Płyta Silentboard F13

0
465

Płyta Silentboard F13

Płyta Silentboard F13Płyta Silentboard F13 Knauf Ma najwyższe właściwości izolacyjności akustycznej. Zapewnia zwiększoną wydajność w zakresie izolacyjności w strefie niskiej częstotliwości. Krawędź HRAK.

Właściwości

 • Doskonałe właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej
 • Uniwersalne zastosowanie w nowym budownictwie, istniejących budynkach, modernizacji i w tworzeniu zamkniętych systemów izolacyjności akustycznej
 • Płyta ogniochronna zgodna z EN 520
 • tworzenie optymalnych systemów o najwyższej izolacyjności akustycznej.
 • Zwiększona wydajność w zakresie izolacyjności w strefie niskiej częstotliwości
 • Wysoka sprężystość

Zastosowanie

Nowe budownictwo:
 • Ścianki działowe
 • Sufity podwieszane
 • Przedścianki
 • Ściany między-mieszkaniowe
Budownictwo istniejące
 • Podniesienie wskaźnika izolacyjności akustycznej ścian :
  – istniejących szkieletowych
  – między-mieszkaniowych
  – masywnych poprzez zastosowanie przedścianek
 • Podniesienie wskaźnika izolacyjności drewnianych stropów belkowych i sufitów oddzielających w mieszkaniach

Dane techniczne

Ciężar 17.5 kg/m² EN 520
Gęstość 1400 kg/m³ EN 520
Maksymalna temperatura stosowania ≤ 50 °C
Reakcja na ogień A2-s1,d0 EN 520
Typ płyty DF EN 520
Współczynnik:
– paroprzepuszczalności [μ] 10 EN 520
– przewodzenia ciepła [λ] 0.25 W/mK EN 520
Wytrzymałość na zginanie:
– kierunek podłużny spełnia EN 520
– kierunek poprzeczny spełnia EN 520

Obróbka

Płyta Silentboard F13 Knauf obrabiana jest podobnie do obróbki standardowych płyt gipsowo-kartonowych. W celu zminimalizowania powstawania pyłu podczas cięcia karton należy zarysować nożem i przełamać przez krawędź i rozciąć od tylnej strony kartonu. Krawędzie cięte wyrównać za pomocą struga do płyt gipsowo-kartonowych. Należy zastosować przesunięcie wszystkich styków płyt pomiędzy warstwami okładziny ścian również dla stron przeciwległych.

Mocowanie na podkonstrukcji

Rozstawy wkrętów zgodnie z wytycznymi w zeszytach technicznych dla poszczególnych systemów Knauf.

Wskazówki bezpieczeństwa

W trakcie obróbki w trakcie szlifowania oraz piłowania (np. przy pomocy otwornic) Płyta Silentboard F13 pyli i  należy stosować maskę ochronną.

Szpachlowanie

Jakość powierzchni

 • Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych wg odpowiedniego poziomu szpachlowania od Q1 do Q4 zgodnie z instrukcją Knauf dotyczącą jakości powierzchni szpachlowanych.

Materiały do szpachlowania

 • TRIAS: Szpachlowanie ręczne bez zastosowania taśmy spoinowej na krawędziach fabrycznych, łatwy sposób mieszania, szczególnie gładka i łatwa do szlifowania masa, wysoce trwała i odpowiednia do pomieszczeń
  wilgotnych, chłonność zrównoważona z chłonnością kartonu dla zapewnienia obrazu spoiny o niskim kontraście
 • Uniflott: Szpachlowanie ręczne bez zastosowania taśmy spoinowej na krawędziach fabryc-znych
 • Masa szpachlowa Fugenfüller Leicht: Szpachlowanie ręczne z zastosowaniem taśmy spoinowej Knauf Kurt
 • Jointfiller Super: Szpachlowanie ręczne lub maszynowe z zastosowaniem taśmy spoinowej Knauf Kurt
 • Masa szpachlowa Finish w celu osiągnięcia pożądanej jakości powierzchni (w przypadku widocznych warstw okładziny):
  – Masa Readygips: dla Q3 i Q4
  – Finish-Pastös: dla Q2
  – Specjalny podkład Spezialgrund w połączeniu  z Finish-Pastös: dla Q3
 • Multi-Finish / Multi-Finish M w połączeniu z podkładem pod tynk Putzgrund: dla Q4 Zalecenia: Spoiny krawędzi poprzecznych i ciętych, jak również spoiny mieszane (np. HRAK + krawędź cięcia) widocznych warstw okładziny należy szpachlować z użyciem taśmy spoinowej Knauf Kurt.

Obróbka mas szpachlowych zgodnie z odpowiadającymi im kartami technicznymi.

Temperatura i warunki obróbki

 • Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy,
  gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.
 • Podczas szpachlowania temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż około +10 °C.
 • W przypadku podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty Knauf należy szpachlować dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych.
 • Należy przestrzegać wskazówek zawartych w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbi-oru Systemów Suchej Zabudowy PSG”.

Powłoki / okładziny

Przygotowanie

Przed położeniem kolejnej powłoki lub okładziny (tapetowanie) przeznaczona do szpachlowania powierzchnia musi być wolna od pyłu, a powierzchnie płyt gipsowych zawsze należy uprzednio przygotować i zagruntować zgodnie z instrukcją dostawcy powłoki lub okładziny. Warstwę podkładową należy dostosować do używanych później materiałów malarskich / powłok / okładzin. Aby wyrównać chłonność powierzchni szpachlowanej i powierzchni kartonowej, należy zastosować warstwy podkładowe jak np. środek głęboko gruntujący Knauf Tiefengrund. W przypadku okładzin tapetowych zaleca się naniesienie specjalnego środka gruntującego do tapet w celu ułatwienia oderwania tapety w przypadku remontu.
W przypadku stosowania okładziny w strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie folią w płynie Knauf Flächendicht.

Powłoki malarskie i okładziny

Płyta Silentboard F13 Knauf możne zastosować pokryta następującymi okładzinami / powłokami:

 • Tapety:
  – Tapety papierowe, flizelinowe, tekstylne i ta-
  pety z tworzyw sztucznych; Można stosować tylko kleje z metylocelulozy.
 • Okładziny ceramiczne:
  Minimalna grubość okładziny wynosi 2 x 12,5
  mm w przypadku rozstawu osiowego słupków wynoszącego 600 lub 625 mm
 • Masy szpachlowei:
  Masy szpachlowe na całej powierzchni (np.
  Multi-Finish, Uniglatt, F1).
 • Powłoki malarskie:
  – Farby dyspersyjne, substancje stanowiące
  powłoki malarskie z efektem wielobarwności, farby silikatowe dyspersyjne z odpowiednią warstwą podkładową.

Nieodpowiednie są:

 • Alkaliczne powłoki jak farby wapienne, do szkła wodnego i czysto-silikatowe.

Wskazówki

Po wytapetowaniu z zastosowaniem tapet papierowych i tapet szklanych lub po naniesieniu tynków z żywic syntetycznych i celulozowych należy zadbać o wyschnięcie z zachowaniem wystarczającego wietrzenia.
W przypadku powierzchni kartonowych płyt gipsowych, które przez dłuższy czas narażone były bez zastosowania ochrony na działanie światła, wskutek nałożenia powłoki powstać mogą żółte przebarwienia. Dlatego też zaleca się próbne malowanie wykonane przez klika szerokości płyt łącznie z zaszpachlowanymi powierzchniami. Ewentualnemu przebijaniu żółtego barwnika w skuteczny sposób można zapobiec tylko poprzez naniesienie specjalnych warstw podkładowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ