Super Matt Biały

0
444

Super Matt Biały Śnieżka

Super Matt BiałySuper Matt Biały Śnieżka  Akrylowa farba do wnętrz wyprodukowana z wykorzystaniem wyselekcjonowanych zagęstników i komponentów. Tak więc tworzą one powłoki optycznie matujące niedoskonałości podłoża oraz ograniczają chlapanie farby, jednocześnie podnosząc jej właściwości aplikacyjne i komfort pracy.

ZASTOSOWANIE

Farba Super Matt Biały przeznaczona jest zatem do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet.

Parametry techniczne

Miejsce stosowania Wewnątrz
Wykończenie Mat
Wydajność do 13 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
Opakowanie 5L, 10L
Ilość warstw 1-2

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń.
 • Świeże tynki cementowo-­wapienne mogą być malowane po 3­4 tygodniach sezonowania.  Natomiast gipsowe po 2tygodniach, tzw. „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu.
 • Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT.
 • Stare powłoki farb klejowych należy usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku.
 • Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów.
 • Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia.
 • Podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL­PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe.
 • Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym. Co więcej, należy pamiętać równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów.
 • Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL­PUTZ® LT22 LIGHT. W przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ® ST10 START i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT.
 • Plamy po zaciekach wodnych, sadzy nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka ZACIEKI­PLAMY.

Przygotowanie wyrobu

 • Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu.
 • Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać.
 • Do pierwszego malowania świeżych nieimpregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę, w zależności od chłonności podłoża dodając do 10% wody.
 • Do malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać lub rozcieńczyć dodając do 5% wody.

Malowanie

 • Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C.
 • Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 1 ­ 2 warstwy (niegruntowane 2) farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2­4 h.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy przede wszystkim wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [nr WE 247­500­7] i 2­metylo­2H izotiazol­ 3­onu [nr WE 220­239­6] (3:1). Może powodować zatem wystąpienie reakcji alergicznej. Natomiast w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przede wszystkim przed dziećmi a przed użyciem przeczytać etykietę.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ