MASA SAMOPOZIOMUJĄCA POD PARKIET I PANELE BUILDFIX

0
720

MASA SAMOPOZIOMUJĄCA POD PARKIET I PANELE BUILDFIX

MASA SAMOPOZIOMUJĄCA POD PARKIET I PANELE BUILDFIXMASA SAMOPOZIOMUJĄCA POD PARKIET I PANELE BUILDFIX to szybkoschnąca masa samopoziomująca do wyrównywania podłoży, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (VOC).

ZAKRES STOSOWANIA

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX jest przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni w warstwach o grubości od 3 do 10 mm, przed układaniem wszelkich pokryć podłogowych. Dzięki swoim doskonałym właściwościom nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na intensywny ruch i inne obciążenia np. krzeseł na kółkach oraz na powierzchnie zarówno nowe jak i wcześniej użytkowane, znajdujące się wewnątrz budynków np. mieszkania, urzędy, szpitale, obiekty komercyjne itd.

Przykłady zastosowania

Wyrównywanie i wygładzanie:

 • odpowiednio przygotowanych podłoży betonowych i podkładów cementowych;
 • gotowych podkładów MAPEI np. Szybka posadzka BUILDFIX, Topcem Pronto;
 • odpowiednio przygotowanych podłoży anhydrytowych i magnezjowych;
 • podkładów z ogrzewaniem podłogowym;
 • istniejących posadzek ceramicznych po uprzednim ich zagruntowaniu preparatem Eco Prim T, Eco Prim Grip lub Mapeprim 1K.

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX może być stosowana pod następujące rodzaje okładzin:

 • parkiet, panele i inne posadzki drewniane;
 • elastyczne wykładziny podłogowe: PVC, linoleum, korek, guma;
 • wykładziny dywanowe i inne wykładziny tekstylne;
 • okładziny z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX jest proszkową zaprawą, o szarej barwie, która składa się z szybkowiążących cementów, wyselekcjonowanych kruszyw oraz specjalnie dobranych dodatków i żywic. Po wymieszaniu z wodą staje się jednorodną masą o doskonałym rozpływie, łatwą do nakładania i rozprowadzania, o wysokiej przyczepności do podłoża i bardzo krótkim czasie schnięcia. Twardnieje bezskurczowo i bez spękań powierzchni. Po całkowitym związaniu osiąga bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz doskonałą odporność na ścieranie i wgniecenia. Niezależnie od grubości warstwy masy można po niej chodzić już po 3 godzinach (w temp. +23°C), a po ok. 12 godzinach montować wykładziny podłogowe. Przed układaniem posadzek drewnianych zaleca się odczekanie 24 godzin. Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX charakteryzuje się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, przez co jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia zarówno wykonawców, jak i ostatecznych użytkowników pomieszczeń, w których jest stosowana. Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX może być nakładana za pomocą automatycznej pompy ciśnieniowej, na odległość nawet ponad 100 m.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 20-30 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 3 godzinach.
Czas oczekiwania przed układaniem posadzek:
drewnianych: po 24 godzinach.
pozostałych: po 12 godzinach.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

 • Do zaprawy, która już zaczęła wiązać nie dodawać wody;
 • Do zaprawy nie dodawać wapna, cementu ani gipsu;
 • Nie stosować zaprawy na zewnątrz pomieszczeń;
 • Nie stosować zaprawy na podłożach, które nie są zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci;
 • W przypadku, gdy nakładana jest w dodatkowa warstwa masy, poprzednia musi być całkowicie sucha i zagruntowana odpowiednim preparatem;
 • Nie stosować produktu w temperaturach poniżej +5ºC;
 • Zaprawę stosować w warstwach o grubości od 3 mm do 10 mm.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, mocne i pozbawione kurzu, olejów, tłuszczu, powłok malarskich, gipsu oraz luźno związanych części, które mogą obniżyć przyczepność masy do podłoża. Słabe podłoża cementowe należy usunąć lub wzmocnić odpowiednim preparatem. Rysy i pęknięcia powinny być naprawione odpowiednim preparatem tj. np.: Eporip lub Eporip Turbo. W zależności od stopnia chłonności, podłoże należy wcześniej zagruntować preparatem Primer G rozcieńczonym z wodą w odpowiednich proporcjach. Wilgotność końcowa podkładów anhydrytowych nie powinna przekraczać 0,5% a ich powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona i zagruntowana. W przypadku podkładów cementowych przeznaczonych do wyrównania Masą samopoziomującą pod parkiet i panele BUILDFIX, ich wilgotność bezpośrednio przed wylaniem masy nie powinna przekraczać 2%.

Przygotowanie masy

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX powinna być wymieszana z czystą, zimną wodą do uzyskania jednolitej masy bez grudek, przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po upływie 2 – 3 minut zaprawę należy ponownie wymieszać. Do rozrobienia 23 kg worka masy należy użyć 5,75 – 6,0 litrów wody. Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX zachowuje swoją przydatność do użycia przez (20 – 30 minut w temperaturze +23ºC) od momentu jej przygotowania.

Nanoszenie masy

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX powinna być wylewana na podłoże w jednej warstwie i rozprowadzana dużą metalową pacą lub raklą, trzymaną pod odpowiednim kątem, tak aby uzyskać wymaganą grubość warstwy w określonym przez producenta przedziale, od 3 do 10 mm. Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX może być również nanoszona przy użyciu pompy do zapraw. Dzięki wysokiej zdolności do samopoziomowania masa umożliwia szybkie i dokładne zniwelowanie wszelkich nierówności podłoża. Jeżeli konieczne jest wykonanie drugiej warstwy, powinno się ją nanieść od razu, gdy poprzednia stwardnieje (po ok. 3 godzinach w +23°C) lub po całkowitym wyschnięciu (min. 24 h) po uprzednim zagruntowaniu jej odpowiednim preparatem.

Wykonywanie posadzek

Na wykonanej warstwie Masy samopoziomującej pod parkiet i panele BUILDFIX można układać elastyczne i dywanowe wykładziny podłogowe oraz okładziny z płytek ceramicznych już po 12 godzinach (w temperaturze +23°C). W przypadku układania posadzek drewnianych, czas oczekiwania przed ich montażem powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Przed przystąpieniem do montażu drewna należy sprawdzić wilgotność wykonanej warstwy i każdorazowo zastosować się do zaleceń producenta okładziny dotyczącego przygotowania i parametrów podłoża.

ZUŻYCIE

1,6 kg/m2 na mm grubości.

CZYSZCZENIE

Gdy Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX jest świeża można ją zmywać z narzędzi wodą. Stwardniałą masę można usuwać tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

23 kg worek

PRZECHOWYWANIE

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX może być przechowywana przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Po upływie tego czasu wiązanie będzie trwało dłużej, ale ostateczne własności wyrobu nie ulegną zmianie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać drażniącą reakcję alkaliczną lub reakcję alergiczną u osób wrażliwych na składniki preparatu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ