ThermoPutz BAUMIT

0
698

ThermoPutz BAUMIT

ThermoPutzThermoPutz BAUMIT to termoizolacyjna zaprawa tynkarska z dodatkiem perlitu. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.

Skład

Hydrauliczny środek wiążący, perlity i inne dodatki

Przeznaczenie

Tynk i izolacja cieplna na bazie mineralnej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (nie stosować w strefie cokołowej).

Dane techniczne

Klasa: T2 – CS II wg EN 998-1
Wielkość ziarna: 2 mm
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 1,5 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,11 W/mK
Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 470 kg/m3
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 8
Zużycie wody: ok. 16-18 l/worek
Minimalna grubość tynku:  jako tynk ciepłochronny;  jako tynk podkładowy
wewnątrz: 20 mm; 10 mm
na zewnątrz: 35 mm
Zużycie materiału: ok. 1 worka na m2 przy grubości tynku 40 mm
Wydajność:ok. 40 l gotowej zaprawy z worka

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Karta charakterystyki produktu.

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 9 miesięcy.

Opakowania

Worek 40 l. = ok. 20 kg; 55 wor. /pal. = ok. 2,2 m3 = ok. 1.030 kg

Podłoże

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Przygotowanie podłoża

Wskazówki dotyczą murów wykonanych zgodnie z normami, z wypełnionymi fugami.

Mur zewnętrzny: Przed tynkowaniem podłoży mineralnych pokryć całą powierzchnię obrzutką wstępną Baumit VorSpritzer (przerwa technologiczna: 3 dni).

Mur wewnętrzny: na płytach z wełny drzewnej, lekkich płytach wiórowo-cementowych jak również na pustakach wiórowocementowych i płytach zalecane jest wykonanie zbrojonej obrzutki Baumit VorSpritzer (przerwa technologiczna 21 dni). W przypadku innych podłoży mineralnych zaleca się wykonanie obrzutki Baumit VorSpritzer (przerwa technologiczna: 3 dni).

Obróbka

Betoniarka wolnospadowa – dodać 17 litrów wody na każdy worek zaprawy. Przestrzegać czasu mieszania 3 – 5 minut. Zawsze wsypywać całą zawartość worka. Na kilka godzin przed rozpoczęciem tynkowania zwilżyć gruntownie powierzchnię przeznaczoną do tynkowania. Narzucać tynk kielnią, przecierać wilgotną łatą drewnianą, nie wygładzać i nie zacierać! Przy grubościach tynku do 3 cm – nakładać tynk jednowarstwowo, przy większych grubościach lub w przypadku różnicy grubości tynku – wielowarstwowo. Pierwsza warstwa powinna wstępnie stwardnieć przed nałożeniem następnych warstw tynku.

Wskazówki

Nie stosować na strefy cokołowe i narażone na działanie wody odpryskowej jak również jako podłoże pod płytki ceramiczne. Szczeliny instalacyjne, fugi, wgłębienia i dziury w murze należy przed położeniem tynku wypełnić tynkiem ciepłochronnym Baumit ThermoPutz, przestrzegając przerwy technologicznej. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie obróbki nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż + 25°C. Nie pozwalać na bezpośrednie nagrzewanie otynkowanego muru. W przypadku stosowania nagrzewnic wymagana jest dobra wentylacja (niebezpieczeństwo karbonatyzacji). Świeżo otynkowaną powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym przez 2 dni po tynkowaniu. Przerwa technologiczna – 7 dni na każdy cm grubości tynku.

Warstwy wierzchnie

Na tynk ciepłochronny Baumit z warstwą pośrednią wykonaną z zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContatct z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego Baumit StarTex:

  • tynk silikatowy Baumit SilikatTop na podkładzie gruntującym Baumit UniPrimer;
  • tynk silikonowy Baumit SilikonTop na podkładzie gruntującym Baumit UniPrimer
  • tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop na podkładzie gruntującym Baumit UniPrimer
  • tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial na podkładzie gruntującym Baumit UniPrim

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ