PENOSIL GoldGun

0
277

PENOSIL GoldGun

PENOSIL GoldGunPENOSIL GoldGun Pianka o najwyższej jakości, odpowiednia niewątpliwie dla najbardziej wymagających użytkowników, do stosowania w różnych warunkach.

Właściwości

 • Piana o mocnej konstrukcji o bardzo równej i gęstej strukturze
 • Odpowiednia do stosowania w różnych warunkach
 • Szybkie utwardzanie
 • Zmniejszona ekspansja wtórna
 • Możliwość dokładnego dozowania, ponadto ekonomiczna w użytkowaniu
 • Doskonała przyczepność
 • Piana pistoletowa przeznaczona do profesjonalnego użytku
 • Może być stosowana w temperaturze od -5°C do +30°C, najlepszy rezultat osiąga się przy temperaturze 20°C

Zastosowanie

 • Instalacja i izolacja okien również i drzwi
 • Mocowanie płyt ściennych, płyt izolacyjnych, dachówek
 • Wypełnianie otworów i szczelin, ponadto izolacja złączy
 • Izolacja cieplna i akustyczna

Opakowanie

Butla 1000ml, zawartość 750ml, 12 butli w kartonie.

Zalecenia BHP

Przy aplikacji PENOSIL GoldGun przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż również etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze a ponadto zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu PENOSIL GoldGun, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ