Płyta RTG Safeboard

0
498

 RTG SafeboardPłyta RTG Safeboard

Płyta RTG SafeboardPłyta RTG Safeboard Knauf Do ochrony przed promieniowaniem RTG. Rdzeń płyty zawiera dodatek siarczanu baru, który chroni przed przenikaniem promieniowania rentgenowskiego. Do stosowania w pracowniach rentgenowskich, przychodniach i szpitalach Krawędź HRK.

Właściwości

  • Ekonomiczna ochrona przed promieniowaniem
  • Bez blachy ołowianej
  • Płyta ogniochronna
  • Łatwość obróbki
  • Bardzo dobra izolacja akustyczna

Zastosowanie

Płyta RTG Safeboard Knauf  do zastosowań w pracowniach rentgenowskich, w przychodniach lekarskich i szpitalach. Pomieszczenia do badań rentgenowskich wymagają ekranowania materiałami  budowlanymi w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących (np. DIN 6812:2002). Systemy do ochrony przed promieniowaniem Knauf znajdują zastosowanie w diagnostyce i terapii rentgenowskiej o mniejszej mocy.  Ochronę przed promieniowaniem zapewniają ekranujące elementy przegród pomieszczeń o specyficznych równoważnikach ołowiu w zastosowanych materiałach.

Dane techniczne

Ciężar 17 kg/m²
Gęstość 1360 kg/m³
Maksymalna temperatura stosowania ≤ 50 °C
Reakcja na ogień A2-s1,d0 EN 520
Typ płyty DF EN 520
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 10 EN 520
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0.25 W/mK EN 520
Wytrzymałość na zginanie – kierunek podłużny spełnione N EN 520
Wytrzymałość na zginanie – kierunek poprzeczny spełnione N EN 520

Wymagania wobec materiałów budowlanych chroniących przed promieniowaniem

Pomieszczenia do badań rentgenowskich wymagają ekranowania środkami budowlanymi w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. Zasady wykonywania ochrony przed promieniowaniem (użytecznym i zakłócającym) materiałami budowlanymi zostały ustalone np. w normie DIN 6812:2002.

Podstawę wszelkich robót budowlanych w zakresie ochrony przed promieniowaniem stanowi projekt ochrony przed promieniowaniem sporządzany przez projektanta instalacji rentgenowskiej. Grubość niezbędnej warstwy ochronnej jest uzależniona od napięcia lampy rentgenowskiej w zastosowanym typie urządzenia (zależnie od zastosowania medycznego) i jest podawana dla ołowiu jako materiału ekranującego. Im wyższe napięcie lampy rentgenowskiej, tym większa jest wymagana grubość warstwy ołowiu.

Dla warstw ochronnych z innych materiałów podaje się skuteczność ochrony w formie równoważnika ołowiu. Równoważnik ołowiu jako wielkość odniesienia określa stosunek między efektem ekranującym materiału a równoważną grubością warstwy ołowiu. Informacje o równoważnikach ołowiu różnych materiałów budowlanych są zawarte np. w normie DIN 6812, tabela 16.

Stosowane wcześniej do celów ochrony przed promieniowaniem w szpitalach i przychodniach lekarskich elementy budowlane z ciężkiego betonu można dziś łatwo, racjonalnie i elastycznie zastąpić systemami do ochrony przed promieniowaniem Knauf. Stosowane dotąd do tych celów płyty gipsowo-kartonowe z powłoką ołowianą z uwagi na swój ciężar są jednak trudne w obróbce i wymagają najwyższej staranności wykonawczej dla wytworzenia szczelnej ochrony przed promieniowaniem. W celu zminimalizowania niezbędnego do stworzenia systemów promieniochronnych dodatkowego nakładu pracy w porównaniu z tradycyjnymi systemami suchej zabudowy stworzono płytę Knauf Safeboard.

Obróbka

Płyta RTG Safeboard do ochrony przed promieniowaniem w połączeniu z masą szpachlową Safeboard Spachtel, może być obrabiana niemal tak samo, jak normalne płyty gipsowo-kartonowe, a ponadto posiada wszystkie właściwości technicznobudowlane (izolacja akustyczna, ogniochronność) tradycyjnej płyty gipsowo-kartonowej. Pozwala ona spełnić także wymagania ochrony przeciwpożarowej dla promieniochronnych sufitów podwieszonych.

Przy wykonywaniu konstrukcji do ochrony przed promieniowaniem należy starannie przestrzegać, aby ochrona była szczelna.

Knauf Płyta RTG Safeboard obrabia się niemal tak samo, jak tradycyjne płyty gipsowo-kartonowe. Dla uniknięcia powstawania pyłu najlepiej jest jednak płyty łamać (naciąć karton nożem i złamać płytę na krawędzi łaty, przeciąć karton na odwrotnej stronie). Krawędzie obrobić tarnikiem/strugiem i sfazować.

Konieczna grubość okładziny z płyt do ochrony przed promieniowaniem Knauf Safeboard jest uzależniona od wymaganego równoważnika ołowiu oraz przewidywanego napięcia lampy rentgenowskiej zgodnie z tabelą.
Wszystkie styki płyt w poszczególnych warstwach okładziny, a w przypadku ścian także po ich przeciwległej stronie należy wykonać z przesunięciem

Wskazówki bezpieczeństwa

Przy obróbce płyt Knauf Safeboard, a w szczególności przy ich cięciu (np. wycinanie otworów) oraz przy szpachlowaniu masą szpachlową należy pracować w masce przeciwpyłowej (P2).

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ