Polyfiber

0
359

Polyfiber

PolyfiberPolyfiber Soudal masa szpachlowa o doskonałej przyczepność do wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym, metali, poliestrów, wielu tworzyw sztucznych, starych powłok lakierniczych, podobnie i drewna, itp. Ponadto jest wzmocniona włóknem szklanym, posiada krótki czas utwardzania i możliwość nakładania do grubości około 2 cm. Kolor jasnoszary

Zastosowanie

 • Wypełnianie i wygładzanie wgłębień, zadrapań oraz pęknięć w karoseriach samochodowych, przyczepach campingowych, łodziach, deskach surfingowych, ponadto wielu innych zastosowań.
 • Wzmacnianie osłabionych w wyniku uszkodzeń części karoserii
 • Wypełnianie szczelin w drewnie, np. w modułach szalunków

DANE TECHNICZNE

Podstawa Nienasycone żywice poliestrowe
Utwardzanie W wyniku reakcji chemicznej
Kolor Jasnoszary
Twardość 75+/- 5 (wg. Shore A)
CięŜar właściwy 1,86 g/cm3
Czas otwarty Ok. 5 minut
Możliwość obróbki Po 20 minutach
Temperatura nakładania Od +10oC do +25oC
Odporność termiczna Od –30oC do + 115oC
Opakowanie metalowe puszki – 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg i 1,5 kg wraz z utwardzaczem

SPOSÓB UŻYCIA

 • Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu.
 • Dla uzyskania lepszej przyczepności zaleca się gładkie podłoża zmatować papierem ściernym
 • Wymieszać na płytce z 2 do 3 % utwardzacza taką ilość szpachli, jaką da się zużyć w ciągu 5 minut.
 • Szybko nakładać szpachlę cienkimi warstwami za pomocą szpatułki.
 • Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu.
 • Po stwardnieniu szpachli powierzchnia może być obrabiana przez szlifowanie i
  lakierowanie.
 • Naprawa ubytków: POLYFIBER

Przechowywanie

Polyfiber Soudal można przechowywać 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i oczywiście suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Zalecenia BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

 • Chronić przed dziećmi
 • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – zatem nie palić tytoniu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody również  zasięgnąć porady
  lekarza
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Stosując Polyfiber Soudal prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ