SuperGrund BAUMIT

0
560

SuperGrund BAUMIT

SuperGrundSuperGrund BAUMIT to bezrozpuszczalnikowy, gotowy do użytku, szybkoschnący, jednokomponentowy podkład na bazie akrylu styrenowego. Po wyschnięciu produktu zagruntowana powierzchnia jest szorstka i charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością.

Przeznaczenie

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do podłóg i ścian. Do przygotowania niechłonnych podłoży przed przystąpieniem do szpachlowania i układania płytek oraz wylewania mas samopoziomujących.

Dane techniczne

(w warunkach normatywnych – w temp. +20oC i wilgotności względnej powietrza 60%)
Zużycie: ok. 0,1 – 0,15 kg/m2 , zależnie od chłonności podłoża
Czas schnięcia na podłożach chłonnych: ok. 1 godz.
Temp. stosowania: > +50C
Kolor: żółty

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Wszelkie informacje dotyczące specyficznych właściwości produktu SuperGrund BAUMIT, jego składu, sposobu posługiwania się oraz czyszczenia i usuwania odpadów znajdują się w karcie bezpieczeństwa

Przechowywanie

W warunkach suchych, w dodatniej temperaturze, w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

Opakowania

wiadro 5 kg
84 wiadra a’ 5 kg/paletę = 420 kg

Podłoże

Musi być twarde, zwarte, stabilne, niezmrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od oleju.

Stosować na: niechłonne podłoża tj. stare szkliwione płytki i okładziny ceramiczne, lastriko i klinkier glazurowany oraz na sztuczny kamień, gładki beton itp. w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej

Nie stosować na: na tworzywa sztuczne, metal i drewno, bitumy i asfalty

Przygotowanie podłoża: Podłoże odkurzyć, oszlifować lub przetrzeć. Wykonać próbę, nasiąkliwości.

Nanoszenie

Zalecane narzędzia: pędzel, wałek welurowy o krótkim włosiu

Przygotowanie produktu: Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem w celu wymieszania zawartości i zapobiec sedymentacji żywic i kruszywa.

Stosowanie: Nanosić podkład równomierną warstwą na oczyszczone podłoże, używając odpowiedniego narzędzia. Unikać tworzenia się kałuż. W przypadku silnie chłonącego podłoża cementowego można rozcieńczyć produkt wodą (1:1).

Uwagi

Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin. Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania! Nie dodawać żadnych innych materiałów!

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ