Ratio Power BAUMIT

0
549

Ratio Power BAUMIT

Ratio PowerRatio Power BAUMIT to tynk gipsowy maszynowy a do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych o zwiększonej twardości powierzchni i wytrzymałości na ściskanie, wewnątrz pomieszczeń. Do nanoszenia agregatem tynkarskim. Łatwy i szybki w obróbce. Pozwala uzyskać naturalnie gładką, powierzchnię tynku jednowarstwowego. Jest ognioochronny, otwarty dyfuzyjnie (paro przepuszczalny) i reguluje klimat w pomieszczeniu. Kategoria tynku B7/50/6 zgodnie z normą PN-EN13279-1.

Skład Ratio Power

Gips, wapno budowlane, piaski drobnoziarniste i inne dodatki

Przeznaczenie

Tynk gipsowy Ratio Power przeznaczony jest do użytku maszynowego i ręcznego. Służy do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych w pomieszczeniach wewnętrznych suchych, o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności jak kuchnie i łazienki. Zakres zastosowań obejmuje budownictwo mieszkaniowe takie jak mieszkania i domy, idealnie nadaje się również do stosowania na powierzchniach narażonych na zwiększone obciążenia z uwagi na funkcjonalność pomieszczeń, np. budynki użyteczności publicznej jak hotele, pensjonaty, szpitale, biura, w tym szczególnie korytarze i klatki schodowe gdzie występuje większe ryzyko uszkodzenia mechanicznego

Dane techniczne

Maksymalna wielkość ziarna: 1 mm
Twardość powierzchniowa: ≥ 2,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 6,0 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie (28 dni): ≥ 2,0 N/mm²
Współczynnik przewodności ciepła λ: 0,43 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 10 (wartość tabelaryczna)
Minimalna grubość tynku: ściana: 10 mm; sufit: 8 mm
Maksymalna grubość tynku: ściana: 25 mm w jednej warstwie; sufit: 15 mm
Zużycie materiału: ok. 11 kg/m² przy grubości tynku 10 mm
Wydajność: ok. 2,7 m² z worka 30 kg, przy grubości tynku 10 mm

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Chronić oczy, w przypadku kontaktu z okiem obficie płukać wodą, w razie potrzeby wezwać lekarza. Chronić przed dziećmi. W stanie związanym produkt jest całkowicie nieszkodliwy

Przechowywanie Ratio Power

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych – 6 miesięcy.

Opakowania

Worek 30 kg; 40 wor./pal. =1200 kg Luzem w silosie.

Podłoże

Sprawdzenie podłoża winno nastąpić zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10110. Podłoże musi być nośne i stabilne, suche, niezmrożone, niepylące, chłonne, wolne od wykwitów i luźnych cząstek

Przygotowanie podłoża

Ściany i sufity z cegieł i pustaków (pustak ceramiczny, wapienno-piaskowy (silikat), beton komórkowy (gazobeton), pustak keramzytowy, cegła wypalana itp.): Koniecznie należy stosować środek ograniczający i wyrównujący chłonność podłoża Baumit Gypsum Primer Plus przed tynkowaniem. Koncentrat rozcieńczać wodą w zależności od chłonności podłoża (w stosunku 1:2 przy dużej chłonności jak gazobeton, do 1:5 przy niskiej). Przerwa technologiczna przed tynkowaniem min. 12 godzin

Beton, pustaki betonowe, prefabrykowane płyty i elementy żelbetonowe, beton szalunkowy: Usunąć resztki olejów szalunkowych. Dla zapewnienia właściwej przyczepności tynku, koniecznie należy stosować nierozcieńczony mostek szczepny, Podkład wzmacniający przyczepność Baumit BetonKontakt. Przerwa technologiczne min. 3 god

Nanoszenie

Tynk Baumit Ratio Power nanosić za pomocą agregatu tynkarskiego poprzez natrysk warkocza tynku od góry do dołu ściany. Specjalna receptura tynku ułatwia jego rozprowadzanie. Wyrównać za pomocą łaty tynkarskiej typu H. Po ok. 100-120 minutach od nałożenia tynku w zależności od warunków i rodzaju podłoża ponownie wyrównać za pomocą łaty trapezowej. Twardniejący tynk szpachlować za pomocą pacy stalowej uzupełniając ewentualne nierówności powierzchni. Następnie zwilżyć powierzchnię tynku wodą i zagąbkować, uzyskując mleczko gipsowe. Po zmatowieniu mleczka należy wygładzić ostatecznie powierzchnię tynku. Z uwagi na ciężar materiału grubość narzucanej warstwy tynku nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku konieczności nakładania tynku wielowarstwowo, należy pierwszą z nich przeczesać grzebieniem tynkarskimi w poziomie i po wstępnym związaniu nanosić kolejną warstwę tynku nie dopuszczając do wyschnięcia poprzedniej – stosując metodę „świeże na świeże”. Całkowity czas całkowity obróbki tynku ok. 3 – 4 godzin, zależnie od rodzaju podłoża, grubości tynku oraz warunków cieplno-wilgotnościowych

Wskazówki

Szczeliny pod instalację elektryczną i inne przewody należy przed tynkowaniem uzupełnić i wyrównać. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku min. 5 mm. Elementy metalowe narażone na korozję trwale zabezpieczyć np. farbą antykorozyjną. Nie nakładać tynku na mokre podłoża – maksymalna wilgotność podłoża to 3%. Temperatura powietrza i podłoża przy tynkowaniu i bezpośrednio po, minimalna +5°C i maksymalna +25°C. Nie dopuszczać do powstawania przeciągów w czasie tynkowania. Bezpośrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne. Przy użyciu urządzeń grzewczych, szczególnie gazowych, dbać o dobrą wentylację. Powierzchnie pod układanie płytek nie mogą być filcowane, ani wygładzane. Pod każdą dalszą powłoką tynk gładzony musi być całkowicie wyschnięty i w zależności od powłoki odpowiednio przygotowany. Nie nadaje się jako podłoże pod malowanie farbami wapiennymi.

Zbrojenie tynku w miejscach narażonych na pęknięcia (naroża okien i drzwi, nadproża itp.) wykonywać siatką zbrojeniową do tynków maszynowych Baumit MaschinnenputzArmierung w następującej kolejności:

  • naniesienie 2/3 całej grubości tynku, grubość (min. 10 mm)
  • założenie siatki (25 cm poza zagrożony obszar, na innych stykach na zakładkę co najmniej 10 cm), zatopienie na całej powierzchni,
  • naniesienie pozostałej warstwy tynku, (min. 5 mm)
  • jeśli do zbrojenia są większe połacie ścian, w jednej operacji można tynkować max. 20 m². Większe połacie należy odpowiednio podzielić, aby umożliwić tynkowanie metodą „mokre na mokre”.

Na sufitach nie należy stosować zbrojenia tynku. Zbrojenie połaci nie wyklucza ewentualnej możliwości spękania, jednak znacznie zmniejsza takie ryzyko.

Przyłącza silosowe potrzebne na budowie:

  • energia elektryczna: 380 V, 25 A, bezpiecznik zwłoczny (mieszarka),
  • woda min. 3 bar, przyłącze 3/4 cala,
  • dojazd dla ciężkich samochodów ciężarowych, stale swobodnie dostępny,
  • powierzchnia ustawień silosów min. 3 x 3 m na nośnym grunci

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ