SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX MAPEI

0
974

SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX MAPEI

SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIXSZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX MAPEI to szybkowiążąca, grubowarstwowa, cementowa zaprawa klejowa do płytek gresowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej grubowarstwowy, szybkowiążący do gresu BUILDFIX jest przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych (gresu, klinkieru, glazury i terakoty) i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na tradycyjnych, stabilnych i chłonnych podłożach cementowych. Klej grubowarstwowy, szybkowiążący do gresu BUILDFIX jest rekomendowany w szczególności do klejenia okładzin na powierzchniach poziomych.

Przykłady zastosowania

  • Klejenie płytek gresowych o formacie do 900 cm2 wewnątrz pomieszczeń;
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu na warstwie o grubości do 20 mm;
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu na nierównych podłożach bez wcześniejszego ich wyrównania;
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu w sytuacjach, gdy wymagane jest szybkie wykonanie prac;
  • Klejenie kamienia naturalnego niewrażliwego na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klej grubowarstwowy, szybkowiążący do gresu BUILDFIX jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym, składającą się z cementu, mieszanki specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw o zróżnicowanej granulacji, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków redukujących skurcz oraz skracających proces wiązania do 4 godzin, opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Klej grubowarstwowy, szybkowiążący do gresu BUILDFIX po wymieszaniu z wodą staje się zaprawą klejącą łatwą w nanoszeniu, charakteryzującą się wysoką przyczepnością, która przeznaczona jest w szczególności do montażu płytek ceramicznych i gresu na powierzchniach poziomych. Klej grubowarstwowy, szybkowiążący do gresu BUILDFIX wysycha bezskurczowo, uzyskując wysoką wytrzymałość i przyczepność do podłoża.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: około 60 minut.
Czas schnięcia otwartego: do 20 minut.
Korygowalność: do 15 minut.
Spoinowanie: po 4 godzinach zaprawami cementowymi, po 24 godzinach zaprawami epoksydowymi
Obciążenie ruchem pieszym: po 4 godzinach.
Pełne obciążenie: po 24 godzinach.
Kolory: szary.
Nakładanie: pacą zębatą 6 lub 10 mm. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

Kleju grubowarstwowego, szybkowiążącego do gresu BUILDFIX nie należy stosować w następujących przypadkach:

  • na powierzchnie anhydrytowe (należy zagruntować uprzednio przy użyciu Primer G lub Mapeprim SP);
  • na powierzchnie drewniane (stosować Keralastic T);
  • na podłoża metalowe, gumowe, PCV, linoleum, (stosować Keralastic T).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Klej grubowarstwowy, SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX, powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Szybka posadzka Buildfix, Topcem, Mapecem, Topcem Pronto, Mapecem Pronto. Powierzchnie zewnętrzne narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Powierzchnie posiadające duże nierówności powstałe na skutek usunięcia starej posadzki oraz powierzchnie zakurzone należy wcześniej dokładnie oczyścić i zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym takim jak. Grunt szybkoschnący Buildfix, Primer G, itp.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego pojemnika należy wlać 6, 75 – 7, 25 l czystej, zimnej wody a następnie wsypać 25 kg Kleju grubowarstwowego, szybkowiążącego do gresu BUILDFIX. Do wymieszania zaprawy należy użyć mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego, mieszając aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten sposób zaprawy, wynosi ok. 60 min.

Nanoszenie zaprawy klejącej

SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX należy nanosić na podłoże za pomocą pacy zębatej o odpowiedniej wielkości zęba. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki oraz stopnia równości podłoża, który wpływa na ostateczną grubość warstwy zaprawy klejącej. Należy pamiętać, aby najpierw nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej w celu zapewnienia dobrego kontaktu z podłożem, a dopiero następnie warstwę właściwą. Należy unikać aplikowania zaprawy na powierzchnie narażone na duże nasłonecznienie ze względu na ryzyko przyśpieszenia procesu wiązania.

Montaż płytek

Przy układaniu płytek na powierzchniach poziomych należy zwrócić uwagę, aby ich spodnia strona była całkowicie wypełniona zaprawą klejącą, a grubość naniesionej warstwy klejącej pozwalała na uzyskanie żądanego poziomu i zniwelowanie ewentualnych nierówności podłoża. W przypadku zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednio mocnym dociskaniu płytek do podłoża w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą.

Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych (przy temperaturze +23°C i wilgotności 50%) wynosi dla Kleju grubowarstwowego, szybkowiążącego do gresu BUILDFIX ok. 20 min. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą.

Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może nastąpić w ciągu ok. 15 minut. Płytki ułożone przy użyciu Kleju grubowarstwowego, szybkowiążącego do gresu BUILDFIX powinny być chronione przed deszczem i nie powinny być zmywane przez przynajmniej 4 godz. po położeniu. Należy chronić je również przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i mrozem przez min. 24 godz. po instalacji.

SPOINOWANIE

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po ok. 4 godzinach na podłożach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Posadzki mogą być obciążone lekkim ruchem pieszym po ok. 4 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki jest dopuszczalne po upływie 3 dni

ZUŻYCIE

12 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy kleju.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy myć pod bieżącą wodą, pamiętając, że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię zabrudzonych płytek należy przetrzeć wilgotną szmatką.

OPAKOWANIA

 25 kg

KOLORY

szary

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać drażniącą reakcję alkaliczną lub reakcję alergiczną u osób wrażliwych na składniki preparatu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ