PURTOP 400 M MAPEI

0
436

PURTOP 400 M MAPEI

PURTOP 400 MPURTOP 400 M MAPEI to dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie hybrydowych polimoczników o bardzo krótkim czasie sieciowania, do nakładania wysokociśnieniową pompą na powierzchnie mostów i dachów płaskich.

ZAKRES STOSOWANIA

Dzięki wyjątkowej elastyczności, odporności chemicznej, wysokiej wytrzymałości na rozdzieranie oraz dobrej przyczepności do większości podłoży budowlanych, Purtop 400 M jest rekomendowany do aplikacji na dachy płaskie o dużej powierzchni i płyty mostowe. Produkt jest odpowiedni do zabezpieczania zarówno nowo wznoszonych konstrukcji jak i już istniejących. Purtop 400 M stanowi membranę wodoszczelną w systemie izolacji dachów zielonych, odwróconych i przeznaczonych do obciążenia ruchem pieszym – Purtop System Roof. Purtop 400 M jest także składnikiem Purtop System Deck, systemu izolacji dachów płaskich z możliwością obciążenia ruchem kołowym oraz płyt mostów i wiaduktów.

Przykłady zastosowania

 • Hydroizolacja dachów zielonych i odwróconych.
 • Hydroizolacja dachów z poszyciem z arkuszy blachy.
 • Hydroizolacja tarasów, trybun stadionów (wraz z odpowiednią warstwą nawierzchniową).
 • Hydroizolacja płyt mostów i wiaduktów.

Zalety

Purtop 400 M charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i tworzy mocną, elastyczną, ciągłą membranę.
Charakteryzują go następujące cechy:

 • nie zawiera rozpuszczalników oraz Lotnych Związków Organicznych (LZO);
 • natychmiastowa wodoszczelność (po 2 minutach) oraz możliwość obciążenia ruchem pieszym (po 15 – 20 minutach);  doskonała wytrzymałość na rozciąganie (14 N/mm² wg ISO 37);
 • doskonała wytrzymałość na rozdzieranie (55 N/mm wg ISO 34-1);
 • wysoka zdolność mostkowania rys statycznych i dynamicznych, także w niskiej temperaturze;
 • wydłużenie przy zerwaniu powyżej 400% (wg ISO 37);
 • wysoka odporność na alkalia i rozcieńczone kwasy;
 • szybki czas reakcji po naniesieniu natryskiem: czas żelowania w temperaturze +70°C < 6 sekund;
 • nie wymaga dodatkowego wzmocnienia;
 • nie obciąża konstrukcji nośnej;
 • po związaniu tworzy całkowicie obojętną chemicznie membranę..

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Purtop 400 M jest to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał na bazie modyfikowanych żywic polimocznikowych. Receptura produktu opracowana została w laboratoriach badawczych MAPEI. Grubość naniesionej warstwy musi wynosić co najmniej 2 mm. Dzięki bardzo szybkiej reakcji może być także nanoszony na powierzchnie pionowe. Dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie oraz zdolności mostkowania rys, także w niskiej temperaturze, po usieciowaniu (około 2 minuty od aplikacji) tworzy ciągłą powłokę hydroizolacyjną łatwo dostosowującą się do geometrii podłoża.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania A:B (objętościowo): 100:100.
Właściwości mechaniczne (po 7 dniach w +23°C):
– wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504): 14 N/mm²;
– wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504): 400%;
– wytrzymałość na rozdzieranie (ISO 34-1): 55 N/mm;
– twardość Shore’a A (DIN 53505): 70;
– temperatura zeszklenia: -50°C.
Nakładanie: natryskiem z wysokociśnieniowej pompy.
Zużycie: 2,2 kg/m² na 2 mm grubości.
Opakowania:
– składnik A: pojemniki 210 kg;
– składnik B: pojemniki 225 kg.

ZALECENIA

 • Nie stosować na podłoża zabrudzone olejami, tłuszczami i ogólnie na podłoża brudne.
 • Nie stosować na podłoża nie oczyszczone i nie zagruntowane.
 • Nie stosować na podłoża narażone na podciąganie kapilarne.
 • Gdy wilgotność podłoża przekracza 4%, do gruntowania podłoża należy użyć materiału Triblock P.
 • Nie wolno rozcieńczać wodą ani innymi rozcieńczalnikami.
 • Nie stosować na powierzchniach stale zanurzonych w wodzie (w basenach, fontannach czy zbiornikach).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Aplikacja na podłożu betonowym lub jastrychu cementowym

Należy upewnić się czy podłoże jest odpowiednie do wykonywania na nim hydroizolacji. Wytrzymałość betonu podłoża na ściskanie nie powinna być mniejsza niż ≥25 MPa a wytrzymałość na odrywanie powyżej ≥1,5 MPa. Powierzchnię należy przygotować mechanicznie, wypiaskować bądź wyśrutować, tak aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia olejami, smarami, pyłem oraz innymi środkami mogącymi obniżyć przyczepność hydroizolacji. Usunąć z powierzchni luźne i słabo związane z podłożem fragmenty, uzyskując suche, porowate, nieznacznie szorstkie i czyste podłoże.

Wszelkie ubytki i większe nierówności muszą zostać naprawione  Do naprawy rekomendujemy produkty z grupy Mapegrout lub Planitop. Wyboru produktu naprawczego należy dokonać na podstawie oceny warunków na placu budowy, wymaganej grubości naprawy i czasu jakim dysponujemy na dokonanie naprawy. Po przygotowaniu podłoża nanieść szpachlą prostą lub raklą warstwę Primer SN, dwuskładnikową żywicę epoksydową zawierającą mikrowypełniacze, następnie przesypać ją piaskiem kwarcowym Quartz 0.5. Do nanoszenia Purtop 400 M należy przystąpić w czasie 12 – 24 godzin od zagruntowania podłoża (w temperaturze od +15°C do +25°C).

Gdy wilgotność podłoża przekracza 4% i nie można czekać aż spadnie do wymaganego poziomu, wtedy należy nanieść trójskładnikowy materiał epoksydowo – cementowy Triblock P. Ilość naniesionych warstw Triblock P jest uzależniona od warunków aplikacji, ma zapewnić odcięcie wilgoci z podłoża. Gdy preparat gruntujący całkowicie wyschnie (2-7 dni), należy zastosować warstwę epoksydowego preparatu gruntującego (jak np. Primer SN lub Mapecoat I 600 W); dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Aplikacja na membranach bitumicznych

Membranę bitumiczną oczyścić starannie ze wszelkich zanieczyszczeń olejami, smarami, kurzem oraz innymi substancjami mogącymi zaburzać przyczepność kolejnych powłok i preparatów gruntujących. Z powierzchni należy usunąć kurz odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem. Izolacja papowa przed przystąpieniem do gruntowania musi być całkowicie sucha oraz naprawiona w przypadku gdy występują jej uszkodzenia jak np. bąble, rozdarcia czy odspojenia.

Do gruntowania powierzchni poziomych i pionowych stosować Primer BI, gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy preparat na bazie żywic syntetycznych lub alternatywnie Primer P3, dwuskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący. Izolację natryskową należy nanieść w ciągu 2 – 4 godzin od zagruntowania podłoża (w temperaturze od +15°C do +25°C).

Aplikacja na podłożach metalowych

Podłoże stalowe oczyścić do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1. Jeżeli nie jest możliwe wypiaskowanie podłoża, należy zastosować inną metodę jak np. oczyszczenie mechaniczne narzędziami ściernymi (szczotka druciana czy dysk ścierny na wiertarce) lub udarowymi (np. płaskie dłuto, młotek). Do gruntowania stosować Primer EP Rustop, dwuskładnikową żywicę epoksydową przeznaczoną do nanoszenia pędzlem, wałkiem bądź natryskiem typu airless. Warstwę hydroizolacji należy nanieść w ciągu 6 – 24 godzin od zagruntowania podłoża (w  temperaturze od +15°C do +25°C).

Aplikacja na drewnie i płytach OSB

Z podłoża należy usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Na podstawie oceny szerokości oraz odległości pomiędzy stykami paneli dobrać optymalną metodę ich wyrównania. Po przygotowaniu podłoża nanieść warstwę Primer SN, dwuskładnikową żywicę epoksydową zawierającą mikrowypełniacze, następnie przesypać ją piaskiem kwarcowym Quartz 0.5. Do nanoszenia Purtop 400 M należy przystąpić w czasie 12 – 24 godzin od zagruntowania podłoża (w temperaturze od +15°C do +25 °C). W przypadku konieczności wykonania hydroizolacji na innych podłożach niż opisano powyżej, rekomendujemy kontakt z Działem Technicznym Mapei Polska w celu doboru optymalnej metody przygotowania powierzchni.

Aplikacja membrany

Purtop 400 M należy nanosić w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed przystąpieniem do aplikacji podłoże musi zostać starannie odkurzone, najlepiej odkurzaczem przemysłowym. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, a wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 4%. Składnik A należy wymieszać starannie, tak aby barwa produktu była jednorodna.

Do aplikacji Purtop 400 M należy stosować pompy do żywic dwuskładnikowych wyposażonych w regulację przepływu i kontrolę temperatury, do natrysku rekomendujemy stosowanie pistoletu samoczyszczącego. Temperatura aplikacji obu składników powinna mieścić się w zakresie od 65°C do 85°C, a ciśnienie w zakresie od 160 do 200 barów. Purtop 400 M należy nanosić w sposób ciągły na całej powierzchni. Jeżeli konieczna jest przerwa w aplikacji Purtop 400 M na czas dłuższy niż 2 godziny (maksymalny odstęp czasowy między kolejnymi warstwami produktu) to membranę należy nanosić z 30 cm zakładem na powierzchnię zagruntowaną Primer M.  Czas oczekiwania pomiędzy Primer M a Purtop 400 M nie może być dłuższy niż 2 godziny.

Zamknięcie membrany

Właściwości mechaniczne Purtop 400 M narażonego na działanie promieniowania UV narażonego na działanie promieniowania UV pozostają niezmienione, natomiast membrana stopniowo żółknie. Aby zapobiec odbarwieniom i zachować estetyczny wygląd membrany przez lata zalecamy naniesienie wałkiem lub pędzlem Mapecoat PU15, dwuskładnikowej, alifatycznej powłoki poliuretanowej o wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na promieniowanie UV. Powłokę zamykającą należy nanosić wałkiem lub natryskiem na czyste i suche podłoże w ciągu 24 godzin od ułożenia membrany Purtop 400 M.

Jeżeli warstwę zamykającą Purtop 400 M będzie stanowić warstwa asfaltu, to na powierzchnię membrany (suchą i oczyszczoną) należy nanieść wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym warstwę Purtop Primer Nero jednoskładnikowego, rozpuszczalnikowego gruntu. Świeżą warstwę gruntu należy przesypać piaskiem Quartz 1,2. Bezpośrednio przed aplikacją warstwy asfaltu na powierzchnię należy nanieść warstwę sczepną na bazie bitumu modyfikowanego w ilości co najmniej 1 kg/m2. Więcej informacji znajduje się w Kartach Technicznych poszczególnych produktów

ZUŻYCIE

Zużycie Purtop 400 M zależy od szorstkości podłoża. Teoretyczne zużycie, na gładkiej powierzchni, w temperaturze podłoża od +15°C do +25°C wynosi 2,2 kg/m² na warstwę o grubości 2,0 mm. Gdy podłoże jest szorstkie, zużycie produktu będzie wyższe. Przy znacznych nierównościach podłoża należy je wyrównać odpowiednim produktem

CZYSZCZENIE

Z uwagi na bardzo wysoką przyczepność Purtop 400 M, narzędzia oraz sprzęt należy czyścić zanim produkt zacznie wiązać za pomocą solwent nafta. Po związaniu, czyszczenie jest trudniejsze i można je wykonać jedynie mechanicznie.

OPAKOWANIA

Dostarczany jest w beczkach stalowych.
Składnik A: 210 kg.
Składnik B: 225 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu, temperaturze od +15°C do +25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A jest szkodliwy dla zdrowia i może powodować nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Działa drażniąco na oczy, może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Podczas aplikacji produktu zalecamy używać rękawice, ubranie i okulary ochronne oraz maskę do ochrony dróg oddechowych z filtrem A 2 przeciwko oparom organicznym. Praca może być wykonywana jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. W razie kontaktu lub wystąpienia niepokojących objawów wezwać pomoc lekarską. Składnik A Purtop 400 M składnik B działa toksycznie na organizmy wodne i nie powinien być usuwany do środowiska. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę, oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że powoduje raka, dlatego praca może być wykonywana wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych oraz uszkodzenie narządów przez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Szczegółowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania i ekologii znajdują się w aktualnych Kartach Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

produkt A Karta
charakterystyki

produkt B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ