Uno Red BAUMIT

0
737

Uno Red BAUMIT

Uno RedUno Red BAUMIT to lekka, sucha, gipsowa zaprawa tynkarska. Charakteryzuje się podwyższoną przyczepnością, łatwością podczas aplikacji, wydajnością, elastycznością, a w efekcie bardzo gładką powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania lekkich tynków gipsowych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej. Polecana na wszystkie trudne, np. betonowe oraz pozostałe mineralne podłoża budowlane.

Skład

Piasek, lekkie wypełniacze mineralne, gips i dodatki dla poprawiające obróbkę i polepszające przyczepność do podłoża.

Właściwości

Tynk o bardzo dobrych właściwościach zachowania formy, szczególnie łatwej i miękkiej aplikacji. Materiał ten charakteryzuje się optymalnym czasem wiązania do ręcznego tynkowania zarówno ograniczonych wielkością płaszczyzn, jak i większych powierzchni, oraz wysoką przyczepnością i bardzo dobrym efektem wygładzania powierzchni tynku.

Przeznaczenie

Jako gładki tynk na wszystkie rodzaje podłoża. Do stosowania wewnątrz, na mur z cegły, beton i wszystkie normalne podłoża budowlane nadające się do tynkowania. Możliwość zastosowania na ścianach i sufitach wykonanych w szalunkach gładkich, z chłonnego betonu, bez środków adhezyjnych. Bardzo łatwy w gładzeniu. Dzięki równomiernej charakterystyce wiązania można niezawodnie wykonywać wszystkie kolejne etapy prac. Jako tynk do aplikacji ręcznej nadaje się również do mniejszych prac tynkarskich i napraw tynków.

Dane techniczne

Uziarnienie: 0-0,6mm
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 3 N/mm²
Zapotrzebowanie na wodę: ok. 15 l/worek
Czas obróbki: ok. 100 minut
Współczynnik przewodności ciepła λ R: 0,25 W/(mK)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 5
Wydajność: ok. 30 l gotowej zaprawy z worka
Zużycie materiału: ok. 8 kg/m² przy grubości tynku 10 mm
Zalecana grubość tynku: średnia – 10 mm; minimalna – 5 mm

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia: Xi Podrażniający.

Zdania R:
R 36/38: Podrażnia oczy i skór

Zdania S:
S 2: Chronić przed dziećmi
S 24/25: Unikać kontaktu z oczami i skórą.
S 26: W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przepłukać oczy wodą i skonsultować się z lekarzem.
S 37: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S 46: W przypadku połknięcia natychmiast skonsultować się z lekarzem i pokazać etykietę lub opakowanie.

W stanie związanym produkt jest całkowicie nieszkodliwy

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych – 6 miesięcy.

Opakowania

Worki papierowe po 25 kg (40 worków na palecie = 1000 kg)

Podłoże

Podłoże musi być trwałe, suche, niezmrożone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, odpowiednio nośne i wolne od brudu i pyłu. Tynkowana powierzchnia musi być równomiernie wyschnięta. Powierzchnie betonowe (maksymalna wilgotność betonu 3% wag.) pokryć odpowiednim środkiem adhezyjnym, dla polepszenia przyczepności – Baumit BetonKontakt. W przypadku silnie i/lub nierównomiernie chłonnego podłoża wykonać gruntowanie środkiem Gypsum Primer. Sprawdzenie podłoża winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producenta.

Nanoszenie

Do naczynia z czystą wodą wsypać materiał i zostawić na 3 minuty do nasiąknięcia, następnie wymieszać Baumit Uno Red ręcznie lub mieszadłem z wodą bez dodatków, wyrobić na gładką masę, dobierając właściwą konsystencję tynku gipsowego. Średnia grubość tynku jednowarstwowego na murze wynosi 10 mm, na betonie – co najmniej 5 mm, a max. 15mm. Nałożyć zaprawę na całej powierzchni, po wstępnym związaniu ściągnąć łatą, następnie zatrzeć packą filcową lub gąbkową i ściągnąć łatą stalową lub podobnym narzędziem. W przypadku konieczności tynkowania w dwóch warstwach nie wygładzać powierzchni, pozostawić ją szorstką po pierwszej warstwie i po dokładnym wyschnięciu (kolor biały) zagruntować podkładem Baumit BetonKontakt. Następnie nałożyć kolejną warstwę tynku. W przypadku planowania ułożenia glazury na cienkiej warstwie zaprawy w kuchniach i łazienkach należy wykonać obrzutkę z Uno Red o grubości co najmniej 10 mm i pozostawić ją szorstką; wtedy nie wolno zacierać lub zagładzać powierzchni tynku.

Wskazówki

Tynk Baumit Uno Red nakładany w zamkniętych budynkach wymaga dla właściwego związania dobrej wentylacji pomieszczeń, aby osiągnął odpowiednią wytrzymałość i aby nie wytworzyły się warstwy zgorzeliny. Proces schnięcia w zimie w zamkniętych pomieszczeniach należy wzmocnić częstym ich wietrzeniem i stopniowo podnosić temperaturę w systemach ogrzewania. Przed położeniem kolejnych warstw, np. glazury, tapety, farb, Baumit Uno Red musi być całkowicie wyschnięty . Trwała i odpowiednia przyczepność z podłożami betonowymi wymaga, aby były one suche. W przypadku, gdy nie da się uzyskać maksymalnej wilgotności 3%, lub jeżeli podłoża wykonane są z betonu lekkiego, należy użyć tynków adhezyjnych wapienno-cementowych (np. multiContact MC 55 W, lub HaftMörtel HM50). Szczeliny pod instalację elektryczną i inne przewody należy przed tynkowaniem zasklepić. Elementy metalowe narażone na korozję trwale zabezpieczyć np. farbą antykorozyjną. Na wielopłaszczyznowych sufitach należy przed gładzeniem wykonać w tynku nacięcia dylatacyjne kielnią aż do podłoża. Temperatura powietrza i podłoża przy tynkowaniu musi przekraczać +5°C. Bezpośrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne. Przy użyciu urządzeń grzewczych, szczególnie gazowych, dbać o dobrą wentylację

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ