NanoporColor BAUMIT

0
452

NanoporColor BAUMIT

NanoporColorNanoporColor BAUMIT to gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysoce paroprzepuszczalna farba elewacyjna. Oparta na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, które gwarantują długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na zanieczyszczenia i zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

Skład

Mineralne środki wiążące i wypełniacze, krzemiany, nieorganiczne pigmenty kolorowe i białe, dodatki mineralne, woda

Właściwości

Farba mineralna, wysychająca bez naprężeń, nie tworzy naskórka, bardzo odporna na wpływy atmosferyczne, hydrofobowa, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze, mikrostrukturze powierzchni oraz specjalnym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farbą NanoporColor posiadają zdecydowanie większą odporność na zabrudzenia niż powierzchnie pokryte innymi powłokami. Utrudniająca rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji – z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziałem dwutlenku tytanu TiO2.

Przeznaczenie

Ochrona i estetyczne kształtowanie elewacji na starych i nowych podłożach mineralnych oraz tynkach i zaprawach szpachlowych oraz na betonie. Do renowacji obiektów zabytkowych, nowych oraz do renowacji i malowania systemów ociepleniowych.

Dane techniczne

Gęstość: ok. 1,50 kg/dm3
Zawartość substancji stałych: ok. 65 %
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 30-40
Zużycie (na gładkim podłożu): ok. 0,32 l./m2 jednokrotne malowanie wraz z gruntowaniem
Kolorystyka: wg wzornika Baumit LIFE

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Szczegółowa klasyfikacja wg art. 31 i Załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dn. 18/12.2006 r. Dostępna na stronie internetowej www.baumit.com.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed mrozem, w zamkniętym opakowaniu – 12 miesięcy.

Opakowania

Kubeł 5 l. lub 15 l.

Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, niezamarznięte, odkurzone, nasiąkliwe, bez wykwitów i luźnych zanieczyszczeń.

Farba stosować na:

 • zacierane tynki cementowo-wapienne i cementowe,
 • beton i inne podłoża mineralne,
 • dobrze przylegające mineralne i dyspersyjne powłoki malarskie i tynki.

Farbę stosować warunkowo (po wykonaniu prób) na:

 • tynki i powłoki malarskie wapienne (koniecznie należy uwzględnić karbonatyzację!)

Farba nie nadaje się na:

 • tworzywa sztuczne i żywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe,
 • do ochrony betonu przed karbonatyzacją przy naprawach betonu.
 • tynki gipsowe

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnie kredujące względnie lekko chłonne należy wzmocnić (np. podkładem wgłębnym Baumit TiefenGrund, czas schnięcia: co najmniej 24 godziny).
 • „Spieczoną” warstwę podkładu należy usunąć mechanicznie.
 • Pozostałości oleju szalunkowego należy usunąć gorącą parą lub specjalnymi środkami do usuwania oleju szalunkowego.
 • Powierzchnie zabrudzone należy oczyścić
 • Podłoża skażone algami i grzybami należy zagruntować odpowiednim środkiem specjalistycznym (np. Baumit FungoFluid).
 • Słabo przylegające, zwietrzałe powłoki malarskie należy usunąć mechanicznie
 • Uszkodzone wzgl. spękane powierzchnie mineralne należy przeszpachlować (np. Baumit StarContact) i ewentualnie wzmocnić siatką z włókna szklanego Baumit StarTex

Nanoszenie

Rozcieńczyć farbę Baumit NanoporColor maks. 20% wody i zagruntować całą powierzchnię podłoża (czas schnięcia min. 12 godzin).
Podłoża silnie chłonne lub kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem wgłębnym Baumit TiefenGrund (rozcieńczonym do 50%).
Dokładnie wymieszać farbę wolnoobrotowym mieszadłem.
W zależności od pogody, co najmniej po 12 godzinach od zagruntowania podłoża, pokryć powierzchnię 12 krotnie nierozcieńczoną farbą Baumit NanoporColor.
Przy malowaniu 2-krotnym między pierwszą i drugą warstwą należy zachować czas schnięcia co najmniej 4 godziny. Nie mieszać produktu z innymi farbami.

Baumit NanoporColor można nakładać wałkiem lub pędzlem.
Nanoszenia należy dokonywać równomiernie i bez przerw.

Budowa powłok:

Podłoże słabo chłonne:
1 x Baumit NanoporColor rozcieńczona 20% czystej wody (pokryć całą powierzchnię),
1 – 2 x farba nierozcieńczona; ewentualnie z max. 5% ilością wody, celem regulacji konsystencji roboczej.
Podłoża osypujące się, silnie chłonne lub zróżnicowane, stare ocieplenia:
1 x Baumit TiefenGrund (rozcieńczony max. do 50%),
1 – 2 x farba nierozcieńczona; ewentualnie z max. 5% ilością wody, celem regulacji konsystencji roboczej.

Wskazówki

W trakcie obróbki i schnięcia produktu temperatura ściany, materiału i podłoża musi być wyższa od +8°C. Elewację należy odpowiednio chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem lub silnym wiatrem (np. siatką do rusztowań). Wysoka wilgotność powietrza i/lub niskie temperatury (np. późną jesienią) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia i wywoływać zmiany odcienia koloru. Jednolity kolor może być zagwarantowany tylko w obrębie jednej partii produkcyjnej farby. Podłoże, temperatura i wilgotność powietrza mają istotny wpływ na końcowy efekt kolorystyczny. Aby uniknąć zmienności odcienia koloru należy zamawiać farbę na cały obiekt, aby pochodziła ona z jednej partii produkcyjnej. Dostawy częściowe są również możliwe.

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. Otoczenie powierzchni malowanych, w szczególności szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakier i metal należy odpowiednio osłonić. Ewentualne zabrudzenia farbą należy usuwać dużą ilością wody, nie czekając na wyschnięcie i utwardzenie farby. Narzędzia i przyrządy należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ