnianie fug; przed naniesieniem obrzutki oczyścić mur z zanieczyszczeń i wykwitów przez szczotkowanie na sucho.

2.3. Beton Wykonane zgodnie z zaleceniami normy podłoże betonowe należy skontrolować pod kątem pozostałości oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw. spieczonej powierzchni. Naprawić wszystkie wadliwie wykonane miejsca w podłożu.

2.4. Bloczki betonowe Powierzchnie z bloczków betonowych należy zamieść szczotką i wstępnie zwilżyć.

Nanoszenie

Obrzutka Baumit VorSpritzer może być nanoszona powszechnie stosowanymi w budownictwie agregatami tynkarskimi. Ważne jest, aby wąż podawczy przed rozpoczęciem natryskiwania obrzutki (silnik o mocy min. 5,5 KW) został wstępnie wypełniony mleczkiem wapiennym. Można ewentualnie zastosować wariant „Uruchomienie agregatu tynkarskiego z zastosowaniem 20 kg tynku MPA 35 lub tynku MPI 25″. Po każdorazowym oczyszczeniu węża i rozruchu agregatu należy powtórzyć proces szlamowania, opisany powyżej.

W przypadku obróbki ręcznej materiał należy wymieszać z wodą (ok. 7,5 l na worek) w betoniarce wolnospadowej lub przelotowej. Przed wykonaniem obrzutki należy dobrze zwilżyć podłoża chłonące wodę (z wyjątkiem płyt drewnopodobnych). Unikać tworzenia się na powierzchni podłoża błony wodnej. Obrzutkę narzucać ręcznie lub maszynowo kryjąc 100% powierzchni. Dalsze informacje znajdują się w karcie informacyjnej agregatu tynkarskiego.

Wskazówki

W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa niż +5°C. Chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem, względnie utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 2 dni od nałożenia. Nie dodawać żadnych innych produktów. Przestrzegać zaleceń producenta materiału budowlanego. Przed naniesieniem obrzutki należy odpowiednim materiałem dokładnie wypełnić szczeliny instalacyjne, fugi pomiędzy bloczkami murarskimi i inne otwory (np. tynkiem MPA 35). Obrzutkę Baumit VorSpritzer można stosować pod wszelkiego rodzaju tynki mineralne. Długość przerwy technologicznej:

– minimalna długość przerwy technologicznej: 3 dni
– na płytach i bloczkach z wełną drzewną: 14 dni
– przy tynkach gipsowych: 21 dni
– obrzutka zbrojona*: 21 dni**

*) spawana punktowo, ocynkowana siatka druciana, o oczkach wielkości 20×20 mm do 25×25 mm i średnicy drutu 1 mm – w warstwie środkowej, przy minimalnej grubości warstwy 8 mm, nakładanej w 2 ciągach pracy **) w przypadku małych powierzchni – 7 dni

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ